11 februari 2012

Palestinska byn Lifta – Israels byggplaner stoppats

Citat" Lifta, det enda övergivna arabiska byn i Israel inte har förstörts eller åkerbefolkats sedan 1948, har fått en respit efter planer på att bygga en lyxig stadsdel på dess plats i västra Jerusalem. Planen har ogiltigförklaras av en domare på måndagen av tekniska skäl. 

Domare Yigal Mersel kom med sitt beslut i samband med ett överklagande som inlämnats av de ursprungliga arabiska invånarna i byn och dess ättlingar, tillsammans med vänsteraktivister. Klagandena gjorde gällande planen skulle beröva dess ursprungliga invånarna - några av dem lever fortfarande i östra Jerusalem – till sina rättigheter till egendom de lämnade kvar när flydde området i 1948. 

"Med tanke på att är Lifta en övergiven by och dess ursprungliga ägare lever som flyktingar bara några hundra meter bort, bör ingen byggnation göras där, definitivt inte ett bygge om kommer att förstöra byn och helt avyttra de ursprungliga invånarna deras rättigheter," menade de som överklagade. 

"Detta är ett litet steg för våra föräldrar och farföräldrar, ett litet steg mot att skydda vår historia", säger Yacoub Odeh, en ledare i samhället av tidigare Lifta invånare i Jerusalem. "Ingen har rätt att förstöra minnen för andra", sade han. 

Ershied överens. "Bevarande inte bara att bevara byggnader, det är att bevara ett kulturarv", sade han. "Detta är en historisk möjlighet att Lifta historia är inte bara att av palestinierna, det är historien om staten Israel, på gott och ont." Läs mer i Haaretz 2012-02-07

Debate over future of Palestinian village



Det är tydligt att den internationella uppmärksamheten för byn har satt press på Israel att inte göra som man gjorde med de flesta av de etniskt rensade palestinska byarna direkt efter 1948:" Att utplåna dem med israeliska arméns bulldozers. Och plantera man skog för att dölja sitt brott. " Läs mer i Mitt besök i Lifta


A Holocaust Survivor and Nakba Survivor on the Way to Lifta




28 jan 2012 Lifta is the only remaining Arab village depopulated in Israel's War of Independence that hasn't been completely destroyed or re-populated by Jews. Jerusalem's municipality plans to build over 250 luxury villas there that would erase its Arab heritage. A survivor of the Holocaust travels to Lifta with a Palestinian who was expelled from this village in 1947. After a contenious start we witness the power of Lifta's ruins to open hearts and minds to understand the suffering of another.

Läs även tidigare   Menachem Daum i Lifta


Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar