14 januari 2011

Kristen närvaron är nödvändig

Salam Fayyad premiärminister i den palestinska nationella myndigheten understryker "vitala" behovet av en kristen närvaro i regionen. Salam Fayyad angav detta i dag vid det årliga mötet med Holy Land Coordination.
Samordningsgruppen, inklusive biskopar från Kanada, England och Wales, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Spanien, Schweiz och USA, bildades i Jerusalem år 1998 på begäran av den Heliga Stolen. Konferensen redovisade Fayyads försäkran om att "en levande kristen närvaro är avgörande för framtiden för en palestinsk stat."
Premiärministern rapporterade att data från 2009 visar att för första gången på flera år, fler palestinier - inklusive kristna - återvänder till regionen än som  lämnar.

Trenden är positiv för första gången, sade han. Fayyad sade: "Vad är det heliga landet utan kristna?

"Hur kan vi ha Betlehem utan kristna? Det skulle inte vara Betlehem utan något annat och detta är en hög prioritet. Vi gör så mycket vi kan för att uppmuntra människor att stanna kvar och för dem som har kvar att återvända", inklusive "avsevärda förbättringar civila samhället, förvaltning och infrastruktur.
Vi har lagt 2.000 infrastrukturprojekt på plats och genom att göra institutionerna mer rättvist, att bli av med korruption småningom är vi mogna att se ut som en stat. Vi måste göra staten ett faktum och när bottom-up och top-down förbättringar sammanfaller då kommer vi att ha en stat, tillade han.
Om du får levnadsvillkoren just då människor kommer att stanna och vi behöver en levande kristen närvaro i Palestina," premiärministern bekräftade.

Han berättade för biskoparna att den palestinska myndigheten är ivrig att samarbeta med kyrkan inom utbildning i denna region, framför allt eftersom det lär både kristna och muslimer lägga undan diskriminering. "Jag läste påvens budskap och jag delar hans oro över intolerans i Mellanöstern.

Vi är mycket störda över den senaste tidens terrorism mot kristna i både Irak och Egypten, och vi måste tala ut om denna fråga, tillade han. Inte alla länder i Mellanöstern är desamma och vi har en lång tradition av samexistens i detta land. Religionsfrihet är viktigt och som kräver tolerans och respekt.   2011-01-11

Översätt till svenska av Egon Berglund (syftningsfel kan förekomma) orginalet se Zenit-Palestinian Leader: Christian Presence Is Vital

Texten är även återgiven i Come and See, The Chritian Web site from Nazareth

De har har 1400 års erfarendet att leva i en muslimsk miljö. Både kyrkor och moskeer i Nasaret


Läs även andra bloggares åsikter om

Dagen- Toppmöte säger nej till våld mot kristna 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar