6 oktober 2013

Bosättningar förorenar mark

Den engelske kyrkoherden Stephen Sizer bosatt  i Virginia Water England som står upp för de kristna palestinierna har uppmärksammat föroreningen av palestiniernas jordbruksmark, tidigare nu kommer han men en ytterligare rapport.
”Inte bara gjorde byborna i Wadi Fukin lider med att det mesta av sin mark har blivit konfiskerad men vad som var kvar nära sina hem har allt blivit varit förorenad av bosättarna. Oliv-och mandelträd har dött, mellan 50-60 dunams jordbruksmark är nu oanvändbar (1000sq m = 1 dunam) och källvatten är osäkert att dricka. Så nu lider även av det ovärdiga att behöva köpa tillbaka sitt eget vatten från ett israeliskt vatten bolag, tagen ur grundvattnet djupt under Betlehem. Borgmästare Sokal berättade att Betar bosättningen också förorenar jordbruksmark i den närliggande palestinska byn Nahalen. Han sade att Betar bosättningen e dumpar sitt avloppsvatten ungefär tio gånger i månaden. Försynen gjorde att vi var där i byn på rätt dag. Vi promenerade bland de döende träden och förorenad mark. Vi tittade som det smutsiga vattnet forsade nedför backen från Betar Illit.   Och vi tog tre videokameror för att bevisa det.  En israelisk polis och tre soldater sändes att avlyssna oss. De ifrågasatte oss oss om vår närvaro i Palestina. De ville veta vad vi tar fotografier av men då var det för sent. Vi hade bevis.” ur Israeli Settlement Polluting Palestinian Village of Wadi Fukin

"Avloppsvatten från Beitar Illit har återigen flutit ut på jordbruksmark i den palestinska byn Wadi Fuqeen, vilket orsakar fruktansvärda skador på grödor och förgiftar marken." ur  Friends of Wadi Fuqeen 28-09-2013 Läs även andra bloggares åsikter om

57 kommentarer:

 1. Det där om att judarna förgiftar brunnarna (eller grundvattnet) är bara gammal god antisemitisk skåpmat. Det behövs betydligt mer än en videosnutt på ett par minuter för att klarlägga var föreoreningar i en vattentäckt kommer ifrån.

  Bland bloggens läsare finns en Ph.D. i geologi som är (tror jag) specialist på grundvatten - han/hon kanske kan bidraga med en beskrivning av metodiken för en sådan undersökning.

  Att obehandlat, eller delvis behandlat, avloppsvatten rinner ut över åkrar är allvarligt, var det än händer. Därför antar jag att Egon är lika upprörd över de stora mängder obehandlat avlopp som palestinierna, kristna och muslimer, skickar ner mot Israels kustslätt varje dag. Kanske något att skriva en bloggtext om, Egon?

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 2. Dåliga avloppslösningar kan förekomma worldwide och påpekande av sådana behöver inte ha det minsta med antisemitsm att göra.

  Jag berättar gärna om mina utbildningar men inte på internet till folk som håller sig med dubbla identiteter.

  SvaraRadera
 3. Bulten,

  Nej, naturligtvis har dåliga avloppslösningar inget med antisemitism att göra. Men att judarna/bosättarna/israelerna förgiftat brunnarna eller grundvattnet har.

  OM palestinierna identifierat patogenen eller kemikalien som gör vattnet obrukbart, OCH spårat utsläppet till ett närliggande nybyggarsamhälle, OCH uteslutit andra källor från palestinierna själva, då vore det rimligt att lägga skulden på relevant lokalmyndighet/fabrik etc. Men någon sådan identifiering är det inte fråga om hos Egon och hans vänner - nej, hos dem behövs ingen vetenskaplig undersökning. De bara VET att judarna/bosättarna/israelerna bär skulden, och då behövs ju inga fakta.

  Jag förstår helt att du inte vill berätta om dina utbildningar för anonyma signaturer som Guardian eller Urbaann. Och vad gäller dubbla identiteter, så är väl Bulten i Bo också en sådan?

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 4. Jag kan hålla med G att det vore utmärkt om det genomfördes en oberoende undersökning om anledningen till grundvattenproblemen.

  Att det bland bosättare förekommer idéer om att området är deras och att palestinierna inte har där att göra, det är ju vida känt. Jag kon inte förstå varför misstanken att sådana bosättare inte har någon större motivation att tillse att avloppsvatten renas för palestinskt nedströms bruk, att en sådan misstanke skulle vara antisemitisk.

  Min användning av signatur har alltid präglats av att ingen ska behöva tveka om att det är en påhittat namn som används. Alla håller inte den standarden. Dessutom är mitt riktiga namn nu mera väl känt, dvs, det namn som jag också konsekvent använder i mitt civila liv.

  SvaraRadera
 5. Bulten,

  Om de stannade vid en misstanke, som också riktades mot den palestinska byn och andra kringliggande byar, så vore det väl OK. Men enligt Egons text, så rör det sig om utpekad skuld. Det är något helt annat.

  Vad gäller identiteter, så är det väl ganska vanligt att tex författare och artister uppträder under ett artistnamn. Några svenska exempel är Nils Nilsson, Greta Gustafsson, Olle Carle, Erik Zetterström, Nils Jönsson*, Per Åke Persson, Carl-Göran Ljunggren, osv. Till skillnad från dessa välkända personer, så använder jag i all anspråkslöshet det namn jag fick av mina föräldrar när jag föddes. Jag gör så trots att det finns många G. Tikotzinsky i den israeliska telefonkatalogen.

  *Under sina första två år var Nils Jönsson utsatt för ett långvarigt mordförsök, vilket som tur var misslyckades. Så gjorde man i Sverige innan regeringsmakterna kom på iden om rasrening genom tvångssterilising.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 6. Läs även "Avfall och kemikalier från fabrikerna runt Jayyus och bosättarnas avloppsvatten som rinner ut i dalen utanför Zufit ser han som
  miljöbrott.– Bosättarna vill i första hand ha mer land och struntar i miljön. Israel lägger beslag på vattenresurserna, förorenar vattnet och säger att de bryr sig om miljön, det går inte ihop, menar Abdul Latif." Ur Diakonia

  SvaraRadera
 7. Egon,

  Menar du Abdul Latif som med sina många vetenskapliga mätningar och beräkningar blivit världberömd i hela Diakonia?

  Samma Diakonia som bevisligen för en förtalskampanj mot Israel - se Wohlfeils medgivande att Hamas hindrar palestinier från att lämna Gaza och Diakonia placerar skulden hos Israel.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 8. Jag tycker bildbevisen i filmerna i bloggposten är ganska bra bevis på att den aktuella bosättningen har en urusel avloppslösning som uppenbarligen drabbar markägaren nedströms. En liknande situation beskriven någon annanstans i världen skulle aldrig lockat ut några försvarare för förorenarna på arenan, israeldebatten är sannerligen unik.

  (Tillkommer dessutom att den förorenande bosättningen är olaglig enligt internationell rätt)

  "Vilket namn ska vi ge vår son, låt oss kalla honom kort och gott ´G´", lite småroligt.

  Min anspråkslösa åsikt är att om man i sitt debatterande åberopar sitt civila yrkesliv som ett anspråk på auktoritet, då åligger det samma person att också underteckna med det namn man skyltar med i det civila yrkeslivet. Samt att läsarna inte ska behöva tveka en sekund om det är en signatur eller riktigt namn som används.

  (Vill minnas att den i och för sig mycket kvalitetsifrågasatta "Newsmill" publicerade en artikel av en "G. Tikotzinsky" samtigt som man antog en policy att man endast publicerade icke-anonymt undertecknade artiklar. Undrar hur det gick till..)

  SvaraRadera
 9. Jag medger villigt att jag slog upp artisternas födelsenamn. Sedan upptäckte jag att det inte är lika lätt att gå åt andra hållet och hitta artistnamnet. Här är listan: Piraten, Garbo, Cello, Kar de Mumma, Poppe, Peps och Kal P. Dal.

  GT

  SvaraRadera
 10. Bulten,

  Jag har åberopat min utbildning som källa för auktoritet, och jag har redogjort klart och tydligt för vilka universitetsexamina jag har. Däremot har jag aldrig åberopad min yrkesutövning som auktoritetskälla, utom en gång när jag redogjorde för min tidigare erfarenhet som yrkesfiskare. Räktrålarnas sofistikerade metoder för att döda allt liv på havsbottnen har aldrig varit ett aktuellt ämne på al-hamatzav.org eller någon annan blogg.

  Utan tvivel är det olämpligt att dumpa avlopp på åkrar.. Men att dokumentera och påpeka det olämpliga i handlingen är inte samma sak som att utpeka avloppsdumparen som skyldig till förgiftat grundvatten. Speciellt inte när det saknas dokumentation för exakt vilken patogen eller kemikalie som orsakar problemen med grundvattnet. (Såvitt jag har förstått så utgör inte E-Koli ett problem för olivträd, så det är kanske inte sådär helt enkelt att finna en vetenskaplig koppling mellan avloppsvattnet och några vissna olivträd.)

  Vi ser från Egons kommentar 21:10 att en modern version av den seglivade antisemitiska lögnen om att judarna förgiftat brunnarna är vanligt förekommande i palestinsk diskurs. Det är sorgligt att Diakonia bidrar till att sprida sådan fubbick-nonsens. Men nu vet vi i alla fall var vi har Diakonia.

  Naturligtvis är G. en initial. Jag följer konventionen i en stor del av vetenskapliga tidskrifter, som anger författarnas förnamn medelst initial. Om jag inte missminner mig, så har du själv stått som medförfattare till artiklar i journaler som följer den konventionen.

  Om du har frågor till Newsmill-redaktionen bör du kontakta dem. Jag har dock ingen anledning att ifrågasätta deras policy att publicera mina artiklar under det namn jag fick när jag föddes.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 11. Det är i mina ögon inte så värst kontroversiellt att misstänka att orsaken till att ett grundvatten blivit otjänligt kan vara att närboende släpper ut sitt avloppsvatten orenat på marken som är upptagningsområdet för samma grundvatten. Finns ingen större anledning till att grundvattnet skulle vara mer resistent mot sådan behandling för att förorenarna råkar bekänna sig till en viss religion.

  Kan avslutningsvis säga så mycket att du inte verkar inte följa din egen uppsatta "förkortningskonvention" när du registrerar domäner, med ditt andra namn verkar du vara mycket mer generös med bokstäver. Samt att jag personligen aldrig i något sammanhang där mina publikationer presenterats krävt att någon ska slängas från lokalerna ut för att denne person tilltalat mig med hela mitt förnamn (detta som antagligen av utrymmesskäl kortats ner till en initial). Snarare har jag tagit detta som en ära.

  SvaraRadera
 12. Bulten,

  Då står vi där och stampar igen. Misstanken är helt legitim. Utpekande av skuld är det inte.

  Historien förtäljer inte var palesiniernas eget avloppvatten tar vägen. Det kan mycket väl vara så att föroreningarna helt eller delvis orsakas av deras eget avlopp. Då är det ju mycket bekvämt att beskylla judarna.

  Prova att tilltala domaren i en amerikansk domstol per förnamn i stället för "Your Honor", så får du se vad som händer. Och en domstol är till och med en offentlig institution:-)

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 13. OK, så den nya standarden från Israellobbyn är att vi inte ska benämna de som bryter Genevekonventionens regler för "bosättare", de ska istället kort och gott benämnas "judarna".

  Är detta verkligen inte ett utryck för att " Holding Jews collectively responsible for actions of the state of Israel" som det heter den föreslagna definitionen för antisemitism?

  SvaraRadera
 14. Bulten,

  Att skilja mellan israeliska judar, andra judar och nybyggare är västerländskt hårklyveri. Hos palestinierna, på arabiska, är alla kort och gott judar. Ordet "israeler" betyder judiska israeler. Arabiska israeler kallas palestinier.

  Jag talar inte själv arabiska. Ovanstående kommer från en internationell människorättsorganisations översättare som jag råkar känna.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 15. Egon,

  Du har inte svarat på frågan om du blir lika upprörd över att palestinierna dagligen skickar enorma mängder obehandlat avlopp ner till den israeliska kustslätten.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 16. GT Skickar palestinierna dagligen enorma mängder obehandlat avlopp ner till den israeliska kustslätten? Kom med källa.

  SvaraRadera
 17. Egon,

  Följande vetenskapliga rapport är från Israels naturvårdsverk.

  http://magazine.isees.org.il/Files/Articles/158.pdf

  Av totalt 55 miljoner kubikmeter avlopp skickar palestinska byar och städer ca 50 miljoner obehandlat avlopp rakt ner i wadis, varav de flesta rinner ut på Israels kustslätt. En del av de 50 miljoner kubikmeterna sänks i lokala latrinhål, och därifrån ner i grundvattnet. Statistiken är från 2009.

  Som jag skrev i en av kommentarerna, så är det faktiskt mycket troligt att palestinierna själva har orsakat de grundvattenföroreningar de skyller på det närliggande nybyggarsamhället.

  G. Tikotzinsky  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan du inte preserar en bättre källa på engelska om " vetenskapliga rapport är från Israels naturvårdsverk."

   Radera
 18. Jag tycker verkligen inte att det är hårklyveri att tillskriva skulden för den dåliga avloppslösningen på bosättarna och att sålunda inte dela ut kollektivskuld till religionsutövarna/folkgruppen "judarna". Men uppenbarligen är dagens israellobby av en annan åsikt.

  SvaraRadera
 19. Bulten,

  Palestinierna och deras svenska hejarklack har inte tillskrivit "skulden för den dåliga avloppslösningen" på nybyggarna. De har tillskrivit skulden för förgiftat grundvatten på judarna/israelerna. Det är två helt skilda saker.

  Som jag redan skrivit, så skiljer inte palestinierna i sitt språkbruk mellan israeler och judar, utan de använder orden synonymt. De anser att skillnaden är västerländskt hårklyveri. Jag anser att skillnaden är viktig, vad andra tycker får du fråga dem.

  Att koppla gamla antisemitiska lögner till "israeler" eller "bosättare" i stället för judar neutraliserar inte antisemitismen. Tex om kristna palestinier skulle beskylla invånarna i ett närbeläget nybyggarsamhälle för att baka matzeh på kristna barns blod, då är det antisemitism även om de inte beskyller alla judar kollektivt. På samma sätt gäller Egons exempel på att tilldela skuld för förgiftat grundvatten till ett närbeläget nybyggarsamhälle.

  Och eftersom du tycks ha svårt att förstå skillnaden: Misstanken är rimlig, men att tillskriva skulden utan bevis är, i det här fallet, antisemitism.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 20. Noterar att vår vän TK som vanligt försöker ursäkta Israels trakasserier mot befolkningen i det ockuperade området genom att spamma debatten med röda strömmingar så man skall glömma vad som egentligen sker.
  Det finns otaliga exempel på hur bosättare medvetet släpper ut avloppsvatten på palestiniers åkermark, eller att man dumpar sopor på palestiniers egendom för att kunna stjäla deras mark. Jag har själv tagit foton och dokumenterat såna fall, självklart så innehåller exempelvis elektronikavfall många giftiga substanser som förstör jorden för lång tid framöver.

  Sen blir det ännu pinsammare när ursäkterna börjar nå A-ord´s nivån, eller skall vi säga "nivån där bortförklaringarna blir så krystade att det är bättre försöka skuldbelägga kritiker så de slutar kritisera". Några av de flitigaste kritikerna mot bosättarnas beteende, och hur företag i bosättningar beter sig finns inom den Israeliska miljörörelsen. Det är ett gott betyg åt Israeler i gemen, men visar ännu mer på hur genomkorrumperande bosättarrörelsen är för Israel.
  En av de tydligaste punkterna man brukar ta upp är att Israels normalt sett rätt stränga miljölagstiftning inte gäller i bosättningarna (om inget ändrats nyligen), det innebär att både företag i bosättningar och bosättare kan hantera både avfall och avlopp på sätt som skulle vara straffbart i Isarel. tror det va ren tjej från FoE i Israel som påpekade vansinnet i detta eftersom Israel och palestininer till stora delar har samma akvifär.
  Bosättarna gör dessutom av med mycket mer färskvatten än Israeler normalt.

  Det finns däremot inga hinder för bosättarna att hantera avfall och avlopp bättre. När det gäller palestinierna får de ofta problem eftersom Israeliska myndigheter ofta kräver att de även skall erbjuda anslutningar till illegala bosättningar i närheten om de vill få tillåtelse att bygga.

  Som sagt, bosättarna har en märklig inställning till landet man hävdar sig fått ifrån Gud när man samtidigt inte har några skrupler att förstöra det.

  SvaraRadera
 21. Först och främst, Joakim, så är mina initialer GT. Jag vet inte var du har hämtat TK. Eftersom du inte kan slå upp ord i SAOL så kanske du inte heller kan reda ut vad första bokstaven i för- och efternamn är.

  Jag väntar fortfarande på svar om IDFs tidigare okända Elitenhet 9. Är det något Regev avslöjat för dig i ett av era "ofta" möten?

  Kommentaren ovan är intressant, men saknar koppling till palestiniernas antisemitiska skuldbeläggning att judar har förgiftat grundvattnet. Som jag redan skrivit ett antal gånger till Bulten: Det är helt OK att protestera mot bristfällig avloppshantering i grannbyn. Det är inte OK att peka ut skuld för förgiftat grundvatten när vetenskapliga bevis saknas. Speciellt när 90% av palestiniernas eget avlopp saknar behandling, och sannolikheten är stor att palestinierna själva förorenat sitt grundvatten.

  Det är sorgligt att Diakonia ställer sig bakom sådant antisemitiskt nonsens. Men eftersom Diakonia rent reflexmässigt tycks lägga skulden hos Israel när palestinierna bryter mot de mänskliga rättigheterna, så är väl inget annat att vänta.

  Utöver det, så vet alla som läser vad jag skrivit i kommentarer och bloggartiklar att jag är naturvän. Naturligtvis borde hela regionens avlopp renas, och det finns mycket att göra för att minska föroreningarna - både i Israel, i C-områden och (mest) hos palestinierna. Men det är något helt annat än den falska vittnesbörd, som är kontentan i Egons bloggartikel.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
  Svar
  1. GT, jag slutade delta i kommentarerna på denna blogg - tänkte bara hänvisa till artikeln i jpost.com.

   Det är verkligen sorgligt att Diakonia ställer sig bakom antisemitiskt nonsens, och detta har nu upmärksammats i The Jerusalem Post: www.jpost.com/Opinion/Op-Ed-Contributors/The-Church-of-Sweden-used-as-a-weapon-against-Israel-327596.

   Radera
 22. TK....tja, det skulle ju kunna vara Tyckande och Knasigheter, Tallar och Kottar eller Tokerier och speKulationer osv...jag får väl gå en kurs att hitta i SAOL så hittar jag säkert nån lämplig uttolkning.
  Elitenheten som många Israeler betraktar som en elitstyrka heter Shayetet-13 (tror det betyder typ 13-flottiljen ),sorry för min typo. Men trodde inte du hade så dålig koll att du inte kunde googla vilken enhet som var inblandade i STG incidenten (du brukar ju kunna hitta dina övriga kunskaper om militära frågor där) . Men självklart var det dumt att förutsätta att du skulle ha lika bra koll som Guardian, Egon eller andra på bloggen som ju är rätt insatta i lokala förhållanden.
  Du saknar alltså bevis på att bosättare medveten lämnar avlopp och sopor på palestinskt mark, men har bevis för att palestinierna helt utan Israels inverkan förgiftar sitt eget vatten. Det blir intressant höra dig leda detta i bevis.

  på tal om bevis så ser jag med spänning fram emot redogörelsen för vilka paragrafer i de mänskliga rättigheterna som förbjuder palestinier att råka bo där illegala bosättare släpper ut sitt avfall.

  Jag skulle även vilja ha en förklaring varför kritiken mot (bristen på) miljölagstiftningen på ockuperad mark (om man inte fixat det) är antisemitisk. Om vi håller oss till den vanligaste tolkningen av antisemitism så handlar det om fördomar och fientlighet mot Judar. Måste man alltså vara illegal bosättare för att vara Judiskt enligt dig ? Är israeliska judar som varnar för miljörisker med avsaknaden av miljölagstiftning på ockuperad mark inte äkta judar, eller är de antisemitiska Judar ? Men om de skulle har rätt att förgiftning avakvifären på ockuperad mark även kan nå Israel visar inte det att man vill skydda Israel och dess befolkning ?? Det bli lite krångligt hur du egentligen menar.....

  SvaraRadera
 23. Joakim,

  Jaha, menade du Shin-13. Men varför skrev du inte det? Var det mobilen som lurade dig nu också? Eller är det så att siffror och namn och ord inte har någon betydelse för dig. Nio eller 13 - vad har det för betydelse? Ashdod eller Ashqelon - who cares? Implicit eller sublim - vad är det för hårklyverier?

  Jag upprepar igen, med risk för att vara tjötig: Palestinierna har möjligtvis bevis för att olika nybyggarsamhällen har en dålig avloppslösning. Palestinierna har inga bevis för att den dåliga avloppslösningen är orsaken till förgiftat grundvatten i den byn bloggposten handlar om. Kritik mot en dålig avloppslösning är inte antisemitism. Att utpeka judarna som skulden till förgiftat grundvatten UTAN BEVIS är antisemitism.

  Om du läser den vetenskapliga artikeln jag länkade till, så framgår det klart och tydligt var palestiniernas avloppsvatten tar vägen. Om, så som palestinierna hävdar, grannbyns avlopp tränger genom de palestinska åkrarna och ner i grundvattnet, då är sannolikheten stor att palestiniernas eget avlopp också hamnar i grundvattnet.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 24. Ja du Tikotzinsky, vi har ju alla olika talanger. Du gör tydligen inte så många skrivfel, har bättre tangetbord, bättre uppkoppling (just nu själv i Yangoon) och kan slå i ordlistor och googla.
  Jag kan internationell rätt, väpnade konflikter, politik, marinteknologi och navigera.
  Vi får väl vara glada åt våra respektive talager ;-)

  Jodå du är både tjötig och saknar koll på läget, om man bara hade dåliga afallslösningar kunde man lika gärna dumpa skit inom sin bosättning. Det är inte svårt hitta exempel på där bosättarna medvetet ser till att skiten hamnar på palestininers privata tomter eller odlingar.

  Sen får jag erkänna jag inte uppdaterat mig senaste åren. Men då jag tidigare följde just några projekt där man studerade effekterna av den dåvarande (och troligen även nuvarande) avsaknaden av miljölag inom militärlagarna på Västbanken var det till stor del Isareliska miljöorganisationer och miljövänner som varnade för detta. Jag skulle tro den övervägande delen av dessa var Judar, hur i hela friden får du ihop antisemitisken inom detta ???!!! I Sverige har under året massor av svenskar protesterat mot öppandet av ett nytt dagbrott på Gotland som på nåt mräkligt sätt skulle få undantag från miljölagarna (har inte följt i detalj). Var dessa svenskar antiswedider ??!!

  Och, exakt vilka MR paragrafer bryter palestininer mot som råkar bo i vägen för bosättarnas avloppsrör och soppåsar ??


  (sen tror jag mig (utan minsta ironi) förstått att du är en duktig fotofgraf)

  SvaraRadera
 25. Joakim,

  Bevare oss för din navigering om du hamnar i Ashqelon i stället för Ashdod:-) Till och med nybörjare som använder GPS borde klara att hitta rätt hamn.

  Om du är i Yangoon kan jag absolut rekommendera ett besök i synagogan. Den är inklämd i en gränd med ganska förfallen exteriör, men interiören är välbehållen och tidstypisk. Vad gäller fotografi, så är du välkommen att besöka min numera inaktiva fotoblogg på www.tikotzinsky.com.

  Som jag redan betonat ett antal gånger: Miljöaktivism är inte antisemitiskt. Att beskylla judarna för förgiftat grundvatten UTAN BEVIS är antisemitiskt.

  Anledningen är att det finns ett antisemitiskt bagage som går tillbaka till Medeltiden, och ännu längre. Att judarna förgiftar brunnar är en del av detta bagage. Andra exempel är att judarna mördar kristna barn för att baka matze med deras blod, att judarna styr bankväsendet, att judarna mördat Jesus, att judarna kontrollerar massmedia, eller att en judisk konspiration styr världen. På grund av det unika antisemitiska arvet finns det anledning att hålla sig undan moderna versioner av dessa lögner. Palestiniernas beskyllning att israelerna/judarna förgiftat grundvattnet UTAN BEVIS är, som jag redan skrivit, en modern version av gammal antisemitism.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 26. Men snälla Tikotzinsky, brukar du inte använda sjökort när du navigerar ? Det blir nog riktigt fel om vemn det vara må tar fel på en bloggkommentarsida och ett sjökort...

  Tack för tipset med, helt nytt för mig. Kan bli svårt hinna denna gång men dit skall jag definitivt.

  Det här känns lite rörigt, du talar uppenbarligen om nåt helt annat är jag beskriver.

  När det gäller mytbildningar om judar så behöver du inte övertyga mig om vikten av att bekämpa dessa eftersom jag själv allför många gånger blivit upplyst om att jag är en del av Sveriges ZOG.
  Men i kampen mot både antisemitisk praktik och mytbildning ingår också vikten av att inte urvattna kampen mot antisemitism och mytbildning genom att kasta ur sig såna begrepp när man vill slå nån åsiktsmotståndare i huvudet.
  Till min stora och uppriktiga sorg kan vi redan idag se hur användningen av Antisemitismstämpeln i Isarel/palestina debatten vållat stora skador för kampen mot antisemitism och begreppets relevans.(

  SvaraRadera
 27. Jag läser en bloggpost där länkar ges till bildbevis om utsläpp av orenat avloppsvatten från en illegal bosättning. Detta är i mitt tycke okomplicerat att publicera och man behöver i en sådan publikation göra några referenser till medeltida myter, de hör inte hit.

  "Tex om kristna palestinier skulle beskylla invånarna i ett närbeläget nybyggarsamhälle för att baka matzeh på kristna barns blod, då är det antisemitism även om de inte beskyller alla judar kollektivt", här är det tydligt att GT behöver en kurs i antirasism. I det mycket hypotetiska fallen att 1) sådana anklagelser skulle förekomma 2) bildbevis på sådan verksamhet skulle existera är det inte rasism att påstå att denna verksamhet skulle pågå, eller hur?

  Rasismen uppstår (för att återigen relatera till ditt exempel):

  1) Om någon skulle styrka ogrundade anklagelser med "ja det vet vi väl alla hurdana judarna är" (Sådana resonemang som dina anhängare i kommentarsspalten i Al-Hamatzav ofta för, dock med skillnaden att et i 99% av dessa fall handlar om dylikt skuldbeläggande av muslimer).

  2) Om någon förvirrad judisk individ skulle ha bedrivit sådan verksamhet och reaktionen på den skulle ha blivit "ja, sådana är dom allihop".

  För att belysa frågan med ett än värre exempel, inte ens detta inlägg behöver betyda att författaren är besatt av en illasinnad rasism, i detta fall då "antipersism" eller "iranofobi". Han kan mycket väl bara vara besatt av en dålig förmåga att läsa kritiskt.

  SvaraRadera
 28. Bulten,

  Du lyckas fortfarande inte skilja mellan kritik av en dålig avloppslösning (inte antisemitism) och skuldbeläggning för förgiftat grundvatten UTAN BEVIS.

  Bildbevis på avlopp som flyter över åkrarna är bevis på en dålig avloppslösning. Det är inte bevis på att samma avlopp förgiftat grundvattnet, såsom du själv antyder i en tidigare kommentar. Speciellt inte om palestinierna själva pumpar ut avloppsvatten i samma upptagningsområde.

  Vad gäller din analys av rasism, så har du missat huvudpoängen: Rasismen uppstår först och främst om inget kristet barn blivit mördat...

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 29. Joakim,

  Jag håller helt med om att man måste vara försiktig med att ropa antisemitism. Under hela min bloggkarriär från 2005 har jag undvikit ämnet, och pekat ut antisemitiska företeelser något halv-dussin gånger, som allra mest.

  Att andra skribenter använder antisemit-stämpeln obefogat innebär inte att antisemitism inte förekommer. När antisemitism förekommer är det alltid befogat att peka ut den, speciellt för Egons läsare/kommentars-skribenter som inte tycks känna igen antisemitiska lögner invävda i den palestinska diskursen.

  Till syvende och sist förstår jag inte varför det var så viktigt för Egon att upprepa lögnen om de förgiftade grundvattnet i sin bloggpost. Hade posten förlorat relevans utan den lögnen? Nej. Hade avloppsvattnet blivit renare? Naturligtvis inte. Jag fruktar att Egon helt enkelt inte känner igen antisemitisk skåpmat när den förekommer i svart på vitt i hans egen blogg.

  G. Tikotzinsky

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 30. Tikotzinsky, på tal om typos.
  Naturligtvis skulle jag skiva ..Tack för tipset med Synagogan, helt nytt för mig. Kan bli svårt hinna denna gång men dit skall jag definitivt...."

  (Min telefon har nog ett kulturfientligt stavningsprogram som tog bort synagogan, men är man inte med på noterna så blir kyrkan har blivit kryckan, och prästens blev en gång presens så den är i alla fall konsekvent att diskriminera alla religioner)

  Läste på lite om historien kring Synagogan den också, verkligen intressant, skall ju tydligen finnas kvar en liten församling också..

  SvaraRadera
 31. Precis så GT, just för att inlägget handlar och dokumenterar en dålig avloppslösning. I inget annat fall skulle kopplandet av en av bosättarna medvetet utförd miljöförstöring av mark till konsekvenser i formen av dålig växtlighet vara kontroversiell (eller kunna påstås utgöra ett rasistiskt påhopp på miljöförstörarna).

  Rasismen uppstår först och främst om inget kristet barn blivit mördat inget under av tydlig förklaring om man säger så. Men jag antar att du menar att man med detta betraktelsesätt ska betrakta de bloggande signaturerna på Al-Hamtzav som rasister då "Rasismen uppstår först och främst om inget tvång att bära gult band förekommit". Vi är då inte av samma åsikt, men då förstår jag i alla fall hur du resonerar.

  SvaraRadera
 32. GT, jag ktan av tekniska skäl inte kolla på filmen. Men jag har själv sett exempel på där bosättaningar medvetet dumpar både svartvatten och giftiga sopor på palestininers mark, och dessutom i färskvattendrag som palestininer är beroende av. I jordandalen kan du dessutom själv se där IDF fyllt igen palestininers gamla brunnar med sten, eller där Mekorot i Jodandalen torrlagt vattendrag så man dödat palestininersnas jordbruk (exempelvis huvud delen av produktionen av jerikobananer).
  Jag kan tyvärr inte skick anågra bilder med det är klart det finns bosättare som medvetet förgiftar jorden på ockuperad mark, det finns bosättare som medveten förgiftar färvattenkällor på ockupoerad mark så att palestininer inte skall kunna använda det (jag kan inte heller från det jag sett garantera att just det vattnet går ner i grundvattnet, men det vore osannolikt om det inte hände och hursomhelst måste ju den som gör detta vara både medveten om risken, och ignorera den), samma sak gäller när du dumpar avlopp i öppna färskvattendrag eller dumpar giftigt avfall direkt på marken.
  På samma sätt är det tydligt att IDF, Bosättare och Mekorot både förstör palestininers tillgång till eget vatten och deltar i stöld av vatten som naturresurs från ockuperad mark (vet inte hur mycket man ersatt med avsaltningsteknik senaste åren, men för bara några år sen flödade vatten från ockuperad mark också in i Isarel . När det gäller Jordandalen är Israel och Jordanien skyldiga till enormt överuttnyttjade och mismanagement etc..
  Allt detta existerar (-de, som sagt jag har inte följt alla delar kring statistik etc,.,eller om man skärpt miljöreglerna på OPT) och du kan hitta utmärkta Isarelis/judiska experter som kan berätta om detta, så jag tycker antisemitismstämpeln blir fånig.
  Skulle nån påstå att bosättarna gör detta för de är Judar skulle jag självklart studsa högt. Om nån säger att detta sker för att många bosättare och inflyteslserika israeliska makthavare anser att vikten av att kolonisera landet och driva bort den ursprungliga befolkningen väger tyngre än miljöhänsyn och internationell rätt, så skulel jag nog säga att de är hyfsat rätt på spåret. Inte minst för att du just kan hitta Judiska uttalacde miljöaktivister som har den motsatta prioriteringen i speciellt miljöfrågan. Jag har faktisk ingen aning om hru flera av de israleiska miljövöänner jag lyssnade till ställde sig till ockupationen etc.. men minns de var väldigt sakliga kring miljöeffekterna och att bristen på miljölagstiftning på OPT var ett farligt "kryphål" för miljöfarlig verksamhet. Jag vill till och med minnas att de oftare refererade till risken för spridningseffekter i akvifären etc.. till Isarel, än hänsyn till palestininer. Alltså verkligen långsökt att försöka hitta ens ett uns av antisemitism i detta.

  Bet på förhand om ursäkt för usel stavning, förbindelsen är så seg att det tar evigheter att vänta på rättelser eller scrolla bakåt....

  SvaraRadera
 33. Joakim,

  Allt detta må vara sant eller inte sant. Men det är irrelevant för problematiken att beskylla judarna för förgiftat vatten. OM palestinierna själva hade oklanderlig avlopps- och avfallshantering, eller OM palestinierna hade identifierat och spårat patogenen (kemikalien) i grundvattnet, DÅ hade de kunna beskylla israelerna. Men så är inte fallet. Palestinierna själva dumpar 90% av sitt avloppsvatten obehandlat i latrinhål och flodfåror. Deras sophantering är i huvudsak vanliga landfills utan plastisolering i botten och utan att samla upp lakvattnet (och utan att samla upp metangaserna). I fallet i Egons bloggartikel rör det sig om en allmän beskyllning mot judarna utan några bevis för att det förekommer en kemikalie i grundvattnet överhuvudtaget, och utan några bevis för att en sådan kemikalie skulle komma från grannbyn. Det är möjligt att den israeliska byns avloppshantering är boven i dramat, och det är lika eller tom mer sannolikt att palestinierna själva orsakat problemen. Det är också fullt möjligt att problemet inte existerar, utan att de vissna olivträden helt enkelt lider av torka.

  Under de omständigheter du beskriver vore det helt OK att kritisera de israeliska byarnas sophantering. Det vore också OK att påpeka att vattenkvaliten sjunkit på senaste åren enligt subjektiva observationer. Det är kopplingen mellan de två som är problematisk, när någon sådan koppling inte bevistats.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 34. Bulten,

  I Egons fall saknas det en patogen eller kemikalie i grundvattnet.

  Det är fullt möjligt att hela historien om grundvattensproblem är uppdiktad. Det kan ju finnas många orsaker till att olivträd vissnat, tex insektsangrepp eller sjukdom.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 35. Vad som INTE saknas är bildbevis på att utsläpp av orenat avloppsvatten från den aktuella bosättningen ägt rum.

  Effekten av sådana utsläpp brukar kunna diskuteras utan att perspektiv behöver vävas in av av rasism mot hela folkslaget som förorenarna tillhör, borde kunna gå at göra även i detta fall. Att anta en snabb utbyteshastighet mellan ytvatten och grundvatten finns väl i alla fall inte ännu på EUMC:s lista över antisemitism...

  SvaraRadera
 36. Tikotzinsky, du får väl fortsätta i din ensamhet att hävda att allt nog är frid och fröjd och att bosättarna är hyvens killar oich tjejer som råkade ha en dålig rörmokare och sopor som bara råkar ramla där palestininer bor......

  SvaraRadera
 37. Bulten,

  Just det - det finns bildbevis på utsläpp. Mer än så finns inte. Som du själv antytt, behövs helt andra undersökningar för att fastställa om avloppet orsakat den förorening som kanske inte existerar. Utan en sådan undersökning faller anklagelsen om förgiftat grundvatten inom ramen för det antisemitiska bagaget.

  Som jag redan skrivit - något bevis på förorenat grundvatten har palestinierna inte presenterat, annat än hörsägen och några vissna olivträd.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 38. Joakim,

  Det är förunderligt att du ställer dig bakom palestiniernas antisemitiska anklagelser i stället för att fokusera på det som verkligen behöver göras - att förbättra all avfalls- och avloppshantering i ABC-områdena. Är det din privata hållning, eller är det Diakonias officiella policy?

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 39. GT, du är alltså tvungen att uppfinna åsikter åt mig för att kunna kritisera nåt. Tydligen är det ett stort problem för dig att det alltid slutar med att du har fel och jag har rätt när vi talar verkliga frågor. Du har alltså en icke bevisad tes att israeliska bosättare inte avsiktligt förorenat mark eller vatten på ockuperad territorium, långsökt, men visst, fortsätt du att hävda det....
  Sen blur det ju intressant, hur blir det Antisemitisk om israeliska miljöaktivister kritiserar bristen på miljöregler för bosättarna och bosättarfötetagens och hyr de agerar. Är bara de illegala bosättarna riktiga judar ??
  Sorry, men väldigt virrigt.

  SvaraRadera
 40. Det är väl så typiskt att Tikotzinsky gnäller på palestiniernas bristande infrastruktur i byn Wadi Fukin som enligt Osloavtalet ligger i område C - ett område som står under total israelisk kontroll...

  Intressant nog anser FN att det är just de israeliska myndigheterna som förhindrar utbyggnaden....
  Så gnäll på rätt instans!

  SvaraRadera
 41. OK, jag har förstått G-punkts ståndpunkt; det är alltså antisemitiskt att koppla förorenande markutsläpp till grundvattenförstörelse. Antagande om en snabb hydraulisk förbindelse i marklagren är en sällsynt elak form av antisemitism.

  Var ska avloppet ligga? Detta gäller för samtliga anläggningar: Avloppsanläggningen bör placeras så att risken för förorening av grundvattnet samt sjöar, hav och vattendrag minimeras. Anläggningen bör placeras nedströms dricksvattentäkter.

  Ett citat som många kanske skulle kunna tro vara hämtat ur Sion Vises Protokoll eller Adolf Hitlers Mein Kamp. Men det är faktiskt värre än så, citatet är ifrån varje antisemits husbibel, vi talar alltså om Avloppsguiden.

  SvaraRadera
 42. Joakim,

  Som vanligt sysslar du med att uppfinna åsikter åt mig. Jag myntade uttrycket kommentars-onani speciellt för dig.

  Jag har en tes att det är antisemitism att beskylla judar för att förgifta brunnar/grundvatten, när inga bevis finns. Detta är min huvudtes i hela diskussionen.

  Dessutom har jag länkat till en vetenskaplig artikel som redovisar att palestinierna själva släpper ut ca 50 miljoner kubikmeter orenat avlopp per år i flodfåror och latrinhål. Jag har en i diskussionen sekundär tes att palestiniernas eget avlopp har orsakat problem med grundvattnet i ABC-områdena.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 43. Jaha G.T, då kan du ju skryta med att du både kan uppfinna åsikter åt andra och egna fåniga uttryck. Då får du väl försöka bemöte dina nypåhittade åsikter och ha så kul i debatten med dig själv....

  SvaraRadera
 44. Bulten,

  Låt oss sammanfatta vilka fakta som presenterats:

  1. En israelisk by har släppt ut avloppsvatten på en palestinsk åker.
  2. Palestinier påstår att grundvattnet har förstörts. Som bevis pekar de på några vissna olivträd. Vi har ingen laboratorieanalys av grundvattnet, ja faktiskt inget bevis alls för att grundvattnet verkligen är förstört.
  3. Vi vet från en annan källa att palestinierna själva dumpar 50 miljoner kubikmeter obehandlatt avloppsvatten per år i flodfåror och latrinhål i ABC-områdena.

  Här är en kort lista över saker som vi inte vet:

  1. Grundvattnets djup
  2. Jordlagrens sammansättning ovanför grundvattnet. (I ett närbeläget område i Israel tar det 30 år för regnvatten att sippra ner till grundvatten-nivån.)
  3. Hur stor mängd avlopp den israeliska byn släppt ut.
  4. Avloppets innehåll vad gäller kemikalier eller patogener.
  5. Avloppets ursprung - hushåll, industri etc.

  Handen på hjärtat, Bulten: Har du tillräckligt information för att anklaga den israeliska byn för att förstöra grundvattnet?

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 45. GT: Egon, Du har inte svarat på frågan om du blir lika upprörd över att palestinierna dagligen skickar enorma mängder

  Javisst blir jag upprörd över om det är så att obehandlat avlopp går ut på jordbruksmark. Men Israel har mellanösterns starkaste arme? Vad är problemet om ni vill stoppa detta?

  SvaraRadera
 46. Egon,

  Exakt hur kan stridsvagnar och F-16 stoppa merparten av 50 miljoner kubikmeter palestinskt avlopp från att rinna ut på israeliska kustslätten?

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 47. Hur brukar ni göra när palestinier bygger hus utan bygglov?

  SvaraRadera
 48. GT sluta och svamla om "Casus belli" svara på frågan istället.
  Javisst blir jag upprörd över om det är så att obehandlat avlopp går ut på jordbruksmark. Men Israel har mellanösterns starkaste arme? Vad är problemet om ni vill stoppa detta?

  SvaraRadera
 49. Helt irrelevant att svamla om flygplan och stridsvagnar, orenat avlopp från palestinierna har ju uppenbarligen inte varit ett bekymmer tidigare för Israel då man hållit på i åratal och tjafsat med byggloven för avloppsrening och liknande infrastruktur (och som man eventuellt fortfarande gör).

  SvaraRadera
 50. Palestiniernas 50 miljoner kubikmeter orenat avlopp är ett stort problem för Israel, både för privata jordbrukare och för landets vattenförsörjning. Det är olyckligt att palestinierna, som är ansvariga för avloppsreningen i AB-områdena vägrar att ansluta sig till det israeliska avloppsystemen där de erbjudits göra så. Det är lika olyckligt att palestinierna inte bygger reningsverk själva, trots att de har alla nödvändiga resurser.

  I motsats till bloggens ägare och hans sidekicks, så drar jag inga politiska slutsatser från denna enorma miljöförstörelse. Jag nöjer mig med att belysa och beklaga fakta.

  Jag uppmanar åter Egon och Joakim att läsa den vetenskapliga rapport jag länkade till i en tidigare kommentar.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 51. Kortfattat, vi har från bloggposten belägg för att orenat avlopp släpps ut från bosättningen på just precis det sätt som "Avloppsguiden" säger att man inte ska göra.

  SvaraRadera
 52. Visst är dom för roliga Israelkramarna.

  Först har staten Israel under alla år blockerat, förhindrat och saboterat alla palestinska försök att organisera sig och få struktur.

  Bland annat med markstölder och tramset om ”bygglov”, som gör skänkta solenergianläggningar ”olagliga”, och ständigt krångel med infrastruktur – allt för att förhindra att en fungerande palestinsk statsbildning skapas.

  Nu vänder man skutan 180 grader, och anklagar palestinierna över vad dom skulle ha gjort – men inte fått…

  Med andra ord; antingen så bygger palestinierna ”olagligt”, eller så är dom miljöbovar…
  Damn you if you do – damn you if you don´t…

  SvaraRadera
 53. GT sluta och svamla om grundvatteninträngning mm. " svara på frågan istället.
  Javisst blir jag upprörd över om det är så att obehandlat avlopp går ut på jordbruksmark. Men Israel har mellanösterns starkaste arme? Vad är problemet om ni vill stoppa detta?

  SvaraRadera
 54. Egon,

  Eftersom du inte släpper fram mina kommentarer, så tackar jag för mig. Jag önskar dig lycka till med din blogg.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera