12 juni 2012

Teologi om Landet

Sen december 2011 då jag upptäckte hans blogg * , Är Munther Isaac min bloggvän. 
Han är Vice Academic Dean of Bethlehem Bible College. Jag hade tillfälle nu i mars 2012 att träffa honom personligen för en kort pratstund. Han har skrivit en fin artikel, som jag frågade honom om jag fick översätta och lägga ut på min blogg , givetvis med länk till hans originaltext på engelska. Hans korta svar: Great! 

Ni kan läsa mer Munther Isaac och Bethlehem Bible College längst ner på sidan.


 Foto: Munther Isaac


Gästkrönika: Måste landet delas?

 
Konflikten mellan palestinier och israeler handlar om landet: Vem har rätten till det? För de palestinska kristna, som har levt och överlevt i det heliga landet och kallade det hem i århundraden, är detta inte bara en akademisk fråga, utan en personlig fråga med omedelbara konsekvenser. Muslimer och judar gör också religiösa anspråk på detta land. Och vissa kristna, baserat på Gamla Testamentets löften, tror att detta land är en evig besittning för den judiska nationen. Belamrad med politiskt laddade agendor, är det ingen överraskning att detta är en av de mest komplexa konflikterna i modern tid. I det följande skall jag skissa en teologi om landet. Att förstå detta ämne bibliskt är att beskriva landet som en plats för integration i stället för exklusivitet, en förståelse som skapar en plattform för fred och även försoning.


Landet i Gamla testamentet: Ett förbund av välsignelse och lydnad 


I Gamla testamentet, beskrivs landet alltid som en del av förbundet mellan Gud och hans folk. Detta började i Edens lustgård. Där var människans relation med Gud, människan och naturen i perfekt ordning. Adam placerades i Eden, med uppdraget att ta hand om den och råda över den för Guds räkning, sedan att utvidga Guds rike utanför Edens gränser (1 Mosebok 2:7-15). Adam höll dock inte förbundet vilket leder till förlust av hans kungliga, prästerliga status - samt viktigt: av det speciella och fulländade landet. Landet kunde inte tolerera förbundsbrytare. Och Adam förlust är inte hela historien: Edens förmåga att välsigna hela skapelsen var förlorat. Män och kvinnor lever nu i väntan på Edens återkomst.
  
I den fortsatta bibliska berättelsen, utvalde Gud Abraham till att bli en välsignelse för alla folk på jorden. Abraham fick löfte om en avkomma som skulle bli en stor nation och välsigna alla släkten på jorden (Första Moseboken 12:1-3, 22:18). Men Gud krävde också lydnad. I Abraham ser vi Adam och Eden i omgång två. Denna nation, Israel, var kallad att vara ett ljus för nationerna, ett perfekt samhälle och en källa till välsignelse för hela jorden (Jesaja 49:6). Men precis som Adam räckte Israel inte till och lämnade Guds syften ouppfyllda. Under hela den bibliska historien upprepade Israel två synder som bröt förbundet: de var otrogna genom att dyrka andra gudar, de misslyckades med att ta hand om de utsatta - fattiga, änkor, föräldralösa och främlingar. Lagen sammanfattades ju i det dubbla budet: älska Gud och älska sin nästa. Som straff tog Gud landet från sitt folk genom att skicka dem i landsflykt.
  
Dock fortsatte Gud inge hopp genom profeter som talade om en kommande Messias som skulle regera från Jerusalem till jordens ändar med nationerna förenade under sitt styre (Jesaja 2). Templet skulle vidga sig i det att Guds närvaro täcker hela världen (Hesekiel 40-48). Hjärtan kommer omskäras som en garanti för lydnad. Det kommer bli ett fullt återställande och fred. Löftet om landet upprepas men denna gång med ett utopiskt eskatologiskt språk (Jeremia 30-34). Det återuppbyggda Templet kommer att bli ännu större än den ursprungliga (Haggai 2:9).

Landet är en del av Guds plan och agerande men Gamla testamentet gör det klart att löftet om landet är knutet till lydnaden för Gud.


Jesus, den som äger landet

I Nya Testamentet uppfyllds förstås löftet om landet genom Jesus. Som den andra Adam och sann israelit levde Jesus i perfekt lydnad, fick rätten att härska av Gud och ärvde inte bara landet Palestina-Israel utan även hela universum (Matteus 28:18). Guds styre bröt igenom in i vår värld och färden tillbaka till Eden nådde en avgörande punkt. Genom tron på Kristus, den sanna avkomlingen till Abrahams och den i vilken alla löften uppfylls, är vi förklarade som Abrahams barn och arvingar till löftena (Galaterbrevet 3:16, 29). Landet blev ett universellt löfte för hela Guds folk, oavsett etnisk identitet.
 
I Kristus Jesus blir landet en plats för integrering, inte exklusivitet. Jesus härskar över ett universellt rike. Paulus utvidgade förståelsen av löftet om landet när han förklarade att Abraham ärvt världen (Romarbrevet 4:13). Jesus rike har inga rasåtskillnader (Ef 2:19). Det omfattar människor från alla stammar, språk och nationer (Uppenbarelseboken 5:9-10).

 
Guds rike är ett rike av fred och försoning (Romarbrevet 14:17). Vi försonas med Gud och med varandra (2 Kor 5:18-19). Detta är verkliga löften med konsekvenser för kyrkan här och i dag. Kyrkans uppgift är att förkroppsliga den verklighet från Eden vi förlorat. Vi bör inte bara be ”låt ditt rike komma” här på jorden (dvs i landet), utan vi bör praktisera det, även om vi ser fram emot det slutliga förverkligandet av riket när Jesus kommer tillbaka.

Detta är teologin om landet. Detta är evangeliet.Foto: Bethlehem Bible College

Konsekvenser för livet  i Landet 


För det förstat: Landet tillhör Gud i Jesus - varje land, det heliga landet i synnerhet. Ingen nation eller enskild kan göra anspråk på äganderätt till något i denna värld, än mindre exklusivt ägande. Vår teologi främjar därför en rättvis fördelning av jorden och dess resurser på ett sätt som ärar den heliga ägaren av marken.

 
För det andra: Landet är en plats för vittnesbörd om Kristus. Som en palestinsk kristen av arabisk härkomst går min familjs rötter i detta land tillbaka till åtminstone 1500-talet då mina förfäder bosatte sig i Betlehem-området för tio generationer sedan. Det har funnits ett kristet vittnesbörd i detta land under bokstavligen 2.000 år. Den pågående närvaron och arbete av Guds folk i den arabiska kyrkan är en del av vittnesbördet om Jesus Kristus i det Heliga Landet av i dag.


Slutligen: Teologin om landet påminner oss om Guds avsikt att återställa/restaurera. Detta innefattar försoning med Gud, med sig själv, och med sin granne. Fred och försoning behövs här – liksom överallt. Den palestinska Kyrkan spelar en viktig roll i Guds verk idag, bland annat genom att hjälpa till att utveckla och leva ut en biblisk teologi landet.

Munther Isaac Israel-Palestina, juni 2012


Läs orginaltexten här:  Must the Land Divide?

Texten är översatt med hjälp av Google av E. Berglund med bistånd av Stig Strömbergsson


Läs mer här: Munther Isaacs blogg: Reflections from Bethlehem

Se hans :  My talk at the christ at the ckeckpoint

* Choir bus hit by settlers

Tidigare:  Mitt första besök på  Betlehem Bible College

Alla foton : E Berglund

Läs även andra bloggares åsikter om  
Dagen- "Göran Lennartsson talade om Israelfrågan"  

15 kommentarer:

 1. Studsade nästan när jag läste vad Munther Isaac skriver om att judarna har förlorat rätten till sitt hemland genom att ha förbrutit sig mot Gud.

  Detta är ju antisemitism och publiceringen gränsar mot hets mot folkgrupp.

  SvaraRadera
 2. Detta är GOD teologi som tar fasta på att Guds löften så att säga "expanderar" i och genom Jesus, honom genom vilken allt Guds Ord måste förstås.

  SvaraRadera
 3. Henrik J borde nog läsa ett och annat varv till innan han nästan studsar. Att löftet om landet i Gamla testamentet är kopplat till förbundet som också folket har att hålla är ju tydligt, liksom att när folket inte höll förbundet så deporterades de till Babel varifrån de av en nåderik och barmhärtig Gud fördes tillbaka till en ny start. Och att Messias skall återupprätta Riket. Messias alltså. Att påstå att det är antisemitism är att säga att Gamla testamentet är antisemitiskt och det faller väl på sin egen orimlighet - eller?
  När så Messias kommer - Jesus alltså - vidgar han land-resonemanget till ett hela-världen-resonemang och expanderar Guds folk till alla "Herren vår Gud vill kalla" som Petrus säger i Apostlagärningarna. Inte heller antisemitiskt utan snarare "utöversemitiskt" eftersom Gud är en Gud för alla, inte bara för några.

  SvaraRadera
 4. Bra att Munther inte fastnar i det liberalteologiska kristen sionism träsket.
  En god kristen tolkning beskriver just "inkluderingsteologin" att Guds nåd genom Jesus kristus står öppen för alla människor.

  Kul med denne "Jensen" (skall vi gissa på nån av bloggen vanliga gäster under nytt spännande namn )som anser en av judendomens mest älskade profeter vara antisemit, blir intressant om Profeten Jeremia skulle anmälas till DO ;-)

  SvaraRadera
 5. Björn Brorsson15 juni 2012 kl. 20:02

  Teologin i det Heliga Landet är väl inte särskilt intressant så länge som de enda kristna som inte utesluter i sin förkunnelse att Gud förlät judarna och lät sitt egendomsfolk återvända till det heliga Landet är de kristna som bor i Israel och därför vågar opponera mot muslimerna utan risk för trakasserier, till skillnad från Munther Isaac.

  SvaraRadera
 6. Har just i syfte att lära mig mer om Munther Isaac lyssnat på en video han själv lagt ut. Han verkar uppriktig, sympatisk och klart beläst i teologi, inte hatisk. Han vill tala från egen erfarenhet. Talet var riktat till en grupp mötesdeltagare i Betlehem där även kristna sionister fanns bland åhörarna.

  Innan han satte igång bad han om ursäkt för att han skulle komma att framstå som arg och för att han begränsar sin definition på ordet zionist, väl medvetyen om att det finns många sätt att se.

  Jag uppfattade att Isaac i början av talet tydligt markerar att han som kristen palestinier inte behöver visa balans i frågan om ansvar för konflikten, att han i egenskap av en som lidit svårigheter och orättvisor iom ockupationen inte behöver ägna sig åt kritik av palestinska och andra arabiska ageranden (som ju lett till hårdare villkor i ockupationen och åtgärder).

  Mycket riktigt hade han då garderat sig mot några som helst krav på balans i att sätta ansvar. På hans visual kom ordet balance upp och han klarade då kvickt av den frågan. Den enda gång han tog upp Hamas, Hezbollah och Irans roller var att säga, ungefär, att det inte hade med honom att göra då detta handlade om hans upplevelser; han fick tom några skratt.

  Inte en enda gång tog han upp orden intifada, självmordsbombningar, krigen, terrorism, målet för arabländerna och palestinska terrorgrupper, de som inte ger judarna någon rätt till någon del av Landet. Och då har han tappat mig. Men - han har inte tappat mig lika mycket som kristna i omvärlden som väljer att i projekt, manifestationer och kampanjer enbart beakta en narrative och förbise så hemska faktorer som krig, rasism och terrorism.

  Det finns det som är diskuterbart i det Egon lägger ut här också och jag får lägga band på mig innan jag lägger iväg och talar om hur kristna i tusende år har brutit mot G-ds lagar i G-ds namn och titta på detta mot "...fick rätten att härska av Gud..." "...ärvde inte bara landet Palestina-Israel utan även hela universum..."

  (Har kristna hela universum, vad bråkar de då om?)

  Noterbart är även att Isaac tar upp, kunnigt, kristen och judisk teologi och hur han är fördjupad i även den judiska, men att muslimsk teologi med repekt till Det Heliga Landet inte på något sätt berörs.

  SvaraRadera
 7. Stackars Munther Isaac som tvingas väga sina ord på guldvåg för att slippa trakasserier från muslimerna.
  Munther verkar vara en högt bildad hedersman som gör allt för att hans kristna församling ska slippa överfall från de omgivande muslimerna.
  Vore jag Munther Issaac skulle jag flytta till Israel där kristna inte behöver frukta muslimska upplopp.

  Björn Brorsson

  SvaraRadera
 8. Du Björn Brorsson

  "Vore jag Munther Issaac skulle jag flytta till Israel där kristna inte behöver frukta muslimska upplopp."

  Tror du verkligen de vill ytterligare en palestinier i Israel ? Kom med källa till ditt påstående
  Läs ”Om vi ​​bodde i området, skulle jag avstå från min hemvist, eftersom israelisk lag hindrar min fru från att leva med mig i Israel. Detta för att förhindra det som premiärminister Benjamin Netanyahu gång kallad "demografiska spillover." Ytterligare palestinska barn i Israel betraktas som "demografiska hot" av en stat ständigt kämpar för att hålla en judisk majoritet. (Naturligtvis är israeler som gifter amerikaner eller eventuella icke-palestinska utländska inte utsätts för denna behandling.)
  Not All Israeli Citizens Are Equal

  SvaraRadera
 9. Egon.jag tror att kristna som vill flytta till Israel bemöts mycket, mycket mer välvilligt än muslimer.
  Jag skulle, med en viss kunskap om förhållandena i området, rekommendera Munther att söka tillstånd för inresa och uppehåll i Israel.
  Denne hedersman vore välkommen där eftersom han avhållit sig från antiisraeliska uttalanden.

  Björn Brorsson

  SvaraRadera
 10. Kom igen nu Björn Brorsson
  "Jag skulle, med en viss kunskap om förhållandena i området, rekommendera Munther att söka tillstånd för inresa och uppehåll i Israel."
  Ange källan för din " viss kunskap "

  SvaraRadera
 11. Jag vet att detta inlägg följts av en hel del andra och därför kommit under synranden...
  Kan dock inte låta bli att förundras över att ingen aqv dem som läser och ogillar vad som visas på denna blogg valt att diskutera TEOLIGISKT det inlägget innehåller. Jag menar att Munters teologi är OK och att det leder till de slutsatser han drar. Alla kristna resonerar inte som han men ingen har bemött teologin! Varför? Har man sina uppfattningar oberoende av och tvärt emot vad Den Heliga Skrift leder till? Eller?

  SvaraRadera
 12. Stig Strömbergsson Jag håller med dej att ingen vill diskutera TEOLIGISKT vad inlägget innehåller.

  Tyvärr är det så att försvarare av kristen sionism inte vill nedlåta sig i en dialog utan istället vill ha en envägsdebatt i form av insändare och predikningar.
  Nu har jag tillskrivit en som jag har haft kontakt med tidigare Henry Nordin den kristna organisationen Israels Vänner,Bilda och Diakonia bör lämna Israel i fred

  Du våga kommentera i min blogg"

  SvaraRadera
 13. Shalom!
  Det är utan tvekan en sympatisk kristen broder, som med en vänlig underton presenterar den gamla vanliga falska ersättningsteologin. GT var, är och förblir inget gammalt, förlegat och inaktuellt tankegods. Det är lika mycket Guds eviga och sanna Ord som NT enl. Jesus. Står det Israel så betyder det inte församlingen och vice versa. Att göra egna godtyckliga omtolkningar av det klara innehållet liknar urkundsförfalskning. Begreppet andligt Israel och andliga judar avser verkligt omvända troende med sina namn i Livets bok. Att vara medlem i en kristen församlingen eller medborgare i Israel är inte samma sak som verklig medborgare I Guds Rike. Det är dock en helt annan fråga som i sin egen komplexitet tyvärr bidragit till den ersättningsteologiska förvirringen. Det geografiska löfteslandet Israel till det biologiska judiska folket står fast för tid och evighet och står pall både mot antisemitism och ersättningsteologi. När alla våra röster tystnat och våra idéer nått vägs ände består Guds Ord ända in i den eviga världen - se. bl.a Ps 119: 89 och Matt. 24:35.
  Henry Nordin

  SvaraRadera
 14. Utifrån påstötning fattar Henry Nordin tangentbordet. Av sig själv finner inte han - eller någon annan - anledning att reflektera teologiskt över vad blogginlägget innehåller. Dessutom verkar han inte reflektera nämnvärt när han avfärdar den teologi som inlägget redovisar. Det verkar som Nordin inte läst texten. I alla fall inte noga. Eller så har han inte förstått den. Eller velat förstå.

  Ingenstans i artikeln nämns Gamla testamentet som "gammalt, förlegat och inaktuellt tankegods". Inte finns heller i Munters text någon "ersättningsteologi" - bägge Nordins angreppspunkter.

  Inlägget visar på en "inkluderings- eller expansionsteologi" som uppfattar att Jesus vidgar förbundet med Gud till alla folk och låter nya människor bli barn till Abraham, vidgar landet till världen och bön på speciell helig plats till bön i Ande och Sanning - alltså en sådan teologi som Nya Testamentet vittnar om.

  SvaraRadera
 15. Precis som andra kristna sionister faller Nordin istället ner i det liberalteologiska diket. Precis som strömbergsson påpekar har Gud aldrig exkluderat eller "ersatt" någon. Genom Jesus Kristus öppnas och inkluderas istället varje människa som tar emot Jesus i Guds egendomsfolk (galaterb), evangeliet riktar sig till alla (joh 3.16).
  Alltså en "inkluderingsteologi" ! Att försöka däremot hävda att den kristna kallelsen inbegriper ett uppdrag att stötta ett specifikt värdsligt land oavsett dess handlingar, eller en sekulör politisk ideologi (oavsett feminism, socialism, kapitalism, sionism, osv..) är obibliskt och en ren irrlära.

  SvaraRadera