24 februari 2014

Lewi Pethrus i Palestina-5

Ottoman and French railways in Palestine 1917
Jag har sedan länge intresserat mej är äldre litteratur och reseskildringar från ”det heliga landet” de är historiska” tidskapslar” och ger inblick resenärens inställning till landet. Lewi Pethrus var pastor och föreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, redan 1922 gjorde han en två månaders resa till Palestina. Läs Del 4

Reflextioner av boken

Lewi Pethrus använder sig av namnet Palestina på för detta landområde. Där nutida kristna i Sverige energiskt försöker förneka namnet ” Palestina. ” Det finns inget, och har aldrig funnits något Palestina, inget palestinskt språk eller folk med egen nationell identitet.” Ur Det har aldrig funnits något Palestina

Han beskriver ett land med människor, ett fungerande jordbruk och boskapsskötsel. Städer med hantverkare, handelsvägar och ett järnvägsnät.

Där nutida kristna i Sverige skriver: Myten om ett blomstrande land som erövrades av sionistiska invandrare borde vara lätt att avliva men är tyvärr livskraftig. När den sionistiska invandringen inleddes i mindre skala under 1800-talet möttes de nyanlända av allt annat än ett paradis. 

Mark Twains välkända beskrivning från en resa i Palestina 1867 får illustrera verkligheten. ”…ett öde land vars jord är rik nog, men som fullständigt utlämnats åt ogräset – tysta sorgesamma vidder…här råder en ödslighet som inte ens fantasin kan pryda med prakten hos liv och rörelse…Vi såg inte en enda människa på hela resan…Det fanns knappt ett träd eller buskage någonstans. Till och med olivträdet och kaktusen, den värdelösa jordens trogna vänner, hade nästan övergivit landet.” ur  Vakna Sverige 

Visserligen gjorde  Lewi Pethrus sin resa 55 år senare än Mark Twain men inget i hans reseskildring stöder teorin att landet nyss blivit befolkat ( se not 1)

 

Dec 9, 2007 The video contains pictures of different Palestinian cities during the 1920's and 1930's, before the creation of the state of israel by the zionists in 1948. 

Han berättar om städer med en blandad befolkning av judar, muslimer och kristna som lever tillsammans. Man förstår att att konflikten mellan Palestinas befolkningsgrupper var ”i sin linda” han nämner en incident mellan Beduiner och judekolonister i Peta Tikva. ”Samtidigt som Yishuv byggde upp sin framtida stat ökade oron hos araberna att de skulle bli i minoritet bland en allt större judisk befolkning. Därför växte även den arabiska nationalismen i Palestina under 1920-talet, och främst genom demonstrationer och strejker försökte rörelsen förhindra ett judiskt övertagande av Palestina.” Wikipedia 

Han berättar om möten med ” kristna araber”. Man kan skönja att han är anhängare av Kristen Sionism 
- ”-Jag såg dem som en förstling av de judeskaror, som i en snar framtid skola allt mer och mer samla sig i sitt löftesland” .

Men boken skrevs 26 år före staten Israels bildades.

Det vore intressent att få veta hur hur han såg på staten Israels ockupation av Gaza och Västbanken efter 1967. Lewi Pethrus levde ända fram till 1974 och var en livaktig skribent högt upp i åren. Vore även intressant veta hans inställning och om han hade kontakter med ” kristna araber” och de palestinska kyrkorna.


 
Not 1 ”Mark Twain är en berömd amerikansk författare vars bidrag till amerikansk litteratur är enorm. Å andra sidan, vad han skrev är fylld med farliga stereotyper, rasism känslor, och i många fall motsägelser. Det är vilseledande att citera honom, och för att göra honom en myndighet om regionen baserat på hans kort resa. ” ur Palestine Remembered.

Läs även : Demographics of Palestine och Demography in Israel/Palestine: Trends, Prospects, Policy Implications
Läs även andra bloggares åsikter om
Dagen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar