23 mars 2013

Kristen sionism-3

Bernt Jonsson var tidigare chefredaktör för den kristna tidningen Sändaren . Han var även den förste av SKR:s ”följeslagare” i Israel/Palestina. Han har ett långt engagemang i freds- och konfliktfrågor under flera decennier. Han är kristen , aktiv i Uppsala missionskyrka.


Gäskrönika: Kristen sionism – teologi som håller?- Del 3
  

Det finns ett nära samband mellan fundamentalism och kristen sionism, men alla fundamentalister är inte kristna sionister, och det är inte självklart att alla kristna sionister är fundamentalister. Nedannämnda fyra tolkningar av dispensationer bygger alla på en futuristisk läsning av bibeltexterna med en ganska fantasifull tolkning av texternas innebörd. Man uppfattar alltså texterna som faktiska utsagor om framtiden:

* Morning Watch 1831 med de sju skapelsedagarna som modell
* Darby 1836
* Ryrie 1995
* Scofield 1909  not 1

I USA förekom det i slutet av 1800-talet en rad ”profetiska” konferenser, där frågan om judarna och Israel spelade en stor roll. En som fick stort inflytande var metodisten William E Blackstone (1841 – 1935), som skrev Jesus is coming (1887). Han pläderade för att förföljda ryska judar skulle sändas till Palestina för att odla landet. Han försökte – i stort sett förgäves – mobilisera politiskt stöd för denna tanke, men han var kritisk mot Herzl för att denne tog för lite hänsyn till Guds syften.

Andra framträdande kristna sionister i USA var bl a James H Brookes, den amerikanska dispensationalismens fader (1830 – 1897), Dwight L Moody (1837 – 1899) med Moody Bible Institute och Cyrus I Scofield (1843 – 1921). Hans Scofield Reference Bible (med många reviderade upplagor) har nästan uppnått bekännelsestatus bland konservativa evangelikaler. Det här sättet av läsa Bibeln har spritts bl a av Dallas Theological School och har skapat en massa onödiga problem.


Tidsaxeln ser med en rad varianter i stort sett ut så här enligt denna uppfattning:

  1. De troende (församlingen) rycks upp till himlen (= Jesu osynliga återkomst) – the Rapture
  2. Vedermödans tid (sju år), då Templet byggs, Antikrist tar över, skapar fred tillsammans med judarna, vill bli tillbedd som Gud, judarna vägrar, 2/3 av dem dödas
  3. Den ohyggligt blodiga slutstriden står vid Harmageddon, varefter Jesus kommer tillbaka (= Jesu synliga återkomst)
  4. Tusenårsriket upprättas, ett rike av fred och harmoni. Då kommer 144 000 judiska missionärer att omvända judarna en masse till att tro på Jesus som Messias.
  5. Därefter följer domen.

Den oerhört populära Left Behind-serien av Tim La Haye och Jerry B Jenkins är skriven efter den här modellen: totalt sexton romaner spridda i över 65 miljoner exemplar. De finns också som tecknade serier och spel. Dessutom finns det tre filmer baserade på serien.

Kristna sionister har historiskt spelat en stor roll i Storbritannien men är i dag viktigare i USA, inte bara för att USA är dagens supermakt. Vissa beräkningar pekar på att de kan vara tio gånger så många som judiska sionister i USA. Somliga ledande kristna sionister hävdar, att de omfattar så många som 100 miljoner. Israels existens ses som ett uttryck för gudomlig rätt, bibliskt mandat, unikt historiskt anspråk och tvingande behov. De är alltså en stark politisk kraft, som f ö Bush och för den delen även Reagan och Carter identifierade sig med. Senare har dock Carter intagit en mycket mer kritisk hållning till israelisk politik. not 2

Spurgeons fokus var evangelisationen. För Darby var kyrkans tid på jorden förbi. Det judiska folket skulle ersätta kyrkan som Guds redskap (en annan form av ersättningsteologi). Återupprättandet av det judiska Israel blir det centrala, alltså den politiska aspekten. Medan det evangelisatoriska perspektivet fått en allt mindre plats bland evangelikala grupper, har den kristna sionismens politiska karaktär blivit allt starkare hos evangelikaler i USA och även i Sverige. De har blivit en mycket viktig lobbygrupp för Israels politik gentemot palestinierna, viktigare än den judiska lobbyn – särskilt under Bush.

1 s 113 i Stephen Sizer: Christian Zionism. Roadmap to Armageddon?


Läs även andra bloggares åsikter om  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar