18 februari 2014

Lewi Pethrus i Palestina-4

Mariakällan i Nasaret
Jag har sedan länge intresserat mej är äldre litteratur och reseskildringar från ”det heliga landet” de är historiska” tidkapslar” och ger intressant inblick i resenärens inställning till landet och folken där. Lewi Pethrus var pastor och föreståndare i Filadelfia-församlingen i Stockholm var tidigt ute, redan 1922 gjorde han en två månaders resa till Palestina. Läs Del 3 härNasaret

Nasaret verkar vitare och renare än de flesta palestinskasamhällen. Mer än två tredjedelar av innevånarna äro kristna, vilkas ekonomiska ställning är god. Detta sätter sig sin prägel på platsen. Hela innevånarantalet är 9500. 

Skolklass i Samarien

Lewi verkar ha svårt att själv få kontakt med lokalbefolkningen som bara talar arabiska men det finns undantag. ” På tåget fick jag sällskap med en del arabiska ungdomar, som skulle till läroverk i Jerusalem. De talade engelska och voro mycket meddelsamma. En av ynglingarna gav mig adressen till ett hotell Palestina i Nabulus. När jag lämnat tåget och gick gatan fram i staden såg jag en ung arab i 25- årsåldern. 

Jenin

Jag gick till honom och frågade efter det nämnda hotellet. Med mycken beredvillighet följde han med mig dit. Han var en släkting till hotellägaren och bodde där nu för tillfället, eljest studerade han på engelska kollegiet i Jerusalem. Det blev klart för mej att han var en verklig kristen. Han blev mig en tillgiven vän och uppsökte mig flera gånger i Jerusalem. Hans namn är Towfik Khroury. 
Samma dag jag anlände ville jag se det gamla Samaria eller Sebaste, som det senare kallas. Towfik ordnade med hästskjuts och följde med som förare. Det kändes härligt att bli ledsagad av en kristen arab. ( Han tillhörde en liten protestantisk församling i Nabulus)

Judekolonister ,Zikron-Jakob
 Judekolonier på Saronslätten

Judekolonien Zikron Jakob år 42 år gammal och är vackert och hälsosamt belägen vid västra stranden av det judska låglandet. Dess grundläggare är baron Edmund Rotschild i Paris. Här bor och bygga omkring 80 jordbrukare med sina familjer och dessutom en del araber, som arbetar på jordbruket och i vingårdarna. Hela invånarantalet i Zikron Jakob är 1100 personer. Man säger här, att det är den bästa sämja mellan judar och araber. 

Beduinläger

Beduiner
Deras tält stå tillsammans i större och mindre antal. Såsom jag berättat från Karmel, äro tälten till färgen svarta. De bära gethårets naturliga färg, varav de äro förfärdigade. Att se dessa beduiner är såsom en hälsning från Abrahams, Isaks och Jakobs dagar. Uti beduinerna kan man se de äkta ”ismaliterna”. Sedan något år tillbaka, då araberna samlade sig till ett antal av många tusen-några ha sagt 10000-och helt oväntat med gevärseld anföllo judekolonien Peta Tikva, har regeringen förbjudit privatpersoner att inneha skjutvapen. Även judarna äro utan sådana. 

Tel Aviv

Tel Aviv
För 11 år sen började man arbetet med denna koloni. Det var då endast ofruktbar sjö och ökensand på platsen, men nu har man på denna grund byggt upp ett vackert samhälle. Detta är ett bevis på, vad Palestina kan bli, om det får komma i deras händer, som ha lust och förmåga att taga vara på landets möjligheter. Det är också på sätt och vis en profetia om, huru landet land i framtiden kommer att se ut. De flesta innevånarna i Tel Aviv så väl som i judekvarteret i Jaffa härstamma från Ryssland. 
De har kommit genom sina bättre situerades bröders hjälp till Palestina. Flyende undan judeslaktningar, som ofta förekomma i vårt östra grannland. Huru lyckliga måste de icke känna sig över det gjorda utbytet. Jag såg dem som en förstling av de judeskaror, som i en snar framtid skola allt mer och mer samla sig i sitt löftesland.
 

 Läs även andra bloggares åsikter om
Dagen "Tel Aviv är staden som bibelturisterna glömde" 

2 kommentarer:

 1. SENSATION, Lewi Pethrus nämnde inga palestinier!
  "På tåget fick jag sällskap med en del ARABISKA ungdomar, som skulle till läroverk i Jerusalem. De talade engelska och voro mycket meddelsamma. En av ynglingarna gav mig adressen till ett hotell Palestina i Nabulus. När jag lämnat tåget och gick gatan fram i staden såg jag en ung arab i 25- årsåldern." ... ... "Towfik ordnade med hästskjuts och följde med som förare. Det kändes härligt att bli ledsagad av en kristen arab."!

  Märkligt att han berömmer grundarna av Tel-Aviv; "Det var då endast ofruktbar sjö och ökensand på platsen, men nu har man på denna grund byggt upp ett vackert samhälle. Detta är ett bevis på, vad Palestina kan bli, om det får komma i deras händer, som ha lust och förmåga att taga vara på landets möjligheter. Det är också på sätt och vis en profetia om, huru landet land i framtiden kommer att se ut."

  Vidare tycker han att de jude skaror är i sitt löftesland, att landet i framtiden skulle kallas Israel kunde han inte veta.
  "Jag såg dem som en förstling av de judeskaror, som i en snar framtid skola allt mer och mer samla sig i sitt löftesland."

  Frågan är vad gjorde araberna i Palestina och sedan i Egypten/Jordanien för att bygga upp ett vackert samhälle?

  Idag ser vi bevis att det var inte så mycket som har hänt till 60-talet.

  SvaraRadera
 2. http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-features/1.601598

  SvaraRadera