16 december 2018

Side by side


Susanne Grimheden är präst i Svenska Kyrkan och var SKR:s följeslagare i Gaza mars - juni 2003 

Gästkrönika
Efter att ha varit följeslagare under Irakkriget 2003, lärde jag mig snabbt att hur tjusiga power point presentationer jag än gjorde - med oberoende fakta och fakta från israeliska fredsorganisationer, var det alltid någon proisraelisk person som gick i taket. Men när jag sedan avslutade med en andakt med någon av mina sånger - som kunde ha ett än mer tydligt rättvisebudskap - då la sig friden över rummet. Därför är dessa sånger viktiga. Ska vi få rättvisa behöver vi sjunga den för att förankra rättvisetänket och rättvisevarats känsla i vårt eget inre inre. Därför är jag väldigt glad över att dessa sånger nu kunnat delas.Så skulle du gilla någon av julsångerna du fått, står det dig såklart fritt att länka till youtube/Spotify (förhoppningsvis finns de där i morgon) i din blogg om du vill. Önskar dig och de dina en välsignad jul, Susanne Grimheden

Julsångerna är välanvända och det finns många fler sånger i datorn:   Att sjunga det goda bibelordet ger oss inte bara tillgång till ett religiöst språk. Det hjälper oss att integrera det goda i oss själva. Det ger oss mod att växa som människor - att se och bejaka det gudomliga i var och en av oss och i allt skapat. Att ex v få sjunga julevangeliet är något mycket stort. När vi på så vis är med i själva julevangeliets händelse med alla våra sinnen, kan julens mysterium komma så intimt nära att julklockornas fridfullhet klämtar från insidan och födelsens hopp bubblar över i ren och skär julglädje. Och så föds fredsbarnet också i oss. Unisont säger de allihop tillsammans:I en tid av rädsla för det utsatta och svaga
 t o m för invandrare och flyktingar
är det vår absoluta uppgift som kyrka 
att påminna oss om att Jesusbarnet själv var flykting.
 Och som samhällsmedborgare är det vår uppgift att inse
 att vi alla rent historiskt sätt är invandrare i Sverige.
Kan vi inte ta emot våra flyktingar i vårt eget land idag,
 kan vi som kristna inte heller ta emot fredsbarnet i våra hjärtan -
 kan vi omöjligt nå varken frid, fred eller frihet i världen.-
 Vår julmusik vill hjälpa oss alla att våga se, beröras och stärkas av
vårt gemensamma ansvar och vår uppgift som människor, 
 oavsett trostillhörighet eller livsåskådning;
 att livet kan födas på nytt 
när vi tillsammans tar vara på modet - att våga det svaga och utsatta.
Just där kan nytt liv födas fram.
I var och en av oss.- En poäng vi ser med berättelsen om Maria
 som föder fram sin förstfödde i ett fattigt stall med dess dofter
och erfarenhet av att vara utlämnad,
är att den vill hjälpa oss alla att våga lita på
 att nytt gudomligt liv finns också här och nu 
 i våra egna kroppar.
När vi vågar stallets närvaro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar