5 november 2011

Bibelkonferens i Betlehem 2012


Den kristna tidningen Dagen skriver citat” Diakonia tar med pastorer till Betlehem, Organisationen ordnar bibelkonferens efter uppmaning från kristna på Västbanken” läs mer här Diakonia tar med pastorer till Betlehem

Citat ”Kom och se heter en bibelkonferens som äger rum i Betlehem 26 – 29 mars 2012. Bibelstudier, gudstjänster, föreläsningar, fältbesök och reflexion i basgrupper är lite av innehållet i konferensen. Här ges möjlighet att på plats följa Jesu liv, fördjupa det teologiska tänkandet och tränga ner i evangeliets ursprung” läs mer Bibelkonferens i Betlehem

Studieresan anordnas av Studieförbundet Bilda citat ”Studieförbundet Bilda har under en lång följd av år haft kontakt och utbyte med Mellanöstern - i form av kulturutbyten, studieverksamhet och studieresor. Sedan början av 1960-talet har vi arrangerat studieresor till det heliga landet. Resorna har fokuserat på möten med de ”levande stenarna” - människorna som lever i de kristna kyrkorna i området idag.
Mer om resan läs i  Diakonia ” Kom och se”

Jag tycker det är ett lovvärt initiativ, att möta sina Palestinska pastorskolleger som är ättlingar till de första kristna och att  "Med situationen i Israel/Palestina som "hjälpmedel" få inspiration att läsa Bibeln mer ”kontextuellt” i vår egen tid och miljö." diskutera den teologiska betydelsen av fred och rättvisa i en evangelisk sammanhang borde sen länge ligga i deras eget intresse. I september 2009 åkte en grupp pingstpredikanter på fortbildning i Jerusalem. Citat ” Temat är ”Jesu sista vecka”. Det innebär besök på ett antal av de platser som nämns i evangelierna och som är betydelsefulla för förspelet till Jesu korsfästelse och uppståndelse. Göran Lennartsson och Dan Salomonsson är reseledare, Pingstkyrkan Uppsala är arrangörer. Församlingen har påbörjat ett arbete där man vill ta ett ansvar i Pingströrelsen för att fördjupa vår kristna identitet genom bekantskapen med det judiska ursprunget.”  läs mer här Predikanter på kurs i Jerusalem  Men just kurser där man möter sina Palestinska trossyskon och får ta del av den teologi de har om staten Israel och ockupationen av deras land väljer man bort.

En Pastor som gjort ”hemläxan” är Joachim Elsander i Borlänge, han gjorde en studieresa tillsammans med Bilda 2010. citat ”Det finns saker jag gjort som kristen som jag skäms över. Det finns en sak som fortfarande gör mina kinder röda av skam. Det här har blivit smärtsamt tydligt min senaste vecka i Israel och Palestina.” citat En sak jag verkligen skäms över och Israel och Palestina

De mest skrämmande är när frikyrkoledare gör politiska uttalanden där man tar avstånd från att stödja sina Palestinska bröder utifrån en påfallande okunnighet om förhållandena som Palestinierna lever under , se Dagens Nyheter, 22 juni 2004

Samtidigt i mars 2012 kommer det att hållas en konferens i Betlehem av palestinska och internationella evangeliska kristna om teologi i landet som heter ”Christ at the Checkpoint”

Jag har tidigare skrivit om den ”Under 12-17 mars 2010 har det hållits en konferens i Betlehem av palestinska och internationella evangeliska kristna om teologi i landet.” se Christ at the Checkpoint

Den engelske kyrkoherden Stephen Sizer bosatt i Virginia Water England är engagerad i Christ at the Checkpoint ”31 okt 2011A message from Rev. Stephen Sizer of Christ Church based in Virginia Water, England. Also a promo for Christ at the Checkpoint Conference in March of 2012."Läs tidigare: ”Han följde med sin far till Israel på pilgrimsresor men de hölls sig ”the tourist trail”, att besöka palestinier på Västbanken ansåg för farligt. Nu gör han en ny resa och upptäcker en ny verklighet som ingen ville berätta för honom tidigare. Han tar med oss till Västbanken vi får möta palestinier och kristna palestinier och de får berätta sin historia With God On Our Side

Foto:  Diakonia.


Läs även andra bloggares åsikter om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar