1 februari 2014

Lewi Pethrus i Palestina-1


Jag har sedan länge intresserat mej är äldre litteratur och reseskildringar från ”det heliga landet” de är historiska” tidskapslar” och ger inblick resenärens inställning till landet. Lewi Pethrus var pastor och föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, redan 1922 gjorde han en två månaders resa till Palestina.

Jerusalem

Två timmar efter att vi lämnat Lydda börjar de två tungt arbetande lokomotiven att pusta något lättare. Hjärtat klappar åtskilligt fortare än vanligt och man frågar omedvetet sig själv: Är det möjligt? Är det möjlig, att jag snart är i Jerusalem? Kupe´fönstren äro fulla. 

Det är dagarna före påsk och många draga upp till högtiden. Åtskilliga av passagerna äro judar, som sedan de inflyttat till Palestina icke varit med om någon påsk i Jerusalem. Somliga har aldrig sett den uråldriga staden förr. Katoliker, sk. Pilgrimer, utgöra ett betydande inslag bland passagerna. Även turister resa dit upp för att se, vad som finnes av sevärdheter. Vi äro inte katoliker, men vi räknar oss till pilgrimernas skara. Vi glida in på den lilla bangården med det anspråkslösa stationshuset. Det är som om vi icke skulle känna oss framme, förrän vi stationens namn. Men det står verkligen med stora bokstäver Jerusalem.


I Jerusalem besökte han “ Dalasvenskarna” de var Jerusalemfararna som bröt upp från Nås 1896. Deltog i deras gudstjänster. Han berättar rätt så ingående om deras egendomsgemenskap, att de hade jordbruk, snickeriverkstad, fotografiateljé och affär.

 ” från början var kolonien utsatt för mycken förföljelse, som hade sitt mäktigaste vapen i lögnaktiga rykten. Och ännu kunde man höra folk ur de kristna missionerna i Jerusalem tala illa om dem.
Men han genomskådade inte att bönderna från Nås blivit offer för en fanatisk religiös diktatur. Jerusalemfararna 

Han är en god berättare och iakttagare ” Vardagslivet i Jerusalem är mycket likt livet i andra orientaliska städer. Davidsgatan, som går från Jaffaporten i väster till tempelplatsen i öster är varje dag fylld med folk.


Kristen arabkvinna med sitt barn
Vid denna gata se man mest frukthandel Särdeles intressant är att se denna gata på morgnarna, när kameler i stort antal komma från Jeriko, Betlehem, Hebron och andra platser till Jaffaporten, där de knäfalla med sina stora fruktbördor"

Utefter Jaffagatan ligger de flesta stora affärer. Här finns europeiska restauranter och kaféer. Ännu längre ut på samma gata ligger en av stadens tre biografer. Jerusalem håller på att bli en modern stad med europeiska seder. 

När man vistas där en tid har man svårt att hålla fast sin föreställning om Jerusalem såsom en helig stad. Men man måste komma ihåg att Jerusalem icke är någon helig stad. Ty det heter ju att Jerusalem skall bliva förtrampat av hedningar , till dess hedningarnas tider äro fullbordade ( Lukas 21:24)


Han hämtar sina statistiska uppgifter från den 1 jan 1922 i Jerusalems tidningar. Jerusalems befolkning består av 33000 judar, 17000 muhammedaner och 14000 kristna.

Man förstår av hans bok att staden har en stor internationell närvaro med många samfunds missionärer sjukhus och skolor, tex besökte han Svenska Jerusalemsföreningens skola som funnits där sen år 1900.

Lewi besöker Jerusalem 5 år efter att Storbritannien erövrat staden från Turkarna. Han skriver att de engelska befriarna hälsades med jubel av judar och kristna och även av många araber.
"De som studerar bibelns profetior ha sett, att den dag måste komma, då det turkiska oket skulle lyftas från Israels gamla arvland, men när det skedde, så verkar det ändå delvis som en överraskning. Judarna över hela världen jublade och sågo uti händelsen ett stort steg mot fullbordandet av sitt gamla hopp att återfå Palestina."

Lewi infogar i sin bok Sir Edmund Allenby s officiella Kungörelse efter Jerusalems fall, 9 December 1917  Till det välsignade Jerusalem och dess invånare och innevånarna i dess närhet:
Det nederlag som tillfogats turkarna av trupperna under mitt kommando har resulterat i ockupationen av eder stad med mina stridskrafter. Jag förklarar därför här nu att den står under krigslagar, under vars form den kommer att förbli så länge som militära överväganden gör nödvändiga. Men, för att ingen av er vara orolig på grund av eder upplevelse i händerna på fienden somi dragit sig tillbaka vill jag härmed meddela att det är min önskan att varje person utöva sina vanliga sysslor utan risk för avbrott.  

Eftersom din stad betraktas med tillgivenhet från anhängarna av tre i mänsklighetens stora religionerna i och dess jord har invigts av böner och pilgrimsfärder i mängder av hängivna människor i dessa tre religioner för många århundraden, därför gör jag det kända för dig att varje helig byggnad, monument, helig plats, helgedom, fromma arv eller sedvanliga plats för bön som helst form av de tre religionerna kommer att upprätthållas och skyddas i enlighet med de befintliga traditioner och övertygelser av dem till vars tro de är heliga. Bevakning har uppställts i Betlehem och vid Rakels grav. Graven i Hebron har ställts uteslutande under muslimsk kontroll. De ärftliga förvaltarna vid dörrarna till den heliga gravens kyrka ombetts fortsätta sina fullfölja sina plikt till minne av den storsint handling av kalifen Omar, som skyddade den kyrkan. 

 I Jerusalem besöker han de flesta av de heliga platserna: Tempelplatsen, Västra muren , Betesta-dammen, Gordons golgata, Oljeberget, Getsemane , Övre salen och Den Heliga gravens kyrka. Om den skriver han:  Huru underligt gripande är det icke att vara här och tänka på den underbara händelse, som gjort Golgata så namnkunnigt. Det är så sant vad dr. Farrar säger att Kristi religion är andlig, den behöver inga reliker för sitt bestånd, den är oberoende av tid och rum den säger icke se här eller se där den säger i stället Guds rike är invärtes i eder. 

Detta är en sanning, som man uppskattar mer än förr, sedan man besökt Palestinas katolska kyrkor med dess heliga platser, men å andra sidan är det även sant, att Jesu religion har sin rot i faktiska, historiska händelser, och det är en ovedersäglig styrka att kunna säga då och då hände det på den och den platsen. Att alldeles lösrycka kristendommen från dess historiska platser är att försvaga dess historiska värde."

Forts. Lewi Petrus i Palestina-2

Dagen

Läs även andra bloggares åsikter om

3 kommentarer:

 1. Jag fäste mig vid två meningar i den återgivna reseskildringen:

  1. ”Vi äro inte katoliker, men vi räknar oss till pilgrimernas skara.”
  2. ”Jesu religion har sin rot i faktiska, historiska händelser”


  Att få räkna sig till pilgrimerna och ha sin tro i Jesu religion Det ska bli intressant att läsa fortsättningen och även få veta din egen uppfattning om innehållet. Tack!

  SvaraRadera
 2. Ja det kommer mer, det blir minst 3 delar. Han har skrivit en bok senare En resa i Israel och Transjordanien. 1950
  Det vore instressant följa hans inställning efter 1967 Om du har artiklar skicka gärna det han skrev under dessa år.

  SvaraRadera
 3. § 11 – Anonyma inlägg avvisas,om du har en åsikt våga stå för den med ditt namn. Antingen ett Google-konto där det framgår vem du är eller för och efternamn.

  SvaraRadera