26 november 2011

Adventsstjärnan


I vårt köksfönster har vi nu ikväll  satt upp vår adventsstjärna. För oss är det en påminnelse av stjärnan från Betlehem . Det var där han föddes vår frälsare Jesus, det fanns inte plats för honom inne i staden Betlehems härbärge, han fick födas ute i ett stall. Betlehem är inte bara en stad för länge sen. Den finns fortfarande, och har en stor andel kristna palestinier, liksom alla andra palestinier väntar de nu på omröstningen i FN om ett officiellt erkännande av Palestina som en självständig stat med full självständighetsstatus.

Jag har tidigare skrivit om den palestinska pastorn Alex Awad uppmaning:  Stöd oss för en Palestinsk stat

Den kristna tidningen Dagen skriver citat” Att Sverige nyligen röstade nej till palestinskt medlemskap i FN-organet Unesco var "en chock för det palestinska folket" och ”Sverige kommer inte att rösta nej till palestinskt FN-medlemskap om frågan kommer upp i FN:s generalförsamling. Det uppges en tjänsteman på svenska UD ha lovat en av president Abbas närmaste rådgivare, Nabil Shaath, skriver den palestinska nyhetsbyrån Maan ” slut citat ur Dagen-Sverige har lovat stöd i FN

Det trista är läsarnas reaktioner till artikelns innehåll gör mig:
Upplyst (4%) Glad (28%) Förvånad (8%) Ledsen (24%) Arg (36%)

Alltså 60 % av läsarna är negativa, man missunnar sina kristna syskon en egen stat.

Även tidningen Dagens ledarredaktion  tycker att en  Palestinsk stat får vänta

Och  "Opåkallatär det ord som först faller i tankarna när man läser om ärkebiskop Anders Wejryds protestbrev till statsminister Reinfeldt mot att Sverige i förra veckan röstade emot ett palestinskt medlemskap i Unesco."ur  Dagen-ledaren

De sjunger gärna nu gärna om Betlehem, krubban , barnet och herdarna men någon plats i deras hjärtan finns inte för Betlehems innevånare.

Om denna inställning uttrycker sig Alex Awad ”Kristna besudlar sitt vittnesbörd i världen när de fortsätter att stödja eller vara passiva för de kvardröjande orättvisorna i Palestina.”


Hope in the Midst of Conflict from Christ at the Checkpoint on Vimeo.


Under Mars 2012 bjuder kristna i Betlehem in sina kristna syskon från runt om i världen till en konferens. 
 Syftet med ” Christ at the Checkpoint conference ”är att ge en möjlighet för evangelisk-kristna att under bön söka en verklig medvetenhet om frågor om fred, rättvisa och försoning i samband med verkligheten på marken i de palestinska områdena. Det kommer också att utgöra en plattform för seriösa kontakter med kristna sionismen och ett öppet forum för kontinuerlig dialog mellan alla positioner inom den evangelisk-teologiska spektrumet. Christ at the Checkpoint

Läs även : ”Kom och se heter en bibelkonferens som äger rum i Betlehem 26 – 29 mars 2012. Bibelstudier, gudstjänster, föreläsningar, fältbesök och reflexion i basgrupper är lite av innehållet i konferensen. Här ges möjlighet att på plats följa Jesu liv, fördjupa det teologiska tänkandet och tränga ner i evangeliets ursprung. ur  Bibelkonferens i Betlehem 2012

Bloggtävling

Vi kristna bloggare med empati för våra kristna palestinier kan hjälpa dem att sprida vetskapen om konfrensen. ”Om du är en bloggare och du vill hjälpa oss att få uttrycka sig om 2012 Kristus vid Checkpoint konferensen kan du vinna en av flera fina priser att vi erbjuder våra bloggande vänner.
Allt du behöver göra för att komma in i vårt blogga tävlingen skriva ett blogginlägg om konferensen och skicka webbadressen till oss. Så enkelt är det! Ämnet är upp till dig. Allt vi begär är att någonstans i ditt blogginlägg du länkar till konferensens hemsida och nämner blogga tävlingen.
Du kan berätta för publiken om varför du tycker att konferensen är viktig, dela några tankar om konferensen teman, avser en personlig erfarenhet som ansluter till konferensen ur: Blogging contest

Läs även andra bloggares åsikter om
 Dagen-Advent storhelg för kyrkan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar