26 januari 2009

Nasaret del 1


Min resa i det heliga landet 7-14 okt 2008
Nasaret är den största palestinska staden i Israel, ligger där de galileiska höjderna möter Jisreelslätten, den har 65000 inv. varav 31% är kristna och 69% är muslimer. Nasaret Illit (övre Nasaret ) är en nybyggd helt judisk stad där bor 40000 inv. Uppgifter från (år 2005) ur Wikipedia
Under kriget 1948 behandlades Nasaret betydlig mildare än byarna runt omkring. Den 15 juli dagen innan staden intogs, skickade Ben-Gurion ett telegram till militärbefälhavaren och beordrade försiktighet. Inga kristna kyrkor fick förstöras inga palestinier fick fördrivas allt för att inte stöta sig med kristna i Europa enl. historikern Benny Morris. Men i byarna runt omkring fördrevs befolkningen.

Bara ett exempel: Till den kristna byn Kafr Bir'im
i distiktet Safad i norra Galileen kom Haganahs soldater 29 oktober 1948. Prästen (marionitiska kyrkan) i byn gick ut och mötte soldaterna med vit flagg, ingen gjorde motstånd. Soldaterna var vänliga och artiga, de stannade i två veckor. Efter två veckor med hot om att bli dödade drevs byborna bort från byn. Eftersom de nu hade blivit israeliska medborgare överklagade de till Israels högsta domstol. År1953 vann de processen. Domstolen beslutade att fördrivandet var olagligt och att de skulle få tillbaka sina hem och jordbruksmark. Dagen efter förklarade israeliska armen området som militär zon, och bombade området. Byborna fick aldrig återvända till sin by. Kibbutzen Bar’am och kollektivfarmen Dovev brukar nu byns jord.
Omkring 385 byar på galileiska landsbygden (många av dem kristna) tömdes på sin befolkning av Haganah 1948. I byn Bet Shan (ingen gjorde motstånd) delades befolkningen upp i två grupper, de kristna fick fly till Nasaret medan muslimerna kördes bort i bussar över Jordan till exil. För att inte stöta sig med de kristna i västerlandet såg man till att inte göra en alltför energisk ’rensning’ i de mer kända kristna städerna och byarna”
Källa: Från det heliga berget: En resa i skuggan av det Bysantinska riket av William Dalrymple

Den nuvarande melkitiske ärkebiskopen av Galiléen, Elias Chacour, var uppvuxen i Kafr Bir’am. Han bekräftar i sin bok ”Vi tillhör detta Land” samma historia han, var en ung pojke när byns innevånare fördrevs. YouTube-filmen med Elias Chacour

Staden präglas av den kristna närvaron 1970 fanns det 24 kloster och kyrkor i staden, stadens innevånare försörjer sig turism, hantverk i småindustrier och byggnadsarbete. Enligt Göran Gunner/Per Wirens bok ” En resehandbok till Israel/Palestina 1990 ” så har jordbruket upphört, marken runt staden är konfiskerad av den israeliska myndigheten. Staden är akut överbefolkad det finns ingenstans att expandera.
Läs Susan Nathans bok ”Ett annat Israel” ”Min resa över den judisk-arabiska gränsen” bekräftar hon den iakttagelsen.

Se även “Blood and Religion"
The Unmasking of the Jewish and Democratic State" and is the subject of this review Jonathan Cookis a British-born independent journalist based (since September 2001) in the predominantly Arab city of Nazareth, Israel and is the "first foreign correspondent (living) in the Israeli Arab city. YouTube-filmen med Jonathan Cook

I nästa bloggpost kommer jag berätta om mitt eget möte med staden.
Foto: Egon Berglund Fotot från vårt hotell St.Gabriel

Läs även andra bloggares åsikter om


2 kommentarer:

  1. Gustaf Mannheimer9 maj 2009 kl. 19:19

    Snacka om att vara partisk. Du skriver om Israels motattack 1948, utan att nämna ett ord om att det var de kristna och muslimska araberna som startade det kriget genom att attackera judarna. Inte ett ord om det blodbad på judar som förgick Haganahs motattack.

    SvaraRadera
  2. Bäste Gustav:§ 2. – Du är välkommen med din kritik riktad mot skribenterna eller de som kommenterar under artikeln, men du ska bekräfta Din kritik med fakta, bevis eller argument . Detta är grunden i retoriken. I fallet att Din kritik saknar nämnda grunder, kommer din kommentar att betraktas som irrelevant.

    SvaraRadera