30 januari 2011

The Palestine Papers -Part 3

Citat” Palestinska Papers visar att palestinska myndigheten (PA) förhandlare var beredda att göra stora eftergifter på flyktingarnas rätt att återvända: om antalet potentiellt tillåts återvända till sina hem i vad som nu Israel, om huruvida flyktingar skulle kunna rösta på alla fredsavtal, och hur många skulle kunna bosätta sig i en framtida palestinsk stat.
Palestinska myndigheten föreslås att endast en handfull av de nästan sex miljoner palestinska flyktingar ska få återvända.
Al-Daher sade att hon inte skulle vilja bli en libanesisk medborgare om som erbjöds henne under några fredsavtal - och det palestinska förhandlare hade något mandat att göra eftergifter på hennes vägnar.
"Rätten att återvända är en personlig rättighet. Det är heligt, sade hon. "No one can cancel it or take it away." "Ingen kan säga det eller ta bort det." PA selling short the refugees 

En överlevande från 1948 Nakba berättar sin historia för Al Jazeera.
Children of the Nakba 


Citat” De palestinska flyktingarna väntar på att i enlighet med FN:s resolution 194 få flytta ut ur sina flyktingläger och återvända till sina hem och på att få kompensation som gör det möjligt att skapa en bättre framtid. FN:s resolution *194 som antogs den 11 december 1948, ger faktiskt palestinierna rätt att återvända hem och slår fast att kompensation skall utbetalas för egendom av ansvariga regeringar i enlighet med internationell rätt. 

Ett villkor för medlemskap

Att låta flyktingarna återvända var ett av FN:s villkor för att låta Israel bli medlem i organisationen i maj 1949. Israel är medlem i FN men löftena till de fördrivna palestinierna har inte uppfyllts, trots att resolutionen upprepats minst 100 gånger.” slut citat ur ” Vi måste få återvända ” Monzer El Sabini-2002

* FN-resolution 194, från 11 december 1948
Denna resolution har sedan 1948 årligen bekräftats av FN:s generalförsamling.
Generalförsamlingen beslutar att de flyktingar som önskar återvända till sina hem och leva i fred med sina grannar ska tillåtas detta vid tidigaste tillämpbara datum och att kompensation ska utbetalas för egendom av ansvariga regeringar eller myndigheter, i enlighet med gällande internationell rätt eller sedvänja

Citat” De palestinska araberna uppmanades av sina ledare att lämna sina hem. De araber som inte hörsammade uppmaningen och stannade kvar blev israeliska medborgare” ett vanligt citat från ”Israelväner” ur Den Palestinska flyktingkatastrofen


Läs även andra bloggares åsikter om    

28 kommentarer:

 1. UNHCR heter den specifika arabiska flyktingorganisation som till skillnad från andra flyktigorganisationer ständigt strävar efter att ÖKA antalet flyktingar genom att utnämna barnbarns barn till flyktingar.

  Men man kan vara lugn.
  Israel kommer aldrig att tillåta en massinvasion av araber till den judiska staten trots att Egon, Wohlfeil,Strömbergsson och andra kämpar för att deras muslimska bröder skall överta en utvecklad stat utan att lyfta ett finger och förvandla den till samma misär som i resten av den muslimska världen.

  Däremot har Israel inget emot immigration av kristna, som f.ö.. ökar eftersom dessa inte önskar den judiska statens undergång.

  /Bo Rööser

  SvaraRadera
 2. Ibland undrar jag om jag skall vara hövlig och sakligt konstruktiv eller bli irriterad. Detta är en sådan gång.

  För att sakligt vara lite extra tydlig söger jag: Bo Rööser skriver goja - igen! Han bygger som tidigare upp sina egna bilder av dem han vill "samtala" med och går sedan med liv och lust in i en debatt med dessa sina egna fantasifoster som han tillskriver åsikter han tror/gissar/önskar att de har. Ursvagt!!

  För att bli ännu mer saklig kan jag nämna att jag tror fullt och fast att det är en orimlighet att alla som flydde/fördrevs 1948 och deras efterkommande skulle återinvandra till Israel av 1948 års stilleståndslinje - trots att FN-resolutionen stadgar detta. Men för vissa skulle det kunna vara möjligt - familjeåterföreningar etc. Givet ämne i förhandlingar.
  Kan inte alla återvända måste väl ekonomisk kompensation för konfiskerad egendom de inte kan återfå rimligen till. Också en sak att förhandla om. Eller?

  Detta är som sagt min åsikt som Bo Rööser inte visste när han hittade på och tillskrev mig en annan uppfattning. Bara så andra läsare vet.

  SvaraRadera
 3. Bloggare som, likt BR, rekommenderas av Svensk Israelinformation förespråkar nu alltså etnisk rensning.

  SvaraRadera
 4. Bulten i Bo måste låta göra något åt sina fantasier.
  Israel har precis som alla andra stater full suveränitet över sina bestämmelser för uppehållstillstånd och medborgarskap.

  /Bo Rööser

  SvaraRadera
 5. Naturligtvis har Israel rätt att bestämma precis så som man önskar.
  Man får stifta ras-lagar som, inskränker palestiniers rätt att gifta sig med en andra palestinier Eller mer precist gifta sig kan man göra – men inte leva tillsammans.

  Det är precis utifrån sånt som staten bedöms i jämförelse med riktiga Europeiska demokratier....

  SvaraRadera
 6. Stig: Man ska alltid vara saklig och hövlig även om det är svårt. BR, du tillskriver Stig åsikter han kanske inte har. Därmed kollektiviserar du lika bra som Egon, Stig, Guardian och kanske Wohlfeil om debattörer här, de som klumpar ihop folk till "israelvänner" etc. Politiska ovanor!

  Anna Roth

  SvaraRadera
 7. Bästa Egon,
  Med all respekt för att de palestinier som antingen fördrevs eller flydde, dels 1948 och dels 1967, naturligtvis kräver att få återvända till sina ursprungliga hem i nuvarande Israel så är ju detta numera inte ett realistiskt krav.
  Du själv återkommer dock ofta till och citerar och hänvisar till personer och organisationer som kräver detta. Jag anser inte att det bidrar till en möjlig framtida fred om du ställer dig bakom ett sådant krav.
  Det har ju vuxit upp liksom en ”helgongloria” omkring resolution 194 när man refererar till den. Fakta är ju dock att resolution 194 i första hand handlar om den uppkomna situationen och rollen för den utnämnda förlikningskommissionen. Den var inte bindande. Flyktingsituation kommer som du ju vet först som paragraf 11. Den talar bara om att flyktingar ”should be permitted” .Den talar, som du också vet bara om ”flyktingar” och inte alls om ”palestinaflyktingar” och man kan alltså tolka det, som du också vet, som att den också avser de judar som fördrevs från arabländerna. Resolutionen säger också att ansvaret för flyktingarna ”should be made good by the Governments or authorities responsible”, alltså flera regeringar!
  I uttalanden m m från personer och organisationer som du ofta refererar till så ges dock endast, ”den palestinska versionen”, om vi kan kalla den så ?
  Min fråga till dig nu är vilka ytterligare regeringar ( jag förmodar nämligen att du lägger huvudansvaret på Israel) som bär ansvaret för den då uppkomna flyktingsituationen och som man bör ställa krav på idag?
  Mvh Leif Thybell

  SvaraRadera
 8. Leif Thybell, jag är rätt så less att hela tiden måste försvara mej mot er "Israels advokater" som hela tiden försöker förringa det palestinska folkets fördrivande. Du som kristen borde skämmas att inte ställa dig på de fördrivnas sida. Du vet mer än väl det är bland palestinierna de kristna finns ,läs om Iqrit var en arabisk kristen by som tömdes på sin befolkning under kriget 1948-49, en av hundratals byar i det forna Palestina där befolkningen antingen gick i landsflykt eller som i det Iqritis fall, till interna omflyttningar i nya israeliska staten.Berättelsen om en by

  Att nu Israel förhalat uppfyllandet av FN:s resolution 194 har jag inte den minsta sympati för. Hade de åtlytt FN 1948 hade inte detta blivit en så långdragen konflikt , vi kanske hade sluppit framväxt av Palestinska terrorgrupper och en massa krig som följ under dessa år.
  Är det realistiskt att alla skall få återvända och numera även deras ättlingar? Det lägger jag mej inte i, jag vill berätta deras historia och deras längtan.

  Citat” I Israel har en kampanj startats för ett erkännande av de judar som tvingades fly från arabiska länder. Detta i ett försök att skapa en motvikt till det av FN erkända problemet med de palestinska flyktingarna som enligt resolutionerna 194 och 242 har rätt att återvända (även de judar som tvingats fly omfattas av dessa resolutioner). Tanken är att försöka stoppa palestiniernas rätt att återvända och också minska eventuell storlek på kompensation för de fördrivna flyktingarna. Kampanjen har inget som helst intresse av att skippa rättvisa för de judiska flyktingarna, den handlar enbart om att förneka rätten för de palestinska. Framförallt bygger kampanjen på en enastående historielöshet för att inte tala om historieförfalskning. slut citat ur Bloggen Motbilder

  I övrigt ger Stig Strömbergsson ett bra svar.

  SvaraRadera
 9. Nå, Leif Thybells inlägg är beviset för hur viktigt att det är att minnas historien korrekt, eftersom den annars kan ”tolkas” på felaktiga sätt.

  Om man går till FN:s hemsida för Palestinafrågan, så står det skrivet så här, under fliken ”Refugees”:
  “The war brought a second exodus of Palestinians, estimated at more than half a million. (DPR study: The Origins and Evolution of the Palestine Problem: 1917-1988) General Assembly resolution 194 of 11 December 1948 states that: "...The refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbors should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible.”
  http://unispal.un.org/unispal.nsf/iss.htm?OpenForm

  Med andra ord så är det inte vilka flyktingar som helst som avses, utan de palestinska.

  Man kan bara påminna sig om grundförutsättningen – utan folkfördrivning hade aldrig staten Israel bildats…
  Att man dessutom fördrev folk från områden som inte ens skulle tillhöra staten, gör inte saken bättre.

  SvaraRadera
 10. Egon,
  Tack för din kommentar. Jag konstaterar bara att du inte vill svara på min fråga.
  Mvh
  Leif Thybell

  SvaraRadera
 11. Till Leif Thybell: citat "Min fråga till dig nu är vilka ytterligare regeringar ( jag förmodar nämligen att du lägger huvudansvaret på Israel) som bär ansvaret för den då uppkomna flyktingsituationen och som man bör ställa krav på idag? Mvh Leif Thybell, slut citat

  Jag har visst svarat på din fråga, ansvaret vilar på dem som fördrev dem. Men svaret passar inte din begreppsvärld.

  SvaraRadera
 12. Guardian tror uppenbarligen på allvar att Israel har mer än en regering- "governments".
  Dessutom hade ju araberna i mandatet visat sin uppriktiga vilja att leva i fred med sina grannar geom att samarbeta med Hitlertyskland och med hjälp av "frivilliga" från Irak, Syrien och Libanon gått till storskaligt angrepp på judiska samhällen i dec 1947 efter att man hade tackat nej till en egen stat.
  /Bo Rööser

  SvaraRadera
 13. ...samarbeta med Hitlertyskland... består i vad jag förstår BR:s käpphäst om Stormuftin av Jerusalems deltagande i upprättandet av en militärenhet bestående av bosniska muslimer som ingick i Waffen-SS.

  Gilber Achcar, professor på School of Oriental and African Studies, University of London
  hävdar dock att "enheten utförde emellertid inga antisemitiska aktioner" samt lägger ut texten:

  Al-Husseinis uppmaningar till araberna att ansluta sig till axelmakterna hade föga framgång. Enligt en amerikansk militärhistoriker enrollerade sig endast 6 300 soldater från arabiska länder i de tyska militärorganisationerna. Av dessa kom 1 300 från Palestina, Syrien och Irak, resten från Nordafrika. Den brittiska armén däremot rekryterade ensam 9 000 man från Palestina. 250 000 nordafrikanska trupper tjänade i den franska befrielsearmén och var de som sammantaget hade flest stupade och sårade

  Om vi för resonemangets skull antar att dessa nämnda 1300 enbart kom från Palestina får vi då alltså en kraftigt överskattad siffra på palestinier som slogs på tyskarnas sida i andra världskriget.

  Faktum är då att en annan etnicitet då slår dom i denna gren med utklassningssiffror, nämligen uppemot 10 000, nästan 10 ggr mer allltså.

  Nu är vi ju naturligtvis som de moderna människor vi är avskaffat alla tankar på att synden går i arv och alla tankar på att etnisk rensning skulle kunna få utföras baserat på de av historikena nämnda siffrorna. Men det är trots allt rätt intressant att se hur människor kan fatta uppenbara felbeslut i krigsstiuationer, eller hur?

  SvaraRadera
 14. Bulten i Bo låtsas som om stormuftins rekrytering av araber till en muslimsk SS-division på Balkan var det enda samarbete araberna i Mandatet Palestina hade med Hitlertyskland.

  I själva verket klargjorde Amin al-Husseini sin politik enligt följande
  "Back in the summer of 1940 and again in February 1941, al-Hussayni submitted to the German government[122] a draft declaration of German-Arab cooperation, containing a clause:

  Germany and Italy recognize the right of the Arab countries to solve the question of the Jewish elements, which exist in Palestine and in the other Arab countries, as required by the national and ethnic (völkisch) interests of the Arabs, and as the Jewish question was solved in Germany and Italy.[123]

  Amin al Husseini spelade en nyckelroll i den arabiska terrorn mot judar i mandatet från 1929 och framåt.
  Han försökte praktisera en etnisk rensning av judarna i mandatet genom arabrevolten mot judar (och britter) -36-39, också den i Nazitysklands intresse.

  De akademiska verk som bäst beskriver den nära relationen mellan palestinaaraberna och Nazityskland kommer från Stuttgartuniversitetet som har en hel avdelning som forskar om de nära relationerna mellan palaraberna och Nazityskland.

  En utmärkt sammanfattning av relationerna mellan palaraberna och nazityskland finns här:

  http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=671

  Man har ju fö tidigare sett att Bulten i Bos försökt att förringa palarabernas nära samarbete med Nazityskland i "den judiska frågan".
  Jag vill tom minnas att sagde Bult helt frankt förklarat att Stormuftin inte alls samarbetade med Nazityskland utan det enbart var en relation av typen Stormuftin-hjärta-Tyskland.
  /Bo Rööser

  SvaraRadera
 15. Att måla ut befolkningen i Palestina som nazister och Hitlersympatisörer, som bara väntade på att få bygga Gaskamrar för att förinta den judiska delen av befolkningen, är ju rent verklighetsfrånvänt trams.

  Som konstaterat så befann sig inte stormuftin i Palestina från 1937 och framåt, från 1941 levde han i Nazityskland.

  Den arabiska revolten 1936 var en protest först och främst mot det brittiska styret, och sedan även mot den omfattande judiska invandringen från Europa.
  Revolten slogs slutligen ned blodigt av britterna 1939, med hjälp av 50,000 brittiska soldater och 15,000 judiska paramilitära Haganah medlemmar - eller terrorister, som sådana kallas idag


  Jag noterar den logiska kullerbyttan i att påstå att upproret 1936 skulle ha gynnat nazisterna ”genom [sin önskan att] etniskt rensa” mandatet Palestina.

  År 1936 hade inte ens nazisterna själva bestämt vad man skulle göra med det ”judiska problemet” - och man hade verkligen inget mot judarnas utvandring till Palestina…

  Detta hade nämligen redan utnyttjats av sioniströrelsen som inlett ett samarbete med nazisterna 1933, ty rörelsen hade nämligen inget större stöd ibland Europas judar.

  De judiska terroristerna i Sternligan erbjöd sig 1940 att ställa sig på Tysklands sida (!) i andra världskriget, i utbyte mot att man fick överföra Europas judar till Palestina samt att nazisterna fördrev engelsmännen (!) i Mandatet.
  Appropå vem som samarbetade med vem…

  (I dagens revisionistiska ”historieskrivning” i exempelvis Axess länken, kan man läsa hur den judiska befolkningen i Palestina nu plötsligt räddats av den engelska närvaron…)

  SvaraRadera
 16. Som jag visade i mitt förra inlägg så hade Amin al-Husseini föga framgång i sina försök att övertyga sina landsmän att strida för Tyskland. Han lyckades alltså ebdast skrapa ihop en tiondel motsvarande numerären av personer av judisk härkomst som slogs för Tyskland.

  Det var många som hjärtade sin fiendes fiende under andra världskrigets oheliga alliansbyggen. Mannerheims Finland är ju ett av våra nämare exempel på det.

  Personligen tycker jag dock INTE att något av detta motiverar att få fördriva judar, palestinier eller finnar från sina hemtrakter.

  SvaraRadera
 17. Amin al Husseini lyckade betydligt bättre med att mobilisera palaraber att terrorisera judar i mandatet Palestina.
  Han fick ju dessutom hjälp av "frivilliga" från Irak, Syrien och Libanon.
  Jag avundas verkligen inte Bulten i Bo som av sin övertygelse uppträder som försvarsadvokat för den om samarbete med Nazityskland överbevisade Amin al Husseini och hans palarabiska terroristhejdukar.

  Att sedan historierevisionisten Guardian försöker förvandla Palarabernas samarbete med Nazityskland och planer på etnisk rensning av judar i mandatet till en i själva verket gigantisk konspiration mellan judarna och Hitler är inte förvånande.Guardian måste verkligen hata sig själv!


  Argumentet att att Amin al Husseini för att leda terrorism mot judar måste befinna sig på ort och ställe är ytterligare ett exempel på Guardians sedvanliga bristande logik
  Jag undrar bara när Guardian kommer att påstå att Förintelsen är ett judiskt påhitt?

  /Bo Rööser

  SvaraRadera
 18. Som sagt, ska man likt Bo Rööser hävda rätten att få fördriva folk på etniska kollektivskuldskriterier pga av huruvida deras DNA-kopior samrabetade med Nazityskland eller inte...

  ...då kommer man till det faktum att cirkus 10 ggr fler judar slogs för Wehrmacht än vad det fanns palestinier som gjorde det.

  SvaraRadera
 19. Den blivande resp. nybildade staten Israel kunde givetvis inte inom sina gränser acceptera ett återvändande av araber som dels fallit judarna i ryggen genom terror i dec -47 efter att araberna sagt nej till en egen stat och dels araber som samplanerat med Hitlertyskland att döda eller fördriva judarna i regionen.
  En som känner till termen Förintelsen kan ha förståelse för Israels argument.
  Att Bulten i Bo inte har det vet vi redan.

  /Bo Rööser

  SvaraRadera
 20. Först ska det hojtas om historierevisionism – för att sedan hävdas att araberna i Palestina egentligen var nazister.
  BR behöver nog inte oroa sig över att någon ska utmana honom om titeln klassens clown…

  Grundförutsättningen för en diskussion är att man åtminstone har någon form av argument – och sedan försöker styrka dem på ett vettigt sätt.


  Att Stormuftin slutade sina dagar som Hitlerapologet – är ett faktum som ingen bestrider, även om motivet kan diskuteras.

  Det som diskussionen rör är omfattningen av hans eventuella inflytande, och om man kan komma med kollektiva anklagelser mot araber eller muslimer med hänvisning till honom.
  BR:s ”argumentation” består av en lång rad olika guilty-by-association påståenden, där sveparna blir bredare och bredare för varje inlägg.


  Eftersom det var Stormuftin som hade kontakt med Hitler och var nazistsympatisör – så är det givetvis högst intressant var karln befann sig.
  Det var ju lite svårt att ha någon större influens i mandatet Palestina, när man själv satt i Tyskland…

  Noterbart, när judiska terrorister etniskt rensade de palestinska bitarna av Mandatet Palestina, våren 1948 – då hade BR:s favoritnazist lyst med sin frånvaro i 11 år…

  I övrig observerar jag att BR inte ens försöker bemöta fakta från mitt förra inlägg.
  Det talar för sig självt.

  SvaraRadera
 21. Evevtuella krigsförbrytelser från palestinska individer skulle naturligtvis ha behandlats utifrån ett individuellt perspektiv, så som alla demokratiska och civilistérade stater gör. Samma princip borde också ha gällt för exempelvis Sternligans brottslighet.

  Om man istället som BR är inställd på att eventuella begångna krigförbrytelser ska straffas genom att oskyldiga DNA-kopior av de misstänkta brottslignarna ska fördrivas...

  ...ja, då skulle ju statistiken som jag refererat till tidigare visat att förekomsten av nazikrigare skulle vara betydligt större hos den grupp som stod i begrepp att flytta in i Palestina jämfört med de som bott där under lång tid.

  SvaraRadera
 22. "Det var ju lite svårt att ha någon större influens i mandatet Palestina, när man själv satt i Tyskland…"
  Stormuftin hade möjlighet att i Europas starkaste sändare från Tyskland mot Mellanöstern att hetsa palaraberna (som var ytterst mottagliga) till krig mot judarna.
  I Guardians värld är enbart eldande blodtrörstiga tal in personam om judemord giltiga som uppvigling.
  Vi andra som lever efter 1800-talet (där Guardians och hans muslimska vänner befinner sig) vet att propaganda och uppvigling funkar bra via radio.

  Jag har den fullaste förståelse för att den nybildade staten Israel inte ville ha pronazistiska araber och sådana som hade sagt nej till en egen stat för att de planerade etnisk rensning av judar i mandatet Palestina, tillbaks i landet.
  Någon återflyttning av antisemitiska araber och deras låtsasflyktingar intill fjärde led kommer heller aldrig haatt ske hur mycket än Bulten i Bo och Guardian än tuggar fradga.
  Lite mindre självhat skulle klä dig Guardian

  /Bo Rööser

  SvaraRadera
 23. Som vanligt ägnat sig BR åt logiska 3-stegs-hopp, och fakta vill han fortfarande inte bemöta…
  (Undras varför...)

  Att Muftin framträdde i tysk (!) radio betyder fortfarande inte att han hade något större inflytande eller betydelse, allmänt.

  Med tanke på att mandatet Palestina brukar beskrivas som fattigt och outvecklat av BR och hans gelikar, så var det kanske inte så många i den arabiska befolkningen som ens ägde en radio….

  BR har nu i ett antal inlägg hävdat att palestinierna egentligen var nazister - och att det berodde på stormuftin - och hans radiotal från Tyskland…
  Finns det någon lyssnarundersökning som stöder detta?
  Jag hittade ytterst få seriösa referenser till Muftins Radiotal överhuvudtaget….

  Jag har inte heller sett någon länk som styrker påståendet om det breda stödet och ”nazistiska” araber?

  Däremot så har Bulten grävt fram att ynka 1300 frivilliga hörsammade Muftin, det talar ju inte direkt för BR:s fria spekulationer om ett enormt inflytande…

  Avslutningsvis undrar jag även över logiken i att fly från nazisterna i Europa - till de väntande ”nazisterna” i Palestina…

  SvaraRadera
 24. Guardian observera att 1300 avser summan av deltagare från Syrien, Irak och Palestina. Mitt antagande av 1300 deltagare från Palestina är alltså med största sannolikhet en grov överskattning.

  Deesutom, om man har Br:s intresse för att projicera skulder utifrån DNA-molekylssekvenser, så verkar det inte finnas någon redovisning hur man ska fördela dessa deltagare mellan alla de etniska grupper (t.ex. araber, judar, druser, beduiner, mm) som bebodde och alltjämt bebor området.

  SvaraRadera
 25. Man behöver inte vara någon Einstein för att från Koranen och dagens arabiska media kunna sluta sig till att antisemitismen är endemisk i den muslimska världen.
  Det är också talande att ett antal högt uppsatta nazister fick en fristad i Irak, Syrien och Egypten efter Tredje Rikets sammanbrott.

  Den som tror att Stormuftin av Jerusalem stod som helt ensam arab hos Nazityskland i sin kamp mot judarna i Mandatet Palestina borde läsa:

  http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=28306 och den bok som där nämns:”Halvmånen och hakkorset" av Professor Martin Cuppers.

  /Bo Rööser

  SvaraRadera
 26. Nej, stormuftin var inte ensam att av diverse skäl hamna på Tyskalnds sida. Med is hade han (som tidigare sagts) bland annat 1300 invånare från Irak, Syrien och palestina, samt upp till 10 000 personer av varierande grad av judisk härkomst.

  Kan du svara på frågan nu BR: Tycker du att detta ugör grund för att på etniska grunder fördriva dessa folkslag från de platser de bosatt sig på?

  SvaraRadera
 27. BR pratar så mycket strunt att hälften hade varit mer än nog för att skämma någon annan ”debattör”.
  Ena stunden är det den muslimska världen med sin 1,5 miljarder, andra stunden är det några hundra tusen Palestina-araber. Andra stunden är det 1920-, 1940-tal eller nutid.

  Jag konstaterar lugnt att BR inte överhuvudtaget kunnat, eller velat visa på något större mått av ”nazism” ibland palestinierna.

  Om man ska försöka föra en hederlig och sansad debatt så får man åtminstone acceptera att om man ska hänvisa nazism till samarbete mellan Muftin och nazisterna, då får man också göra likaledes med Sterligans samarbete.

  När BR t o m inte begriper att hans påstående ”nazister fick en fristad i Irak, Syrien och Egypten” men inte i Palestina – inte ökar tyngden i hans påståenden – utan minskar dem – ja, då är det ridå!

  Att tro att Kristdemokraterna är de som beskriver palestinier eller andra araber på bäst sätt - är som att tro att Ahmed Rami på Radio Islam beskriver vad judar är, och gör…

  I rest my case.

  SvaraRadera
 28. Det Palestina som Guardian nämner har aldrig funnits och finns inte.
  Naturligtvis sökte sig inte Nazitopparna till platser där de förhatliga judarna kunde nå dem.

  Att svepande avvisa en källa som Kristdemokraten med dess referenser utan att kunna förete motbevis mot samarbetet mellan Hitlertyskland och palaraberna som Guardian gör visar enbart hur fel denne självhatande Guardian har och såvitt jag vet var inte Sternligan motståndare till en ökande judisk närvaro i Mandatet Palestina vilket de pronazistiska araberna var.

  /Bo Rööser

  SvaraRadera