24 april 2011

Utbildning i Israel

Den nuvarande Israeliska regeringen har slagit in på en farlig väg. ( som består av Ultranationalisterna i den israeliska regeringskoalitionen)

Israeliska araber förkastar regeringens utbildningsprogram

Det arabiska utskottet för utbildning i Israel har avvisat den israeliska undervisningsministeriets plan för läsåret 2011-2012, planen betonar den "judiska och sionistiska värden" av staten. Kommittén uppmanade ministeriet att godkänna Identity Boka utfärdats på 35-årsdagen av Land Day, boken innehåller grundläggande information om den arabisk-palestiniernas 1948 Nakba (katastrofen), den Kafr Kassam massakern och andra viktiga händelser i nutidshistoria Palestina.

Boken ger också definitioner och text för palestinska kulturella särdrag, samt förslag för 40 studieresor runt om i landet. Chefen för  kommittén, Dr Hala Isbanyoli sände en starkt formulerad meddelande till Israels utbildningsminister Gideon Sa'ar, kritiserade ministeriets plan som, sa hon, ignorerar den ökande nationalistiska, rasistiska och antidemokratiska tendenser bland judiska studenter. Dr Isbanyoli avses flera opinionsundersökningar om spridningen av rasism bland judiska ungdomar, däribland en som visade att 50% av unga judar förkastar studerar vid sidan av arabiska studenter, 70% anser att Israels säkerhet ska prioriteras när säkerheten står i strid med demokratiska värden, och 50% förkasta bor i samma grannskap som araber.

Den politik som den israeliska regeringen och utbildningsministeriet lägga sten på börda, säger Dr Isbanyoli, som betonade den föreslagna planen och de ändringar som gjorts i samhällskunskap kursplanen, skolresor för judiska elever till den ockuperade staden Hebron och godkännande av den så kallade Nakba lag som syftar till att undertrycka den palestinska berättelsen om 1948 och enligt vilka lärare är förbjudna från att nämna ordet "Nakba" i skolorna.

Enligt Dr Isbanyoli, en sådan politik stärker de nationalistiska och anti-demokrati tendenser bland judiska elever, som förstör grunden för det demokratiska systemet. Hon krävde ändringar i planen så att den har mer fokus på värden som demokrati, pluralism och ömsesidig respekt mellan grupper i Israel. Hon krävde också att fördelningen av resurser för att bekämpa den ökande rasismen i det israeliska samhället.

Den uppföljningskommittén efterlyste Identity Book som ska användas som en övergripande kursplan för utbildning i arabiska skolor, åtminstone tills gymnasial tentor. "Våra elever har rätt att lära sig om sin nationella identitet, historisk berättelse och kulturella symboler," insisterade Dr Isbanyoli.

Översatt till svenska av EB syftningsfel kan förekomma läs orginaltexten här från Middle East Monitor:
Israeli Arabs reject government educational programme 


Läs även Yossi Sarid

Citat” Det är ett tungt pris att betala för förnekelse. Denna månad var siffrorna publiceras på åsikter från vårt lands unga, siffror som har förvånat oss. Ungefär 60 procent tror att en stark ledare är viktigare än rättsstaten och att en judisk stat är att föredra framför en demokratisk stat. Ungefär hälften av de tillfrågade skulle vilja se araber hindras från att väljas till Knesset. De har också invändningar mot att ha arabiska grannar och tror inte på samexistens. “ ur Haaretz-”Israel does not have a monopoly on suffering”

Läs tidigare: Nakbar-lagen
Diskriminering i Israel


Läs även andra bloggares åsikter om

12 kommentarer:

 1. Hela bloggposten verkar vara (baserad på) ett falsarium:

  1. Utbildningsministeriet, liksom resten av regeringsapparaten, talar om Israel som en "judisk och demokratisk" nation. "Judisk och zionistisk" står ingenstans. Egon brukar identifiera sig själv som demokratianhängare. Då kan man verkligen undra varför begreppet "judisk och demokratisk" stör honom.

  2. Undrar just varför Egon har undlåtit att översätta artikelns öppningsfras "The Follow-up Committee on Arab Education in the 1948-Occupied Territories (Israel)". En författare som anser att Israel innanför Gröna Linjen är ockuperat område accepterar inte Israels existensrätt. Varför har Egon valt att dölja detta faktum?

  3. The Follow-up Committee (FUCAE) är en av de mer rasistiska politiska organisationerna i Israel, och kommitten förespråkar total segregation för arabisk-talande elever. Så här lyder första punkten i FUCAEs program: Establishing an official Directorate for Arab Education with complete authority, rights, responsibilities and resources on the level of ministries and districts.

  4. Den s.k. Nakba-lagen stipulerar att organisationer som offentligt bemärker Yom Atsmaut som en sorgedag kan förlora en del (inte alla) av sina statsbidrag. Att lagen på något sätt skulle begränsa yttrandefriheten är en total lögn.

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 2. 1. Las artikeln om bok handlqren sa berattar dar varfor
  2. Jag utlamnde det medvetet
  Ingen kommentar till Yossi Sarids artikel ?

  SvaraRadera
 3. Det går inte att förstå vad du menar i din kommentar, Egon. Varför lämnade du medvetet ute inledningen om att Israel skulle vara ockuperat område? Detta är ytterst relevant.

  Ingen kommentar till #3?

  Om siffror:

  32% av palestinier på VB stöder attacken på familjen Fogel i Itamar. En mycket hög siffra med tanke på brottets karaktär.

  100% av svenska fredsaktivister, följeslagare och ISM-aktivister ägnar sig åt att smutskasta thailändare. [Min egen uppskattning med tanke på att ingen har gått ut med en officiell ursäkt, bara undanglidningar]

  SvaraRadera
 4. Yossi Sarid är en gammal avdankad och ganska kontroversiell vänster-politiker. Hans parti, Merets, fick tre mandat i senaste valet. Att upphöja Sarids åsikter till allmän Sanning (med stort S) är ungefär som att upphöja Lars Werners åsikter till absolut sanning.

  Och varför undlät du medvetet att översätta den allra viktigaste frasen i det engelska originalet - frasen som avslöjar för läsaren var texten står politiskt? Det är andra gången på kort tid som du lånar ut din blogg till israeliska araber som förnekar Staten Israels existensrätt. Är det så att Egon också förnekar Israels rätt att existera? Och varför påpekar du inte för läsaren att dina inlånade författare är en mycket, mycket liten minoritet bland israeliska araber?

  G. Tikotzinsky

  SvaraRadera
 5. Jag befinner mej utomlands, har en begransad till internet kan inte ge svar nu.

  SvaraRadera
 6. AK Roth klagar på Egon för att han ”ytterst medvetet utlämnat relevanta” delar av artikel.
  Detta sker samtidigt som A K Roth själv lyfter fram att 32% av palestinierna stödde attacken på Itamar, vilket skulle ses som ”en mycket hög siffra”.

  Det inte helt obetydliga problemet är att Roth själv utelämnar att antalet palestinier som motsatte sig attacken på Itamar var hela 63 %, det vill säga dubbelt så många än de som sa sig stödja den…

  A K Roth är återigen totalt missvisande och rent lögnaktigt!

  SvaraRadera
 7. Nu får det vara slut på dumheterna, mig veterligen har det inte förekommit någon "smutskastning" av thailändare på denna blogg.

  Att det återgivits innehåll från artiklar i bl.a. Jerusalem Post om att det förekommit rykten om att en (1) thailändsk gästarbetare varit i konflikt med familjen Vogel betyder INTE att någon kolllektiv smutskastning av denna nationalitet förkommit, det borde vara självklart för alla som agerar utifrån ien ickerasistisk agenda.

  Det har heller inte förekommit något förtal, ingen person har med namn utpekats som skyldig till något. Något som borde väcka vissa reflektioner hos den nootariske förtallaren A-K Roth en dag som denna då Wikileaks offentliggjort den amerikanska frånvaron av bevis att Mehdi Ghezali någonsin varit inblandad i något fuffens i Afghanistan.

  SvaraRadera
 8. Egon, borde du inte ta in mitt svar eller rimligen ta bort de obelagda personpåhoppen? Om du tappade bort det, här är det igen:

  Jag undrade när du skulle dyka upp, Guardian. Välkommen, välkommen(?)

  Utelämnande av inledande paragraf är utelämnande av paragraf och siffror är siffror.

  Hatiska tendenser bland israeler finns och hatiska bland palestinska - och svenska etc. I krigszoner mer intensivt förstås.

  Guardian tycker inte att 32% stöd för slaktandet av en 3 månaders baby är en hög siffra? Vad tycker Egon? Att en tredjedel av en befolkning skulle stödja blodig massaker av en barnfamilj ÄR i min syn högt även om majoriteten är mot.

  Lighten up, BiB. Lite raljerande om siffror bara. Men allvarligt, en som sprider obelagda rykten som vore det sant, borde den inte komma ut med någon ursäkt eller dementi?

  Har någon verkligen tittat på detta från en gästarbetares point of view? Ponera om massakern hade hänt i Sverige: Vilka andra än rasister skulle gå på första bästa rykte om invandrare och sprida det? Svenska ISM eller SD?

  Anna Roth

  SvaraRadera
 9. Jag återkommer ikväll med kommentarer

  SvaraRadera
 10. Men allvarligt, en som sprider obelagda rykten som vore det sant, borde den inte komma ut med någon ursäkt eller dementi?

  Vem ska Jerusalem Post be om ursäkt för sin artikel, de har ju aldrig utpekat någon oskyldig. Rimligare är väl att du exempelvis ber Mehdi Ghezali om ursäkt för allt förtal du utsatt honom för.

  Och som du verkar ha svårt för att fatta, vad författare på denna blogg reagerade mot var att palestinier på Västbanken utdelades ett kollektivt straff (utökade bosättningar) från den israeliska regeringen för morden på Fogel, detta långt innan någon mordutredning överhuvudtaget gett något resutlat. Då framfördes ryktet att det kunde vara alternativa gärningnsmän. Men som sagt, ingen utpekades tvärsäkert som skyldig (varken individ eller kollektiv), men aldrig under något krav att någon skulle fängslas.

  Har någon verkligen tittat på detta från en gästarbetares point of view? Ponera om massakern hade hänt i Sverige: Vilka andra än rasister skulle gå på första bästa rykte om invandrare och sprida det? Svenska ISM eller SD?

  Fortfarande sitter dina rasistreflexer i och fortfarande gäller att ÄVEN OM en enstaka thailändsk individ har begått något fuffens så ska inte detta drabba något kollektiv. Elementär antirasism.

  "Första bästa rykte", ja, i det aktuella fallet kom ju den svenska Theodor Herzl-pristagaren Ted Ekeroth som god tvåa när han redan dagen efter visste vilken religion förvöaren hade. Och, som sagt, klar etta var ju Lieberman-regeringen som straffade palestinierna innan man ens visste vem som begått brottet.

  SvaraRadera
 11. Citat" 32% av palestinier på VB stöder attacken på familjen Fogel i Itamar. En mycket hög siffra med tanke på brottets karaktär." citat AK Roth
  §1. –Håll dej till ämnet!I denna artikel handlar om "utbildning i Israel" Därför kommenterar jag inte här morden i Itamar.

  SvaraRadera
 12. Till G. Tikotzinsky , din retorik följer samma mönster ” skjut på budbäraren om budskapet inte passar” Att påstå att FUCAE motsätter sig Israels existensrätt kan jag inte hitta i deras agenda.

  Citat”Bland de viktigaste målen FUCAE strävar efter att uppnå inser jämställdhet arabiska utbildning och förbättring på alla nivåer, följa upp resultat av utbildningssystemet arabiska systemet i fråga om organisationsstruktur, effektivitet och kompetens, pedagogiska politik och administration, och öka medvetenheten av föräldrar och samhället att den pedagogiska processen och att främja deras deltagande och syftar genom detta att ändra villkor och situation arabiska utbildning på alla nivåer börjar med att dess mål, struktur, innehåll, kursplaner, och förbättra dess fysiska och professionella infrastruktur, och slutar med att uppnå verklig jämställdhet och lika möjligheter i statsbudgeten och resursfördelning The Follow-up Committee on Arab Education

  Citat”The Follow-up Committee (FUCAE) är en av de mer rasistiska politiska organisationerna i Israel, och kommitten förespråkar total segregation för arabisk-talande elever.” slut citat G. Tikotzinsky. Du blandar friskt orden rasism och segregation.
  Rasism är en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, där vissa raser ibland tillskrivs moralisk rätt att härska över andra. Segregation är en samhällsföreteelse nämns oftast i samband med separation i skolor, på arbetsmarknaden samt i och mellan bostadsområden och stadsdelar. Jag är inte vän av segregerade skolor men det är inte samma sak som rasism , tycker du det är fel att ha judiska skolor i Sverige? Judiska Högstadiet

  Citat”Då kan man verkligen undra varför begreppet "judisk och demokratisk" stör honom.”slut citat G. Tikotzinsky . Om du läste boken "Skapandet av det judiska folket" av Shlomo Sand, professor i historia vid Tel Avivs universitet. Citat ur boken ”Skulle England tillkännage att Storbritannien är engelsmännens stat såsom Israel är för judarna , skulle skottarna och walesarna bryta sig loss redan innan innan barnen till pakistanska immigranterna började protestera. Men Daniel Friedman likställer de arabiska medborgarna i Israel med nyss naturaliserade immigranter i stället för med skottarna och walesarna ” slut citat.

  Citat” 12. Rätten till utbildning MR-organisationer som Adalah och Sikkuy (Föreningen för främjande av medborgerlig jämlikhet i Israel) hänvisar till offentlig statistik som visar att staten spenderar avsevärt mer medel per judisk elev än per arabisk elev. Proportionellt får en mindre andel arabiska studenter tillträde till universitetsstudier än judiska studenter. Enligt uppgifter från MR-organisationer är sex procent av de universitetsstuderande araber, samtidigt som de utgör cirka 20 procent av befolkningen.” ur Utrikesdepatementet

  Yossi Sarid må vara en ”ganska kontroversiell vänster-politiker” men han är ändå en israelisk röst som varnar för en oroande utveckling i det Israeliska samhället. Som svensk är jag oroad att SD sitter i Riksdagen , men i Israel sitter liknade grupper i regeringen Shas

  SvaraRadera