3 juni 2014

Israelrapport


Så här skriver min kristne vän Munther Isaac i Betlehem om påvens besök: " Tack till den katolska kyrkan och de lokala myndigheterna för ett välorganiserat evenemang! Vad var speciellt är att det fanns kristna palestinier från hela Palestina och Israel. Det fanns en känsla av eufori i luften. Jag har aldrig sett Betlehem såhär innan. Jag har aldrig i mitt liv sett kristna palestinier med så mycket glädje och jubel. Folk var glada. Nunnor dansade på gatorna. Det fanns Hymns. Flaggor. Leenden. För några timmar glömde vi att vi stod under ockupation."


Jag prenumerera på Livets Ords ”Israelrapport ” som är ett gratis e-postnyhetsbrev som skickas ut en gång i veckan ”syftet att vara en motvikt till allmän massmedia, som ofta blir ensidig och enkelspårig när det kommer till rapporteringen om situationen i Mellanöstern. På detta sätt ger vi allmänheten en bättre möjlighet att själva dra sunda slutsatser. ” 

 Det är rätt så komisk läsning: Så här skriver de 1 juni 2014

1. Är frälsningen från Palestinierna nu ?  


Min kommentar: OBS! Jag delar inte åsikter med  Livets Ord:s”Israelrapport ”  Om det är någon som är  "ensidig och enkelspårig " är det just  Livets Ord:s Israel-information, exemplet ovan tog jag bara med för att visa  de kan inte ens glädja sig att påven besöker sina kristna palestinier för att ge dem hopp om fred och frihet.

” Så för att svara på frågan, ja, Jesus, prinsen av fred, var född till en judisk familj, och ja, han var född i den palestinska staden Betlehem. Jesus kan vara både judisk och palestinsk ” ur  Was Jesus a Palestinian, a Jew or both? 

Läs även andra bloggares åsikter om
Dagen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar