1 april 2010

Tempelplatsen-2

Tidningen Dagen skriver 100401 citat” Israelisk polis grep en känd högerextremist med en get i bilen. Han hade tänkt offra djuret rituellt på Tempelberget i Jerusalem. Trots de tragikomiska aspekterna ser polisen i Jerusalem allvarligt på incidenten. Tillbud som uppfattas hota den muslimska överhögheten på Tempelberget har tidigare utlöst våldsamma oroligheter, både bland palestinier och bland muslimer över hela världen. Muslimska ledare manar vid sådana tillfällen till "heligt krig". Enligt huvudströmningen i den judiska ortodoxin ska templet återuppstå i samband med Messias ankomst. Fram till dess får judar, enligt denna syn, inte ens beträda Tempelberget eftersom de riskerar att trampa på "det allra heligaste", vars exakta plats inte har kunnat fastställas.” slut citat ur artikeln läs här Religiös extremist skulle offra på Tempelberget

Eftersom det är 1 april kunde man tro att artikeln var ett skämt men så är det inte. Men det tragiska är att kristna i Sverige stöder dessa tempelprojekt att bygga ett nytt 3:e judiskt tempel.

Citat” Förberedelser är igång på flera sätt inför ett tempelbygge. De ger oss också indicier på att den yttersta tidens profetiska händelser kryper inpå oss. Vi behöver ha förståelse för dessa, eftersom de är givna oss i Bibelns profetiska undervisning. Det säger oss i sin tur att de är av stor betydelse.”läs mer Holger Nilsson Flammor

Jag har tidigare skrivit om Holger Nilsson, det trista är att så många kristna i Sverige tar honom på allvar. Flammor

Läs även Tempelplatsen

Läs även andra bloggares åsikter omDagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar