17 november 2010

Domsöndag-2

Under denna vecka ser jag att träffarna till min blogg av dem Googlat ”mina minsta bröder” ökar. Orden finns i  en av bibeltexterna som läses i kyrkorna på domsöndagen.

Det är en text i Matteus-evangeliet som namnet ”Dessa mina minsta bröder” är hämtat ifrån. läs mer här: Domsöndag

En av de många som tar Jesu ord på allvar att bistå människorna i Palestina är Anna Ardin broderskapsrörelsens politiska sekreterare. I början av december åker  hon som  en av sex svenska delegater som ekumenisk följeslagare till Israel och Palestina, på tre månader.  Att vara ekumenisk följeslagare innebär att arbeta aktivt med att försöka dämpa våld och att främja respekten för folkrätten.

Initiativet till Följeslagarprogrammet kom efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. Tillsammans hade de formulerat ett brev till Kyrkornas Världsråd med en önskan om att fler skulle komma till området för att verka för fred och säkerhet för palestinier och israeler.

Men oroande nyheter har nått mej: Under året har fyra medlemmar av det amerikanska  Christian Peacemaker Teams (CPT) har nekats inresa till Israel som arbetar med fredskapande närvaro på Västbanken.

Även en svensk som  skulle ner och arbeta för ISM blev avvisad.  När hon kom till Ben Gurion tog de fram en skånsk lokaltidning, där det fanns en artikel om henne och hennes resa till Israel. Hon blev nekad att komma in i landet.

Följden blir att fredarbetare som tänker sig att återvända till Palestina ( man måste åka in via Israel) blir mer försiktiga att offentligt berätta om det de sett och att delta i opinionsarbetet för en fredlig utveckling?

Ett effektiv sätt att tyska kritiska röster till Israels ockupation.

14 november, 2010 Med kameran som vapen bygger på material filmat av palestinier med kameror de fått från den Israeliska människorättsorganisationen B´Tselem. Syftet med kameraprojektet är att dokumentera livet under den israeliska ockupationen och brott mot mänskliga rättigheter. Med kameran som vapen visas på Kulturhuset i Stockholm den 25 - 28 Nov 2010. På initiativ från Settler Watch med stöd från Diakonia och Kristna Fredsrörelsen. SettlerwatchÄven svenskar har tidigare blivit avvisade:
Niklas Berg arbetar i Stockholm som projektsamordnare av PGS biståndsprojekt. Läs mer: PGS
Tre svenska ungdomar avvisades på torsdagen (100404) från Israel. Svenskarna deltar i fredsprojektet Låt oss tala om fred som vill bygga broar mellan judar och palestinier, uppger den svensk-israeliske kompositören och Mellanösterndebattören Dror Feiler. slut citat DN

Även Bo Forsberg generalsekreterare, Diakonia har även drabbats av Israels gränskontroll slut citat se Diakonia-blogg

Om någon tror att det ekumenisk följeslagarprogrammet är en "vänsterrörelse" har fel. Stefan Ohlsson är moderat har varit ute som följeslsagare:läs hans blogg här


Läs även andra bloggares åsikter om


Dagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar