28 september 2009

Pingströrelsen och Israel del 3

citat"Lördagen den 26 september ställdes pingstkyrkan i Västerås till förfogande för Samfundet Sverge-Israel i Västmanland som arrangerat ett solidaritetsmöte för Israel.
Pingstkyrkans föreståndare Daniel Alm hälsade en talrik publik välkommen. Stefan Sturesson, ordförande för Samfundet Sverige-Israel, presenterade därefter kvällens program.
Han hade inbjudit olika talare från bland annat Sveriges riksdag, som bekände sin solidaritet med landet, det land som såg Jesus födas och dö till försoning för våra synder. Många uttryckte sina bekymmer över situationen i Mellanöstern, men också hopp för framtiden. Israels utsatthet i Mellanöstern, omgiven av fientligt sinnade nationer, belystes i de olika talen, men också förhoppningar om lösning.
Israels ambassadör, Benny Dogan, uttryckte också sin oro, speciellt för utvecklingen i Iran med dess kärnvapenambitioner. Han trodde dock att i sinom tid finns det två stater i regionen, men det kan ta sin tid. Men vi har tålamod, sa han.
Stefan Sturesson avslutade med att tacka alla deltagarna och publik och uppmanade till medlemskap i samfundet Sverige-Israel. slut citat
Tidningen Dagen och läs även om samma möte i Värden Idag

Att Pingstkyrkor upplåtes till Samfundet Sverige-Israel:s möten är inte ovanligt.
Citat” Samfundet Sverige-Israel är en religiöst och partipolitiskt obunden sammanslutning, vars ändamål är att i Sverige upprätta och öka kunskap om och förståelsen för Israel och att på olika sätt stärka svensk-israeliska vänskapsband.”slut citat Samfundet Sverige-Israel

Citat"Likgiltigheten för palestinska kristna och deras betryck, som finns inom många pingstförsamlingar har lett författaren vidare till en allt större klarsyn inför den israeliska ockupationens destruktiva och människofientliga karaktär. Han går i denna artikel till rätta med några av de trångsynta och fördomsfulla förhållningssätt som ryms inom det man brukar kalla den kristna sionismen." slut citat se Evangeliet bjuder oss att tala

Många av deras medlemmar är frikyrkofolk, de är en inflytelserik organisation som och kritiserar alla som ställer krav på Israel. Tex. Den kristna biståndståndsorganisationen Diakonia är skärskilt utsatt, Diakonia har gett stöd till utveckling i Mellanöstern sedan slutet av 1960-talet. Därför att de frågar sig varför människorna behöver bistånd. se Diakionia tar ställning för människorna

Detta passar inte Citat ”Det som är stötande i Diakonias hållning till Israel är ensidigheten om orsakerna till palestiniernas vardag, inte omtanken om dem. slut citat se Samfundet Sverige-Israel

Läs även Pingströrelsen och Israel del 1

Pingströrelsen och Israel del 2

Läs även andra bloggares åsikter om


1 kommentar:

  1. Ett allvarligt bekymmer om nästan aldrig syns i Diakonias och hos de vänsterkristna är kampen för rättvisa för judar (och kristna) i de arabiska samhällena.

    Här behövs det enorma insatser för att se till att judar fritt ska kunna leva även i palestinsk-muslimsktdominerade delar av Västbanken och Jerusalem, samt i arabvärlden och Iran.

    Ett stort arbete krävs också för att främja etableringen av synagogor och kyrkor i dessa samhällen, och därmed stärka lokala judars och kristnas spirituella rättigheter och behov, samt främja religiös tolerans. Det är oacceptabelt att det nästan uteslutande finns moskéer.

    Gaza är ett liknande problem som till skillnad från andra områden ställts på sin spets sedan 2005. Idag bor det inte en enda jude där. Här måste världssamfundet hjälpa de judar som vill bli "Hamas-medborgare" att flytta dit, hjälpa till med att upprätta judiska kulturcentra och synagogor samt stärka den kristna närvaron i området.

    SvaraRadera