4 mars 2011

Bön för Mellanösterns folk

I Jerusalem följer vi noga händelserna i den arabiska världen omkring oss, medvetna om att, oavsett positivt eller negativt, vi alla kommer att påverkas.

Vi i kyrkan ser och ber. Våra böner är fyllda med uppmuntran för dem som längtar efter frihet. Våra böner är fyllda med hopp att rättvisa och uthållighet kommer att segra. Våra böner är fyllda med sympati för offren för våldet. Men samtidigt är våra böner blandade med både fruktan och rädsla, när vi ser människor nu begär sina grundläggande mänskliga rättigheter som helhet, rättigheter, som fram till nu har nekats dem.

För tio år sedan föreföll de fruktansvärda händelserna den 9 / 11 forma en ny världsbild baserad på en "Civilisationernas kamp". I händelserna de senaste månaderna då vi sett egyptiska och tunisiska män och kvinnor, bland andra, riskera sina liv för sina grundläggande friheter, har denna världsbild omformats på nytt. Som Charles Kimball noterade i sin artikel "Kollapsen av Civilisationernas kamp” den 17 februari, 2011, är värdena det egyptiska folket stått för i sin protest ”de värden som de flesta människor i USA håller kära. Snarare än "vi" mot "dem" är det nu uppenbart hur mycket "vi alla" har gemensamt".

De rättigheter som folken i Mellanöstern protesterar för är samma rättigheter som demokratier runt om i världen håller kära. De är precis samma rättigheter som vi som en kyrka i åratal har upprätthållit och främjat i våra församlingar, i våra skolor, i våra pedagogiska program och i våra ekumeniska och interreligiösa relationer.

Vi är mot användning av våld oavsett vem förövaren är, inklusive våld utfört av regeringar. Vi är mot vapenhandeln som fortsätter att beväpna regionen.
Vi är mot dem som träder in i striden till förmån för sina nationella egenintressen mer än för grundläggande mänskliga rättigheter och det gemensamma bästa.
Vi står i solidaritet med familjerna till dem som har skadats och dödats.
Vi står i solidaritet med alla som fortsätter längs vägen för en fredlig förändring. Och vi välkomnar solidaritet från det internationella samfundet som vi arbetar tillsammans med för fred, rättvisa och försoning.

Vad vi behöver mest i Mellanöstern är utbildning. Nelson Mandela har sagt: "Utbildning är det mest kraftfulla vapnet du kan använda för att förändra världen." När man utbildar människor blir de förvandlade. Utbildning innebär inte en omedelbar och omfattande revolution men lägger grunden för kraftfull och varaktig förändring.

Vi ber att den framväxande rörelsen i Mellanöstern kommer att skapa moderna civila samhällen som främjar yttrandefrihet, religionsfrihet, minoriteters rättigheter och jämställdhet – allt grundläggande för varje demokrati.
Vi hoppas att denna rörelse kommer att sätta stopp för den onödiga fattigdomen och de stora skillnaderna i den arabiska världen. Arabvärlden innehåller tillräckligt med resurser för alla sina medborgare.

Vi ber att, mitt i den framväxande demokratin, den israelisk-palestinska konflikten inte skall glömmas, utan att parterna skall få ny kraft i arbetet för en rättvis fred med en tvåstatslösning och ett delat Jerusalem, så att de, sida vid sida, som en frukt av denna fred kan bli en välsignelse för sina grannar och världen.

Några frågar i denna tid om framtiden för kristenheten i Mellanöstern.
Demonstrationerna som äger rum är av politisk natur, inte religiös. Och som vi har sett i Egypten, har demonstranterna – kristna och muslimer – varit eniga och hand erbjudit varandra stöd och skydd. Vi måste fortsätta i interreligiös dialog med varandra och tillsammans utifrån gemensamma värderingar bygga upp moderna samhällen.

Så länge som kristna i Mellanöstern fortsätter att spela en väsentlig roll i samhällets väv är jag övertygad om att vi alla kommer att finna vår politiska väg framåt. För det är tillsammans vi måste erbjuda ett sant och förändrande stöd till uppmuntran för regeringarna i Mellanöstern att gå mot en fullt deltagande demokrati så att reaktionär extremism inte fyller tomrummet.

Vi går in i en ny era och ett nytt Mellanöstern. Och vi hoppas på ett nytt och förnyat partnerskap i hela världen. Låt nu missuppfattningar om och det missvisande i Mellanöstern falla i glömska. Ett nytt Mellanöstern växer fram, ett Mellanöstern som ropar på att fred och rättvisa, frihet och demokrati och att grundläggande mänskliga rättigheter och värden ska upprätthållas. Texten skriven  av Biskop Dr Munib Younan A.

Biskop i den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet. Texten översatt av Prästen Stig Strömbergsson , läs orginaltexten här: Reflections on the Present Situation in Middle East 28 February 2011
Munib Younan har valts till ordförande för Lutherska världsförbundet igår lördagen den 24 juli 2010 i Stuttgart (LVF). Läs mer: Bishop Munib Younan 

Biskop Munib Younan.är en av de palestinska kyrkoledarna som skrivit under Karios-Palestine - svensköversättning 

Citat" Under den tiden som jag har varit i östra Jerusalem har aktiva ledare i Silwan blivit arresterade, förhörda och satta i husarrest en efter en. Det har också skett flertalet arresteringar och häktningar av minderåriga av civilklädda poliser. En av ledarna är Fakhri, han säger att det här är två av flera olika sätt som Israel använder sig av för att bryta ner aktivismen i området." slut citat Silwan vs kung David-SKR:s följeslagare Maria Johansson


Läs även andra bloggares åsikter om

 Dagen- Carl Bildt i Jerusalem
SvD 

2 kommentarer:

  1. Hej, "Dessa mina minsta bröder", är du medveten att du har en 'systersida' på finska i www.pyhamaa.net "Heliga landet"? Med vänlig hälsning, Peeco, Pyhä Maa

    SvaraRadera
  2. Tack Tobias för tipset det visste jag inte om. Trevligt kommer att läsa den nu, tyvärr så behärskar jag inte finska, med google finns.

    SvaraRadera