11 mars 2011

Håkan Juholt och folkrätten

Håkan Juholt föreslås bli ny partiledare för Socialdemokraterna. Om han kommer bli en bra partiledare och en bra framtida statsminister kan/vill jag inte bedöma.

Men denna blogg som skriver om människorna i det heliga landet är det intressant att veta vad har han för inställning i Israel/Palestina-konflikten.

Så här talade han vid Broderskapsrörelsens kongress i Nyköping 2005

Citat ”Låt mig få säga några ord om konflikten mellan israeler och palestinier. Stundtals känner vi viss optimism. Parterna i konflikten pratar med varandra. Fredsprocessen kan få nytt liv.Nu måste omvärlden vara engagerad och tydlig i sina förväntningar.
Vi socialdemokrater vill se två självständiga och demokratiska stater - Israel och Palestina, inom säkra och erkända gränser.
Israel drar sig nu ur Gaza. Det är bra - ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte. Israel måste även lämna tillbaka övriga ockuperade områden.
Vi kräver att den Israeliska ockupationen upphör!
Idag bygger Israel en mur runt landet. Israel har rätt, och även skyldighet, att skydda sina medborgare. Men muren byggs idag till stora delar på ockuperad mark. Det är inte acceptabelt.
Vi kräver att muren rivs!
Konflikten mellan Israel och Palestina innebär - varje dag - tragedier för vanliga människor. Israeler och Palestinier. Det är vår skyldighet att alltid stå upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Tystnad är det samma som acceptans. Vi får aldrig låta oss tystas. Mänskliga rättigheter går alltid före staters suveränitet.
Det är också utgångspunkten för socialdemokratins starka stöd för Förenta Nationerna. I år är det 60 år sedan FN bildades. Utmaningarna ser idag annorlunda ut än för 60 år sedan. ” Slut citat ur del av talet av Biträdande partisekreterare, Håkan Juholt, vid Broderskapsrörelsens kongress i Nyköping den 29 jul läs hela talet här Kongresstal av bitr. partisekreterare Håkan Juholt-

Jag håller med honom “Det är vår skyldighet att alltid stå upp för folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Tystnad är det samma som acceptans. Vi får aldrig låta oss tystas. Mänskliga rättigheter går alltid före staters suveränitet. “ Jag hoppas han fortsätter med samma inställning då som nu. Jag önskar honom lycka till i framtiden.

Läs även: Citat" Att den svenska socialdemokratiska rörelsen vågat ompröva gamla ståndpunkter och vågat se verkligheten som den är visar att är en levande folkrörelse. Det kan jag tyvärr inte säga om stora delar av frikyrkorörelsen och den kyrka ( Pingst-FFS ) som jag är medlem i. De står fortfarande och stampar i samma verklighetsuppfattning som SAP stod 1967 och har inte förmått att ompröva sin teologi" ur Boktips Israel och Palestina 60 år i våra röda hjärtan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar