14 juli 2011

Bosättare på Västbanken

I pressen skrivs det just lite om vad som händer på Västbanken, fokus har legat på Gaza. Men det händer saker där hela tiden som inte uppmärksammas i pressen.Läs mer om händelsen: B'Tselem - Settler sets fire to field in Burin

Citat”IDF ingriper sällan mot bosättarnas våldshandlingar, eftersom soldaternas viktigaste uppdrag är att garantera deras säkerhet. Detta trots att Israel som ockupationsmakt är skyldig att garantera tryggheten i de ockuperade områdena. I själva verket finns det ett dubbelt rättssystem i Hebron – medan palestinierna lyder under militär lagstiftning, övervakas civila israeler av en liten grupp israeliska poliser och civila domstolar. Palestinierna klagar sällan eftersom de misstror rättssystemet och är rädda för repressalier. Polisen är fåtalig och hatad av bosättarna. Som en konsekvens förblir bosättarnas våld oftast ostraffat.” slut citat ur Förnekelsens murar är ockupationens logik


Just denna nyhet är lagt ut på den norska kristna tidningen Vårt Land

Om det dagliga livet på Västbanken kan fortlöpande följas genom de rapporter som Det Ekumeniska följeslagarprogrammet ger ut.


Läs även andra bloggares åsikter om  

14 kommentarer:

 1. Det är uppenbart att varje intefada gjort att det blir värre för palestinierna. Det värsta är dock att hatet från båda sidor bara växer med tiden. Exemplet med en knivrånad bosättarkvinna och hämnden i form av en anlagd brand är förskräcklig. Det är verkligen sant att våld föder våld. Är det en orimlig tanke att våra kristna i området, där öga för öga lagen råder både på judisk och muslimsk sida, skulle kunna vinna respekt för den kristna principen att älska sina fiender. I en konflikt där båda sidor ropar på rättvisa och båda sidor har goda argument för sin sak borde ett kärleksbudskap kunna få effekt. Utopiskt, visst. När jag ber Gud välsigna Israel ska jag också be honom förbarma sig över alla invånare där och att han ska göra de kristna till föredömen.

  SvaraRadera
 2. Till Ulf "I en konflikt där båda sidor ropar på rättvisa och båda sidor har goda argument för sin sak borde ett kärleksbudskap kunna få effekt."
  Det är just detta som de kristna palestinierna står för, men varför stöder du inte deras önskan om en egen stat och en rättvis fred?
  läs:Jerusalem där är vi alla födda

  SvaraRadera
 3. stig strömbergsson14 juli 2011 kl. 23:38

  Ulf.
  Var de kristna i regionen står, vilka mål de har och vilka metoder de vill använda hittar du i deras "Kairos-dokument" - länk nedan (Egon - och jag - har tidigare länkat till det flera gånger).

  Vad jag fattat av det dokumentet är du redan bönhörd när det gäller de kristnas roll som föredömen. Trist bara att en del europeiska och nordamerikanska kristna inte predikar fred och försoning på samma sätt.

  http://www.kairospalestine.ps/sites/default/Documents/Swedish.pdf

  SvaraRadera
 4. Stig
  Jodå, jag har redan läst kairosdokumentet och stämmer in i Svenska Kyrkans försiktiga kritik av detsamma. Jag delar dock inte alls uppfattningen att Israel måste lämna Östra Jerusalem. Tvärtom anser jag att Israel måste behålla överhögheten där. Spåren förskräcker från när Transjordanien hade befälet där. Jag har också väldigt svårt för de fördömmanden av oss som tror på hela Bibeln som ständigt återupprepas. Vi pådyvlas ständigt åsikter jag inte känner igen. Det ligger inget okristligt i att tro att Gud uppfyllde sitt löfte till sitt egendomsfolk när judarna fick tillbaka sitt land och sin urgamla huvudstad.

  SvaraRadera
 5. Ingenstans i Kairosdokumentet finns väl fördömanden av den "som tror på hela Bibeln". Det som avvisas är den Bibeltolkning som gör att förtryck, ockupation och mur-uppbyggande ges Biblisk legitimitet. Bibelns centrum är ju den Gud Jesus visar oss: Gud som i Kristus kommer med befrielse, frihet, förlåtelse, försoning och nedrivning av murar för alla folk. Och det är ju utifrån detta centrum och inget annat centrum hela Bibeln skall förstås.

  SvaraRadera
 6. Visst Stig
  Naturligtvis ska inte ”förtryck, ockupation och mur-uppbyggande ges Biblisk legitimitet”. Det är inte heller vad vi bokstavstroende försöker göra. Att det skulle finnas ett politiskt system som leder till ”befrielse, frihet, förlåtelse, försoning och nedrivning av murar för alla folk” är inte heller sant. Både du och jag är säkert överens om att Gudsriket är invärtes i oss och att vi som vill leva ett kristet liv har detta förhållande i centrum.
  När docent Seth Erlandsson höll sina bibelstudier om Uppenbarelsebokens budskap här i Västerås tog han upp det i hans tycke underliga i att många kristna tror att templet skall byggas upp på nytt i Jerusalem. När han poängterade att Gud inte behöver ett jordiskt tempel längre höll jag förstås med. Jag gick ändå emot honom och påpekade att det är judarna som kommer att svara för detta bygge. Att jag som som bokstavstroende är övertygad om att detta kommer att hända bottnar alltså inte i att jag tror att templet behövs utan i att detta är vad profeterna i GT har förutsagt.
  På samma sätt är inte Israel en idealstat. Inte minst på denna blogg framkommer den judiska statens fel och brister. Det är alltså möjligt att tro att Israel är uppfyllelsen av de otaliga löften som Gud ger sitt egendomsfolk om att de ska få återvända till sitt land utan att därför tro att nu har Gudsriket kommit till jorden. När Messias kommer tillbaka (eller kommer enligt judisk tro) kommer han för att upprätta fredsriket/tusenårsriket. Då kommer Jesus att leda alla folk och judarna kommer att se upp till den de har stungit.
  Det kristna budskapet ska förstås utifrån det nya förbundet. Israel som statsbildning är visserligen mycket bättre än de omkringliggande diktaturstaterna men är långt ifrån ett fredsrike. Att tro att profetior uppfylls är grundläggade och kräver inga tolkningar. Att försöka skala bort bibelställen, som inte passar i den egna filosofin, leder bara fel.

  SvaraRadera
 7. till Ulf säkert kommer Stig Strömbergsson ger dej ett bättre svar än vad jag kan.

  Men du skriver ”Naturligtvis ska inte ”förtryck, ockupation och mur-uppbyggande ges Biblisk legitimitet”. Det är inte heller vad vi bokstavstroende försöker göra. Att det skulle finnas ett politiskt system som leder till ”befrielse, frihet, förlåtelse, försoning och nedrivning av murar för alla folk” är inte heller sant. Både du och jag är säkert överens om att Gudsriket är invärtes i oss och att vi som vill leva ett kristet liv har detta förhållande i centrum. ” slut citat Ulf

  Jag håller inte med , Gudsriket är både invärtes men även någonting vi som kristna skall förverkliga nu på jorden. Eller nöjer du dej att bara se till att människorna blir frälsta och lämnar dem sen i armod?
  "Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: "Gå i frid, håll er varma och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar: "Har du tro?" - Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro." Citat ur Bibeln Jakobs brev 2:14-18

  Ett exempel på din ” bibelsyn”

  HOPP- kampanjen startade våren 2004. Mottot var: "För en rättvis fred i Mellanöstern – häv ockupationen av Palestina" av Svenska kyrkan och Missionskyrkan Baptistsamfundet, Caritas, Diakonia och Evangeliska Brödraförsamlingen. Tretton lokala kristna kyrkor i Palestina / Israel hade vädjat till Kyrkornas världsråd om ett internationellt kyrkligt engagemang för fred och frihet i Mellanöstern.

  Det som hade kunnat bli en samlad svensk kampanj puntkerades av tre frikyrkoledare , deras skenbara opolitiska hållning blev starkt politisk.
  Citat” Inom stora delar av den svenska frikyrkligheten har vi betonat att judarnas återvändande och bildandet av den israeliska staten är en del av ett profetiskt perspektiv, skriver tre representanter för olika frikyrkor på DN Debatt. 22 juni 2004 Läs mer: Frikyrkor avvisar bojkott mot Israel

  SvaraRadera
 8. Käre bror Egon
  Din fråga: Nöjer du dej att bara se till att människorna blir frälsta och lämnar dem sen i armod?
  Mitt svar: Nej verkligen inte. För det första håller jag med general Booth att vi måste först se till människornas kroppsliga behov. Vi kan inte låta någon gå hungrig och förvänta oss att de ska vara mottagliga för vår predikan om omvändelse. För det andra är det inte för att människor tror det ena eller andra som vi hjälper utan bara för att de behöver hjälp. Vi pingstvänner kan bli beskyllda för allt möjligt men vårt sociala arbete brukar vara respekterat både i Sverige och på missionsfälten.

  Ofta används Jesu uttryck ”Guds rike är invärtes i er” för att invända mot att Messias Konungen, enligt Guds gammaltestamentliga förutsägelser, kommer att återupprätta ett jordiskt fredsrike. Det var därför jag använde detta uttryck.

  Vi är alla för fred och frihet i Mellanöstern. Det märkliga är att, trots omkringliggande diktaturstater med sitt förfärliga förtryck och att den sk arabiska våren tycks leda till ännu mer förtryck, många ändå tror att en arabisk regim i det Heliga Landet är lösningen på alla problem. Det går naturligtvis att hävda att Israel är skyldiga till Hamas förbud mot kvinnliga motorcyklister i Gaza och till att Hamas och Fatah inte tycks kunna hålla sams. Det mest närliggande svaret är att islamistiska regimer, korrupta regimer och diktaturer innebär långt större problem en ett demokratiskt Israel. Att flera delvis liberala kyrkor förordar bojkott och att andra mer bibelkonservativa frikyrkor avvisar bojkott mot Israel innebär väl rimligen att de förstnämnda tar politisk ställning. Att avvisa ett politiskt ställningstagande borde väl knappast kunna rubriceras som ”starkt politiskt”?

  SvaraRadera
 9. Till Ulf du skriver"Vi är alla för fred och frihet i Mellanöstern. Det märkliga är att, trots omkringliggande diktaturstater med sitt förfärliga förtryck och att den sk arabiska våren tycks leda till ännu mer förtryck, många ändå tror att en arabisk regim i det Heliga Landet är lösningen på alla problem." slut citat Ulf

  Just detta kvalificerade svammel om
  ditt förbehåll "omkringliggande diktaturstater ... "

  Vem tror du vet bättre vad som är bäst för de kristna palestinierna ?
  Ett par naiva pastorer i Sverige eller palestinierna själva ?
  Jag ser att de har samma teologiska underbyggnad som Pastor John Hagee och hans ”Christians United for Israel ” vars inställning är verkligen starkt politiskt.
  With God On Our Side - Trailer 2
  ” Inom den politiskt inflytelserika kristna högern, som kunnat göra sin röst väl hörd i Vita huset under George W Bushs presidenttid, finns grupper som Christians United for Israel, en gräsrotsorganisation som under ledning av den kontroversielle pastorn John Hagee verkar för tätare band mellan kristendomen och Israel och som även aktivt stöder den israeliska lobbyn i USA. DN

  Låt med dra en parallell:
  Om det vore Indiens kristna som vill ha vårt stöd mot förföljelser av hinduiska militanta grupper skulle man då avvisa detta på grund av att det inte var lämpligt ? att vi i Sverige vet bättre vad som de behöver?

  Solidariet med alla kristna

  SvaraRadera
 10. Egon, verkligen! Att kalla uppmärksammande av kringliggande diktaturer för "kvalificerat svammel", när en debattör - utan förringande av din person - argumenterar i god ton, ser mycket dåligt ut, förutom att du har fel i att själv ignorera alla kringliggande och hatiska diktaturer i regionen i arab-israeliska konflikten. Det ser helt enkelt ut som att du inte har några argument och därför kommer med nedvärderande kommentar. Ta inte efter Guardian nu.

  SvaraRadera
 11. Till Ulf "kvalificerat svammel", var ett onödigt värdeomdöme från min sida, förlåt.

  SvaraRadera
 12. Tack för stödet Anna och tack för ursäkten Egon.
  Visst blir der agressivt när kristna sionister går på men i sak har talaren rätt i att USA's proisraeliska kristna och den stora judiska befolkningen där är en mäktig lobbykraft. När tron är extra svag hos mig är jag tacksam för att det amerikanska stödet till Israel fortfarande finns kvar. Snart nog kan stödet svika och då blir Israel ännu en gång tvugna att lita till sin Gud.
  En liten observation, den Israeliska flaggan i klippet täckte landet fram till Eufrat. Detta baseras på profetian att Israel ska behärska ett område fram till Eufrat. På senare tid har jag sett kartor som istället pekar på ett område upp till Eufrat i övre Syrien, i närheten av Haran där Abram(Abraham) mellanlandade på väg till löfteslandet. Personligen ser detta område mer sannolikt ut en ett landstycke tvärs över öknen.

  SvaraRadera
 13. Joakim Wohlfeil18 juli 2011 kl. 12:11

  Problemet för oss som läser hela Bibeln är just de starka liberalteologiska inslagen i den kristna sionism som Ulf och en del äldre kyrkoledare inom de karismatiska kyrkorna förestår.

  Man kan inte klippa bort bibeltxten på det sätt som man gör i dessa kretsar, i NT läser vi exempelvis att alla folk genom Kristus blir arvtagare till Abraham. Själva frågan om det värdsliga landet blir därmed irrelevant som mål för den frälsta människan.

  Som jag skrivit tidigare finns det historiska förklaringar till att vissa generationer fasnade i en teologi centrerad på det värdsliga Israel. jag har själv träffat på exempelvis det starkt liberalteologiska Shalom över Israel i debatter där man å ena sidan lägger en massa religiösa tolkningar krig det värdsliga Israel men accepterar att man bryter 10 guds bud etc..

  Tittar man på realiteterna så är det tydligt att en 2-statslösning måst baseras på förhandlingar utifrån den gröna linjen. Det är också tydligt att varken Jordanien eller Israel har motsvarat förtroendet som förvaltare av de heliga platserna.

  Det finns en intressant intern kritik i Israel mot den senaste vågen av vräkningar i Östra Jerusalem baserade på pre-48 ägande eller "obetalda" hyror.
  Exempelvis inom Kadimapartiet varnade man för denna policy, inte av omsorg om palestininerna utan för risken att öppna en "Pandoras box" då mångdubbelt fler Israeler bor i hus i västra och centrala jerusalem som hade palestinska ägare pre-48 och dessa Israeler betalar inte nån hyra. man var helt enkelt oroliga för att palestininerna en dag får juridisk hjälp från andra länder att hävda samma rätt som bosättarna i östra Jerusalem vilket skulle kunna leda till en lavin av vräkningsorder mot Israeler i västra Jerusalem (en situation där lagen inte diskriminerar Palestininer i skulle alltså innebära en hot-situation)..knappast ett policy som förtjänat sin förvaltning av östra Jerusalem.

  SvaraRadera
 14. Joakim Wohlfeil18 juli 2011 kl. 12:33

  Vill bara notera att jag får mycket dåliga vibbar av kommentaren "...judarna skall se upp till den de stungit.....".
  Har alltså Judarna som grupp på nåt särskilt sätt "stungit" Jesus ?

  SvaraRadera