24 mars 2011

Barn i Israeliskt fängelse


Gästkrönika: Ingenting nytt: 700 palestinska barn sätts varje år i fängelse i Israel!

Palestina har begripligt nog hamnat i skuggan av händelserna i Libyen och Japan. Artiklar om Israels brott mot folkrätten och grova kränkning av mänskliga rättigheter refuseras med motiveringen ”ingenting nytt”. Ändå fortsätter övergreppen.

Nu har två engelska parlamentariska delegationer besökt Västbanken och tillsammans skrivit en omfattande och detaljerad rapport, (Under Occupation A report on the West Bank. Britain Palestine All Party Parliamentary Group Spring 2011). EU länder som har givit Israel ett förmånligt handelsavtal borde ha skyldighet att informera sig.

Här är några av de fakta som rapporten innehåller:

Cirka 700 palestinska barn åtalas varje år i israeliska militärdomstolar. Sedan 2000 har mer än 7000 barn gripits och i slutet av januari 2011 satt 222 palestinska barn i israeliska fängelser.
Barn grips ofta i räder tidigt på morgonen, de förses med huvor, får handfängsel och utsättas regelbundet för övergrepp. Förhören spelas inte in och sker utan närvaro av en advokat eller en förälder.

Båda delegationerna var närvarande vid militärdomstolar där rättegången genomfördes på hebreiska. Armén hade under barnens fängelsevistelse utsatt dem för tvångsarbete och framtvingat bekännelser under tortyr, enligt rapporten.Israels agerande i samband med behandlingen av minderåriga utgör allvarliga överträdelser av den fjärde Genèvekonventionen, FN-konventionen mot tortyr och FN: s barnkonvention.

Antalet bosättare inne på Västbanken har passerat 500 000, utspridda över 149 bosättningar och 100 så kallade otillåtna utposter. Fyra av dessa bosättningar är nu städer och alla är uttryckligen olagliga enligt internationell rätt. I september 2010, trots de återupptagna samtalen mellan israeliska och palestinska ledare, fortsatte byggandet av bosättningar efter utgången av ett moratorium.

Byggandet av muren fortsätter också och planeras nu att bli drygt 70 mil lång.85 procent av muren byggs inne på Västbanken, när den är klar kommer Israel att ha införlivat 10 procent av Västbankens område. Skapandet av "enklaver" har lett till att städer, byar och i vissa fall ett enda hus har blivit avskurna från Västbanken. I al-Walajeh, en by väster om Betlehem, har muren byggts så att den vrider sig 360 grader runt hela byn. När konstruktionen är klar kommer byn att vara helt inringad.

Sedan ockupationen av östra Jerusalem började har Israels politik varit att minska stadens arabiska identitet. Detta har inneburit tvångsförflyttning av en del av den palestinska befolkningen och olagligt byggande av bosättningar för israeler runt och i staden. Det nuvarande mönstret av vräkningar och rivningar, tillsammans med planer på att etablera bosättningar i hjärtat av de arabiska kvarteren, försvagar den palestinska integriteten i staden.

Nybyggarnas våld mot palestinier ökar. Enligt FN: s kontor för samordning av humanitära frågor (UNOCHA) skedde 2010 i genomsnitt 35 fall av attacker per månad. Under olivskörden i slutet av 2010 hade cirka 5.900 olivträd skadats eller förstörts, uppenbarligen av bosättare. Under den januarivecka då den andra delegationen besökte Västbanken, dokumenterade UNOCHA sex separata incidenter med bosättare.

Område C, enligt Osloavtalet under total israelisk militär kontroll, utgör fortfarande 60% av Västbanken och är hem för 150.000 palestinier. Israeliska restriktioner för palestinsk verksamhet i dessa områden är genomgripande. Medan judiskt byggande i de ockuperade områdena uppmuntras i syfte att öka israelisk kontroll över området, hindras palestinier från varje meningsfull verksamhet i 60% av Västbanken. T ex är all borrning efter vatten förbjuden och husrivning är vanlig, även av skolor.

Mandaten för det palestinska parlamentet och ordförandeskapet har löpt ut. I områden av Västbanken som kontrolleras av den palestinska myndigheten, har de mänskliga rättigheterna och pressfriheten inte respekterats. Båda delegationerna fick ett antal rapporter om fängslande av Hamasaktivister av den palestinska myndighetens (PA) säkerhetsstyrkor.

Samtidigt som delegationen var i Israel frisläppte Wickileak dokument från förhandlingarna mellan Israel och den palestinska förhandlingsdelegationen som visar att det palestinska ledarskapet är berett till långtgående eftergifter av viktiga palestinska kärnkrav t ex när det gäller bosättningarna och rätten att återvända för palestinska flyktingar. Israel har under tiden visat en total brist på intresse att delta i meningsfulla diskussioner.

Vad gör Sverige inom EU för att driva på ett slut på ockupationen och få Israel att respektera de mänskliga rättigheterna? I själva verket tycks vi inte göra någonting. EU är Israels näst största exportmarknad efter USA. EUs associationsavtal med Israel förnyades nyligen och ger Israel fri tillgång till EUs marknad för sina produkter utan tull. Man beräknar att en tredjedel av dessa är producerade på ockuperat område som enligt folkrätten är olagligt. Dessa ska inte omfattas av avtalet utan endast varor producerade i Israel. Varor från bosättningarna märks om till ”made in Israel” och passerar därför som tullfria.

I associationsavtalet finns en paragraf om mänskliga rättigheter där det sägs att: "Relationerna mellan parterna baseras på respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska principer.
Det finns otaliga bevis på att denna paragraf inte följs. Om Sverige respekterade folkrätten skulle regeringen verka för att avtalet sägs upp.                                            Maria Bergom Larsson Mars 2011 SKR:s Följeslagre i Jayyous 2010 Maria Bergom Larsson

Källhänvisningar:
Report highlights widespread detention of Palestinian children

Britain Palestine All Party Parliamentary Group Spring 2011


Läs även andra bloggares åsikter om

1 kommentar:

  1. Palestinierna har själva överlåtet 59% av landområdet till Israel. Om författaren har några synpunkter på arrangemanget bör hon vända sig till palestinierna som skrev på Oslo-avtalen.

    G. Tikotzinsky

    SvaraRadera