20 december 2013

Födelsekyrkan får takrenovering-2

Jag har tidigare berättat om takrenoveringen av Födelsekyrkan i Betlehem. ”Det är fem hundra år sedan förra gången underhållsarbeten utfördes på basilikan i Födelsekyrkan, i september kommer restaureringsarbeten av taket påbörjas.” Födelsekyrkan får takrenovering

Här ett aktuellt reportage av den nu pågående renoveringen:
12 dec 2013 The Church of the Nativity in Bethlehem, the traditional site of Jesus' birth and the destination for pilgrims from all over the world. Now major restoration works are underway giving the site a much-needed facelift after 600 years.

Tidigare: “Man ser tydligt att innertaket i den äldsta delen av kyrkan som är av trä är i stort behov av renovering. När nu Palestina blev medlem i Unesco kan äntligen kyrkan få hjälp med renoveringen.” ur Besök i födelsekyrkan 2012

Dagen

Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar