24 september 2009

Fred utan vapen

Tidningen Dagen skriver 2009-09-24 Citat” Soldaten agerar i strålkastarljuset men fredsarbetaren finns fast han inte syns
Church of England har utsett en ny biskop för landets väpnade styrkor. Det är både rätt och bra. Men den brittiska tankesmedjan Ekklesia har en poäng när de föreslår att de som inte beväpnar sig också ska få en biskop. De tänker så här: Massor av människor, många av dem kristna, är involverade i olika former av civilt fredsbyggande, medling och konfliktlösning på olika håll i världen. Ge dem en biskop som särskilt ser och stöttar dem! Krig, terrordåd, vapenhandel och liknande fyller media, konfliktförebyggande arbete hör vi däremot sällan talas om. Men fredsarbetet är omfattande och involverar allt från kvalificerade forskare till beslutsamma lekmän. De arbetar i det tysta och konflikter som inte bryter ut ger inga rubriker. Ekklesia kallar fredsarbetet "en av de obesjungna framgångarna i vår tid". Någon gång kan det dock bli synligt. Det främsta exemplet är väl sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika
.”Slut citat Fred utan vapen

I Israel/Palestina har SKR:s följeslagarprogram detta civilt fredsbyggande som funnits sedan 2002. Det kom till efter att kyrkoledare i Jerusalem skrev ett brev till Kyrkornas Världsråd och önskade att fredsälskande människor skulle komma till området för att verka för fred och säkerhet för palestinier och israeler
Dessa ekumeniska följeslagarna är verkligen är värd vår beundran. Svenskar som med fara för sitt eget liv och genom sin närvaro i området försöka dämpa våldet, ge hopp om att en fredlig lösning är möjlig, främja respekten för folkrätten och höja omvärldens medvetenhet om vad som sker. Många kristna palestinier som känner sig bortglömda och svikna av sina trossyskon runt om i världen. Trossyskon som vid sina pilgrimsresor och besök i det heliga landet inte ens känt till att det finns kristna palestinier! De längtar efter fred och frihet. Men också vädjan till omvärlden att medverka till att en rättvis fred kan bli möjlig.

Just dessa fredsarbetare borde tidningen Dagen lyfta fram läs här deras rapporter
Sist en artikel från SKR-följeslagarprogram publicerades i tidningen Dagen var 2006-01-24 .

Det trista är att just dessa fredsbyggare (Många av dem är präster i Sv. kyrkan)i Israel/Palestina kritiseras av frikyrkofolk i Sverige bara för att de inte passar in i deras trosdogmer. Det mest makabra är att man istället stöttar Israels krigföring Enda skillnaden är att han inte är israelisk medborgare, eller ens jude. Han är en 29-årig svensk pingstvän.

En biskop för fredsmäklarna skulle knappast bli sysslolös. Men han skulle kunna få stor betydelse för att sätta fokus på det som är ett av kyrkans mest centrala uppdrag: Att stifta fred.Han finns redan: Nobel Peace Prize-winner Archbishop Desmond Tutu endorses the Nov. 2008 anti-apartheid organizing tour of the US Campaign to End the Israeli Occupation.


Läs även andra bloggares åsikter om


10 kommentarer:

 1. Du anonyme, jag kommer inte publicera din kommentar. Jag tycker du skall våga stå för dina åsikter med ditt namn.

  SvaraRadera
 2. Det är inte mer makabert att stötta Israels krigföring än att stötta de allierades i andra världskriget. Och problemet med "fredsmäklarna" är inte att de inte passar mina trosdogmer, utan att deras inställning ibland kolliderar med fakta.

  Men du har en poäng i att andra än militärer borde stödas tydligare av kyrkor och samfund. Man kan diskutera om det är befogat att ha en särskild militärbiskop, saken kunde skötas av de "vanliga" biskoparna i de områden där garnisonerna finns.

  (Som frikyrklig anser jag f.ö. att vi inte alls skall ha något biskopsämbete..)

  Thomas Illman

  SvaraRadera
 3. Väldigt illa att en ärkebiskop emeritus kan uppträda i sådan klädsel som K-G Hammar gjorde. Usch! Angående anonym så skrev han faktiskt sitt namn underst.

  Men till den frikyrklige; utan biskop ingen kyrka, så enkelt är det. Omvänd dig.

  SvaraRadera
 4. Jag förstår inte Thomas Illman när han jämnställer stöd till Israel med stöd till de allierade under Andra världskriget. Om jag minns historien rätt var de inte de allierade som var ockupanter. Sovjet, Polen, Belgien, Frankrike med flera länder bekämpade främmande ockupation av det egna landet. England och USA kämpade i solidaritet med de ockuperade mot ockupanterna.

  SvaraRadera
 5. Jag håller med Stig Strömbergsson, jag kan förstå svenska frivilliga som åkte till Finland och kämpade på Finlands sida under Finska vinterkriget när vårt broderfolk anfölls av Sovjetunionen. Men det Israel gör är ju inte något försvar av sitt eget territorium utan försvarar ockuperat land , med övervåld och även nu i Gladstonerapporten anklagad för krigsbrott, vad är din reaktion Thomas Illman du som är kristen när du läser
  den kristna palestinska damen Nagua Tarazi i Gaza City city berättelse?

  SvaraRadera
 6. Stig, UK, Frankrike, Sovjet och USA ockuperade den besegrade aggressorn Nazityskland, och ockuperade landet i ca. 60 år.

  SvaraRadera
 7. Israel är inte ockupanter utan har tagit tillbaka sitt eget land (eller vissa delar av det - endel hör ännu till Jordanien).

  Det är araberna som är ockupanter, även om de varit det en lång tid. Goldstone-rapporten är mycket ohållbar, se bl.a. camera.org och mycket annat.

  Thomas Illman
  (bloggen.fi/thomasillman)

  SvaraRadera
 8. Jonas:
  Helt rätt! Och också den ockupationen har upphört. Liksom Sovjets/Rysslands ockupation av Baltikum för att nämna ett annat 40-talsfenomen.
  Och jag tillägger: Bara två 40-tals-ockupationer består: Kinas av Tibet och Israels av Palestina. Dock är skillnaden den att det Israel ockuperade 1948 utöver vad FN menade skulle vara Israel är idag Israels internationellt erkända gränser och ordet ockupation avser idag Israel UTÖVER 1967 års gränser.

  Thomas:
  Menar du att ALLA folk- och nationsförhållanden skall återställas så som de var för knappt 2000 år sedan? Vart flyttar du då? Och vart skall alla som kommit till Sverige sedan dess flytta?

  SvaraRadera
 9. Svar till Thomas.
  Citat Jakob Risberg” Vi anser väl alla att FN:s konvention om de Mänskliga Rättigheterna bör gälla alla? Likaså barnkonventionen? När det kommer till internationella relationer finns det således en uppsättning lagar som alla bör vara överens om. I konfliktsituationer, som den som existerar i Israel/Palestina nu, gäller bland andra Haagkonventionen (1907) och Fjärde Genèvekonventionen. I dessa konventioner, som jag tidigare har hänvisat till, står bland annat att ockupation är när en stat militärt besätter en annan stats territorium, eller ett herrelöst territorium.
  Området behöver således inte tillhöra en annan stat före ockupationen, och kan ända anses vara ockuperat. De flesta länder i Afrika var till exempel inte egna stater i dagens bemärkelse innan kolonimakterna började ockupera dem. Men inte ifrågasätter vi deras rätt till självbestämmande idag?
  Om vi i stället för att följa internationell rätt hellre följer olika religiösa texter eller påbud, som en del av mina läsare har hänvisat till, uppstår det genast problem. Vilken tolkning ska gälla, och vilken religion, om dessa motsäger varandra, är den rätta. Alla tror väl enligt den religion de anser vara den rätta, men denna tro, som är ens personliga rättesnöre, kan ju aldrig få gå före lagen eller bryta mot lagen. Ska en extrem religiös sekt ha rätt att gasa ihjäl folk i en tunnelbana i Japan? Har shiamuslimer rätt att mörda Salman Rushdie?
  Vi måste lära oss att skilja på religion och politik, oavsett om vi är judar, muslimer eller kristna. Slut citat.

  Om man inte åberopa FN-stadgan när det passar en själv och ifråga sätta FN-rapporter när det inte passar en.

  SvaraRadera
 10. Stig skrev: "Helt rätt! Och också den ockupationen har upphört."

  Och det beror på att Tyskland kapitulerade, slöt fred och inte längre utgör ett hot. Den situationen gäller inte i Mellanöstern, där de arabiska aggressorerna vägrat att kapitulera och sluta fred efter sina anfallskrig.

  "Bara två 40-tals-ockupationer består: Kinas av Tibet och Israels av Palestina."

  Det spelar ingen roll om det är en "40-talsockupation" eller inte. Det handlar ju bara om när aggresssorn anföll och förlorade. Marocko ockuperar Västsahara, Turkiet ockuperar norra Cypern, Syrien, Iran, Irak och Turket ockuperar Kurdistan, Iran ockuperar en ö som tillhör Bahrein, Pakistan ockuperar delar av Kashmir m.fl.

  "Dock är skillnaden den att det Israel ockuperade 1948 utöver vad FN menade skulle vara Israel är idag Israels internationellt erkända gränser och ordet ockupation avser idag Israel UTÖVER 1967 års gränser."

  Nej, detta är fel. Det finns inga 1967-års gränser (läs vapenstilleståndsavtalet från 1949).

  FN föreslog gränser för en judisk och arabisk stat 1947. Judarna sade ja och araberna sade nej och startade krig. Gränserna hann aldrig implementeras, varför resolution 242 från 1967 (och efter ett andra arabiskt anfallskrig över vapenstilleståndslinjerna) uppmanar till förhandlingar om säkra gränser. I det kriget 1948förlorade aggressorn Transjordanien territorium till Israel. De ytterligare territorium som Israel vann i självförsvarskriget 1967, efter anfall från Jordanien mot västra Jerusalem och centrala Israel, hölls dessförinnan av en illegal ockupationsmakt (Jordanien). Israels anspråk på området, inte minst ur säkerhetssynpunkt efter dessa 2 arabiska krig, har högre stöd i folkrätten, vilket reflekteras i resolution 242.

  Idag vill en grupp fd. jordanier som sedan 1967 kallar sig palestinier ha denna mark, men utan att sluta fred med Israel. Tills den saken ändrar sig, och tills nya säkra gränser för Israel har förhandlats fram (dvs efter att Israel rekvirerat de delar av Västbanken som resolution 242 tillerkänner Israel för att upprätta försvarbara och säkra gränser) så kommer ingenting att ändra sig.

  "Menar du att ALLA folk- och nationsförhållanden skall återställas så som de var för knappt 2000 år sedan?"

  Det har bott judar i området kontinuerligt, trots att invadörer och ockupanter under långa perioder försökte fördriva och diskriminera judarna, som dessutom förbjöds att äga land.

  SvaraRadera