13 juli 2011

Israeliska röster för fred

A look at the work of two of the organisations Trócaire supports in Israel, the Israeli Committee Against Housing Demolitions and Breaking the Silence.Jag fick igår ett angeläget mail: Varje år vräks hundratals palestinska familjer i Jerusalem från sina hem, lämnar över nycklarna till judiska bosättarfamiljer Det här är berättelsen om Nassir Jhawi och hans familj som har tillbringat två år på gatan utanför den plats de fortfarande kallar sitt hem.Our community has stood with the Palestinian people many times. In the face of Israel’s illegal policy of house evictions and demolitions, we must sit in solidarity with Nassir on his couch and demand justice for him and his family. Se länk Help protect illegally evicted Palestinian families

Citat”Israels parlament har godkänt en lag som gör det möjligt att straffa individer och organisationer som uppmanar till bojkott av Israel eller bosättningar på Västbanken.” Ur SvD

ICAHD (Israeli Committee Against House Demolitions) som var med i första filmen, är nu farligt ute ” is working with international volunteers to identify and track settlement products sold in EU countries, North America and Australasia to strengthen local boycott campaigns” Boycott, Divestment & Sanctions


Trócaire is the official overseas development agency of the Catholic Church in Ireland. It was set up by the Irish Catholic Bishops in 1973 to express the concern of the Irish Church for the suffering of the world's poorest and most oppressed people. Mer om Trocaire

Läs även andra bloggares åsikter om  
SR
HD
GP

31 kommentarer:

 1. Visserligen berättas troligen inte hela historien, till exempel orsaken till vräkningen av familjen (det kan vara ägandeförhållanden och obetalda hyror bakom) men det är ändå förfärligt när barnfamiljer vräks. Detta händer dessvärre även i Sverige.
  Personligen tycker jag det är jättebra att övergrepp bevakas. Med min tro på att vi lever i den yttersta tiden kommer jag till slutsatsen att vi snart får se en hop nationer, kanske under FN-ledning, anfalla Israel med motivationen att Israel bryter mot folkrätten. Ett sådant anfall kommer dock inte att lyckas. Jerusalem ska nämligen bli en lyftesten för folken.

  SvaraRadera
 2. Du Ulf när skall "polleten" ramla ner ?
  Läs om vad det är frågan om. jag sett det med egna ögon.
  En annan Via Dolorosa vandring del 2.

  SvaraRadera
 3. Jag har kritiserat denna blogg tidigare och min kritik kvarstår. Israel är inget perfekt land och begår fel. Detta borde förstås vara en självklarhet - det finns inga perfekta länder. Men Israel bör ha kontroll över Västbanken i en sådan utsträckning att Israels säkerhet kan garanteras. Genast efter kriget 1948 konstaterade man att det inte alls var bra att man hade oförsvarbara gränser och att man från fiendeland kunde skjuta direkt på israeliska städer och byar med full sikt.

  Israel är ingen apartheidstat heller, fastän denna blogg verkar påstå det.

  SvaraRadera
 4. Till Tom § 2. – Du är välkommen med din kritik riktad mot skribenterna eller de som kommenterar under artikeln, men du ska bekräfta Din kritik med fakta, bevis eller argument . Detta är grunden i retoriken. I fallet att Din kritik saknar nämnda grunder, kommer din kommentar att betraktas som irrelevant.

  SvaraRadera
 5. Käre Egon
  Nu har jag börjat läsa den länk du gav mig. Dessvärre blir den motivering du ger mot vräkningar lite underlig. Antag att ett gäng västeråsare olovligt slagit sig ner på annans mark någonstans i Norrbotten. Skulle detta medföra att den norrbottensfamilj som flyttat in i mitt hus i Västerås och inte ens betalar hyra inte skulle kunna vräkas? Det går inte att motivera en orättfärdighet med att någon annan gjort något liknande. Du själv tar ju upp detta gång på gång även när israeliska staten menar sig behöva hindra galningar att utföra sina dåd.

  SvaraRadera
 6. Till Ulf Familjen Al Khurd fick sitt hus av FN i mitten av 1950-talet ( på mark som, under den jordanska ockupationen 1948-67 , (det skänktes av den jordanska ockupationsregimen till UNRWA) Familjen Al Khurd är flyktingar sen staten Israels grundande 1948. Bosättarna hävdar att judar ägt området sen 1800-talet.

  "Men säger man det är ok att bosättarna har laglig rätt till detta ställe, då borde även palestinierna i konsekvensens namn få tillbaka sina bostäder som de ägde en gång bodde västra Jerusalem och i de andra etniskt rensade byarna i Israel?"

  SvaraRadera
 7. Dessvärre fungerar inte lagen enligt vad man vill och tycker, Egon.

  Det kom bort ord i dina meningar så det är svårt att förstå. Menade du med detta,

  "...( på mark som, under den jordanska ockupationen 1948-67 , (det skänktes av den jordanska ockupationsregimen till UNRWA)..."

  att Jordanien skänkte mark till UNRWA, mark som var lagligt skaffad, köpt, stulen, konfiskerad eller något annat...?

  Det här låter som ett fall för HD!
  Ska vi lekmän ens försöka döma? Eller ska vi mjölka fallet till max? Iofs är det ju så roligt att klanka på Israel; the more the merrier.

  Tvistemål om egendom händer över hela världen och folk vräks. Känner du verkligen till allt du behöver veta för att göra ett bedömande?

  Erbjöds familjen alternativt boende? Det vore ju en lösning.

  SvaraRadera
 8. Att försöka övertyga AK Roth att kasta ut människor på gatan strider mot folkrätten och mänskliga rättigheter, är omöjligt men er andra kan läsa: Augusti 2009 kl 21:00 citat” Nyligen vräktes 53 palestinier från sina hem i östra, arabiska Jerusalem där de bott i mer än 50 år. Vräkningen, som kan följas av fler, har fått FN, EU och USA att protestera. Bosättare har flyttat in, stödda av ett israeliskt domstolsbeslut.”SvD

  SvaraRadera
 9. De hade ju inte betalat hyran! LÄS: http://fredimellanostern.wordpress.com/2009/09/17/om-vrakning-av-palestinier-i-jerusalem-ur-israelisk-synvinkel-med-bilder/

  SvaraRadera
 10. Egon
  Det skulle vara intressant att veta om du anser israeliska HD som en rättmätig domstol?
  Om ja, varför inte acceptera utslagen där och därmed också kunna skilja domstolsbeslut från bosättares eller palestiniers enskilda övergrepp.
  Om nej, vem ska då lösa de intrikata enskilda fallen?
  Eftersom Jerusalem är brännpunkten i samtalen här på bloggen just nu vill jag också gärna fråga hur du ser på frågorna kring judisk närvaro i Östra Jerusalem efter att en palestinsk stat bildats?
  Kommer judar att få bo kvar i judiska kvarteret? Kommer judar som köpt hus i arabdominerade områden att få bo kvar? Om ja, vem ska bevaka deras säkerhet? Hur kommer judar att garanteras access till Västra Muren?

  SvaraRadera
 11. Svar till Ulf: Vad jag själv tycker är inte så viktigt men: Överflyttning: Det internationella samfundet vidhåller, i sin gemensamma rättsliga tolkning, att artikel 49 i fjärde Genevèkonventionen inte tillåter någon form av förflyttning av ockupationsmaktens befolkning till de ockuperade områdena och att bosättningar därför står i strid med internationell rätt.

  SvaraRadera
 12. Citat" Men det finns en fråga som återkommit några gånger som jag vill passa på att kommentera. Och det är frågan om ockupation. Om nu områdena är ockuperade, från vilket land är de ockuperade? Det här är en klassisk fråga från de som inte vill erkänna palestiniernas rätt till ett eget land.
  Vi har alla svårt att acceptera en del åsikter och det är viktigt att man ändå respekterar folks rätt att hysa dessa åsikter. Men en sak borde alla kunna vara överens om; Vissa regler och lagar måste gälla i olika typer a situationer. Vi anser väl alla att FN:s konvention om de Mänskliga Rättigheterna bör gälla alla? Likaså barnkonventionen? När det kommer till internationella relationer finns det således en uppsättning lagar som alla bör vara överens om. I konfliktsituationer, som den som existerar i Israel/Palestina nu, gäller bland andra Haagkonventionen (1907) och Fjärde Genevekonventionen. I dessa konventioner, som jag tidigare har hänvisat till, står bland annat att ockupation är när en stat militärt besätter en annan stats territorium, eller ett herrelöst territorium. Området behöver således inte tillhöra en annan stat före ockupationen, och kan ända anses vara ockuperat. De flesta länder i Afrika var till exempel inte egna stater i dagens bemärkelse innan kolonimakterna började ockupera dem. Men inte ifrågasätter vi deras rätt till självbetämmande idag?
  Om vi i stället för att följa internationell rätt hellre följer olika religiösa texter eller påbud, som en del av mina läsare har hänvisat till, uppstår det genast problem. Vilken tolkning ska gälla, och vilken religion, om dessa motsäger varandra, är den rätta. Alla tror väl enligt den religion de anser vara den rätta, men denna tro, som är ens personliga rättesnöre, kan ju aldrig få gå före lagen eller bryta mot lagen. Ska en extrem religiös sekt ha rätt att gasa ihjäl folk i en tunnelbana i Japan? Har shiamuslimer rätt att mörda Salman Rushdie? Får en baptistförsamling i USA hota Sverige?
  Vi måste tala samma språk om vi ska förstå varandra och försöka nå en lösning på konflikten. Innan vi gör det kommer språkförbistringen bara leda till fler missförstånd, motsättningarna kommer öka och hatet fortsätta växa. Vi måste lära oss att skilja på religion och politik, oavsett om vi är judar, muslimer eller kristna.
  Slut citat Jakob Risberg läs mer vad han skrivit i SvD

  SvaraRadera
 13. Här kommmer det fram igen hur en del benhårt håller fast vid en folkrätt/internationell rätt som är ensidig. Hur är det med Jordaniens (och de andra arabländernas) agerande 1948?

  Jordanien (och de andra arabländerna) attackerade Israel OLAGLIGT och fördrev eller dödade OLAGLIGT de judar som bodde på Västbanken och i östra Jerusalem. Detta var ett angreppskrig. Ett OLAGLIGT sådant. Men ingen snackar om detta i förhållande till folkrätten/internationell rätt!

  Efter 1967 har den judiska närvaron i östra Jerusalem och på Västbanken kunnat återställas. Kfar Etzion (http://en.wikipedia.org/wiki/Kfar_Etzion) och Atarot (http://en.wikipedia.org/wiki/Atarot) är exempel på judiska samhällen som drabbades av den jordanska invasionen.

  Observera att Västbanken och östra Jerusalem kom i israelisk kontroll i ett FÖRSVARSKRIG vilket är något helt annat än ett ANGREPPSKRIG. Det är inte olagligt att försvara sig.

  SvaraRadera
 14. Till Tom "Här kommmer det fram igen hur en del benhårt håller fast vid en folkrätt/internationell rätt som är ensidig."
  Kan folkrätt/internationell rätt var ensidig? Den gäller för alla

  Oavsett om kriget 1967 skall betraktas som försvarskrig eller ej har det ingen betydelse.
  Efter 1967-års krig sattes Jerusalem under Israels jurisdiktion och stadens kommungränser vidgades för att inkludera även andra byar och samhällen på den ockuperade Västbanken. Tillämpning av israelisk lag på Västbanken innebär annektering och är en illegal handling.

  Men om du Tom har din egen definition av folkrätt/internationell rätt behåll dem för dej själv.

  SvaraRadera
 15. Egon
  Håll med om att det blir ett dilemma när man försöker tillämpa genevèkonventionens förbud av förflyttning av ockupationsmaktens befolkning på östra Jerusalem. När Transjordanien ockuperade området och fördrev judarna därifrån var det förstås ett övergrepp mot folkrätten. Att då hävda att judar inte får komma tillbaka dit när området äntligen befriats blir ju bara konstigt.
  Israels beteende mot araber lämnar, som du ständigt lyfter fram, mycket övrigt att önska. Är det verkligen rimligt att en påtänkt palestinsk huvudstad i Jerusalem ska vara fri från judar? Detta låter som att hoppa ur askan i elden särskilt med 1948 i minnet.

  SvaraRadera
 16. Till Ulf "Är det verkligen rimligt att en påtänkt palestinsk huvudstad i Jerusalem ska vara fri från judar?"

  Har du inte förstått att det förslag man utgår ifrån så skall Jerusalem delas i en Öst och en Västdel.
  Den Västra kommer då att vara Israelisk.

  SvaraRadera
 17. Och ska det då vara möjligt för judar att bo i den östra delen?

  SvaraRadera
 18. Tom "Och ska det då vara möjligt för judar att bo i den östra delen?"
  Kommer Palestinier att få kunna bo i Västra Jerusalem?
  Frågorna kommer att besvaras vid en kommande fredsuppgörelse.

  SvaraRadera
 19. Käre Egon
  Utgå inte från att jag inte förstår. Jag följer debatten kontinuerligt om än inte lika grundligt som du och ofta via proisraeliska källor. Att judendomens heligaste plats ligger i gamla stan och att ett återuppbyggt judiskt kvarter inte rimligen kan ses som en bosättning medför att 1968 års gränser inte kan vara ens en utgångspunkt för en förhandling. Arafats vägran att acceptera Begins 95% blev ytterligare en olycka för palestinierna men markerar också hur långt israelerna är beredda att gå. Det är otänkbart att någon israelisk regent kan förhandla bort Västra Muren och det judiska kvarteret.

  SvaraRadera
 20. För egen del tycker jag det är farligt när man likställer allt judiskt med israeliskt. Nu är regionens demografi väldigt speciell och unik men tycker ändå man bör skilja vissa saker åt. När Israel kritiseras går många gånger dess försvarare in i judisk försvarsposition för att i nästa andetag hävda att Israel inte bara handlar om judendom och alla israeler inte är judar när kontexten ändras. Låt oss hålla oss till det faktum även när andra kontexter diskuteras, försvararna är lite väl extensiva när de många gånger hoppar mellan staten och det bibliska israel, intressant att notera är att denna retorik är vanligast bland dem som vare sig är israeler eller judar.

  Vill minnas att det var nån stor mufti för en tid sedan i Jerusalem som kläckte ur sig att Jerusalem inte är byggt på en enda judisk sten, finns liknande uttalanden o lika korkade är dessa. Den judiska kopplingen till Jerusalem (den östra delen) går inte förneka, av alla Abrahams barn är det denna som är den starkaste medans vi andra har anammat vår med åren och vissa gånger har gjort den till mer politisk är religiös. Vad jag vill visa på att den judiska kopplingen till staden är lika självklar om inte den mest självklara av dem alla. Men detta är inte detsamma om som israelisk överhöghet eller en israelisk koppling. I samtal med bosättare köper jag deras argument när de talar om den judiska rätten och kopplingen till det heliga landet oavsett på vilken del av muren man befinner sig. Jag köper det, en judisk rätt och koppling ja, men INTE en Israelisk rätt iaf inte till områden utanför Israel proper. Västbanken är inte Israel och kommer aldrig att bli, oavsett hur många israeliska flaggor som sätts upp där, staten vill skapa facts on the ground och i vissa delar har denna metod varit framgångsrik men den är inte korrekt och tycker man denna är rätt och riktig skall man veta vad det är man godkänner.

  Vill bosättarna bo kvar, inga problem anser jag, men då som palestinier. Innan 1948 var ändå alla oavsett religion palestinier i området. Det finns nog inte en Yishuv innan 1948 som skulle ha identifierat sig själv som israel, snarare palestinier. Är det nu så viktigt att vara Israel även om man som en rättfrom jude (vilket religiösa bosättare säger sig vara) i mina ögon inte kan sätta stat före religion så har de ju alltid valet att bosätta sig inom internationellt erkända israeliska gränser.

  Så ser jag på det, Jerusalem är inte staten Israels huvudstad och kan heller aldrig bli det i en framtida palestinsk. Båda parter har Tel Aviv respektive Ramallah och bästa för Jerusalem(den östra delen) hade varit lösningen corpus separatum (FN). Det handlar inte om att som alternativ till rådande ockupation sudda ut den judiska närvaron. Hebron som är värst och mitt område, gärna en judisk närvaro då den är äldre än allas samt den som byggde staden, men inte en israelisk som i den form som det ser ut nu. Så låt oss skilja på judisk och israelisk, det är två olika saker. Närliggande Arabstater har gjort samma misstag vid israels bildande då de likställde deras judiska invånare som israeler och sonika tvingade dem att emigrera oavsett vad de tyckte eller vilken nationalstat deras lojalitet befann sig med oavsett deras religion, ett eget kapitel förvisso men retoriken är densamme.

  Typ så va…

  SvaraRadera
 21. Så Marcus, hur tillämpar man din syn på judisk närvaro i t.ex. Hebron när det är så kärvt med toleransen att det för med sig dödsstraff att sälja mark till judar? Vad vi ser som önskvärt och vad som är applicerbart på plats är inte samma sak. Det finns en orsak till att soldater har måst skydda judar på Västbanken.

  Det är nästan som att man borde instigera rättskipning enligt Kung Salomon: Låt palestinier skydda judar och låt israeler skydda palestinier. Det låter som en farlig värld, Mellanöstern, enligt hur folk behandlar varandra, inom Gaza, på Västbanken. I land efter land begås hemska brott mot människor. Extremismen verkar frodas. Kristna utsätts på många håll.

  Hur ska judar kunna bo i Hebron utan skydd, som araber och andra minoriteter i Israel? Även när det finns skydd massakreras ju familjer.

  SvaraRadera
 22. Judar har alltid bott i Hebron och fram tills 1929 var detta inget problem, lika mycket en judisk stad som något annat. Men dagens Hebron är något annat, räcker med ett besök för att fatta hur fel läget är. De bosättare som idag huserar där har föga med den grupp som bodde i Hebron tidigare att göra. Inte ens de judar som vill flytta tillbaka för deras släkt alltid har bott där kan göra det idag. De flesta av dem är idag israeler men i vissa fall ockuperas deras mark idag av andra israeler. Helt rätt att bosättare inte kan köpa mark där, och heller inte får för den israeliska staten, men det har ju inte hindrat dem ifrån att ta över byggnader vilket skett flera gånger då deras enklaver omges av sterila byggnader.

  Hebron har även blivit en symbol för något fundamentalt, essensen är helig som få men går inte förneka att det vilar något ytterst ondskefullt över den platsen idag vilket är trist. För mycket blod som spillts över åren. Nu kompliceras det hela även av Oslo avtalet men frågar du mig, israelisk överhöghet och extensiv apart-aid vilket det har blivit i Hebron är bara att glömma. En judisk närvaro och samt access till staden skall enligt mig garanteras, de judar som vill skall kunna bosätta sig där som palestinier, judisk alternativ muslimsk hegemoni över de heliga platserna skall brytas. Vill tipsa dig om en underbar israelisk film; http://www.brandeis.edu/jewishfilm/Catalogue/films/whatisawinhebron.htm
  Lyckades du inte få tag på den så bränner jag gärna ut den åt dig, likaså filmen Hebron in my heart, http://www.alternativenews.org/english/index.php/topics/11-aic-projects/3110-new-aic-film-hebron-in-my-heart-
  Personen i ovan film har fortfarande sin familjs hus i H1 i sin ägo men nekas access dit pga Oslo. Detsamma gäller flera judiska familjer som fortfarande äger sina byggnader vilket de gjort i generationer(mer än vad man kan säga om de flesta av dagens bosättare där idag), även om de flesta lämnade staden 1936 fanns det flera exempel på judar som valde att stanna kvar och kunnat göra så ifred ända tills 1969 då läget komplicerades ytterligare. Säkerheten handlar inte om att bosättarna bortom muren är judar, snarare att dessa är israeler som tar mark de inte har någon laglig rätt till. Den militära närvaron kan jag dock ibland tycka är överdriven, vad jag sett hittills främst i Hebron verkar bosättarna kunna skydda sig själva ganska väl, trots allt de som är ”lords of the land” för stunden.

  Du har säkert själv varit där, vad är dina intryck av staden?

  SvaraRadera
 23. Javel en part af de israeliske nybyggerne är for djaevlige men nogle av deres familier har blivet mordet af araber paa en maate som bosatterne ikke gjoer mot araber og den som tror att kristne sku få det bedre i en muslimsk palestinsk stat en under israelisk oeverhoeghet borde laata undersoeke deres hjerne hos en psykiatriker efter laeset paa hvordan kristne behandlets af muslimer i mellomoestern i alle tider.
  Muslimer vil aldrig anerkaenne att kristna är af lika vaerdi som muslimer och foerfoelgelserna mot kristna i mellomoestern goer at man antager at blogginnehaveren i selve virket oenskar juderne alt ont og aer en antisemit.
  Denne gennemgang af ​​Egon Berglund er helt sikkert udbredt i Danmark

  H. Barfoed

  SvaraRadera
 24. Marcus, tack för svar. Vi får se när/om Palestina etableras hur det blir med det mångkulturella i Hebron. Hebron är som du skriver en viktig plats historiskt, i den judiska traditionen. Tanken att Hebron skulle vara förbjuden för judar är motbjudande för mig.

  Du skriver att det inte var några problem innan 1929. Jag undrar just hur det är med den saken, från vems perspektiv. Inte från de som var andra klassens medborgare, tror jag. Jag kom just på denna gamla filmsnutt som ska ha gjorts före massakern 1929, antar tills vidare att det är en "äkta" film. Enligt den fick judarna inte be i patriarkernas grotta, att gå längre än till 7:e steget medförde dödsstraff. Och idag ser man hur det bråkas och förstörs vid judiska historisk/heliga platser, Rakels, Josefs, etc. Klart folk blir ilskna. Och vice versa.

  http://www.youtube.com/watch?gl=US&hl=iw&v=UF_MXi1TlJ8

  I dagens läge, enligt vad retoriken inom Palestinska Myndigheten har varit, tvivlar jag på att judar eller judiska israeler skulle tolereras i det nya Palestina. Hur det är nu för kristna i somliga områden kan jag bara gissa. Jag tror inte helt på de som påstår att det inte är några problem för kristna i palestinska muslimska samhällen för jag har hört om svårigheter i bl.a. Betlehem och Nasaret.

  Bosättarna i Hebron har troligen kommit dit av religiösa motiv pga av den urgamla judiska historien där, grottan etc., för att skapa en judisk närvaro igen i det gamla Hebron.

  Helt klart ska våldsamma personer inte få trakassera andra, vilka det än gäller. Någon har inte gjort sitt jobb om det har fått fortsätta. Personligen, gillar jag dock inte att alla bosättare beskrivs som våldsamma och fanatiska. Det låter för absolut och faktiskt okristet.

  Det får räcka. Sömnen kommer, det är sent...zzzzz

  Anna Roth

  SvaraRadera
 25. Den som tror att kristna har det bättre under muslimskt än under israeliskt styre räcker upp en hand.
  Aha, Egon Berglund, Joakim Wohlfeil och Stig Strömbergsson. Inga fler?
  Nähä inte det inte.

  Jan-Åke Westin

  SvaraRadera
 26. Bättre är att fråga dem själva:
  Men är det ett problem att leva sida vid sida kristna och muslimer? Here is his answer: Dear Egon,
  As somebody living as a minority in a Moslem environment for more than 1400 years, I do not have any problem with minarets.
  My only problem is the loud speakers that force non-Moslems and just general people to listen while they are not interested. I also think that bells (when they ring forever, like in Europe) are also in the same category.- sign. B

  Både Moskéer och kyrkor i Nasaret

  Se även deras Blogg Citat "Du valt ut de extremistiska islamister som ett hot mot kristen närvaro, men försummade att nämna två andra extremister grupper, nämligen judiska extremister som representeras av religiösa och rasistiska bosättare på Västbanken som uppmuntras direkt av den nuvarande extrema högern israeliska regeringen, och kristna extremister som representeras av västerländska kristna sionister som stödjer Israel blint och villkorslöst ", Ateek skrev. "Judiska och västerländska kristna sionister är ett större hot mot oss än de extremistiska islamister." COME And SEE is published by a group of Arab Christians from Israel.

  SvaraRadera
 27. Anna du har rätt i det du skriver om accessen till Mara´n. Judar tilläts inte inträde till grottan, det är ett faktum. Detsamma gällde kristna.

  Men överlag talar vi om tre grupper som var väl integrerade med varandra. Kanske inte samma religiösa rättigheter nej, dock fanns det andra synagoger men man levde tillsammans i fred. Har man kunnat det en gång kan man göra detta igen. Massakern var hemsk ja, men man skall inte glömma varför majoriteten av judarna överlevde. Detta tycker jag även visar på det Hebron som var.

  Du har väl varit där, inte direkt ett ställe man tar svärmor till. Jag skiljer på bosättare och bosättare, men just dem i Hebron finns det inte mycket gott att säga om tyvärr. Judar hör hemma överallt i det heliga landet, liksom kristna och muslimer. Israelisk lag och överhöghet hör hemma i Israel proper och jag anser inte att israeliska bosättare ska kunna bosätta sig bortom den gröna linjen som israeler.

  SvaraRadera
 28. Nej Egon. Istället för att fråga en kristen dhimmi måste man fråga en organisation som har en bred överblick över muslimskt förtryck av kristna i Mellanöstern.
  http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=20140&page=3
  Din attityd är som bäst naiv och som sämst antikristlig.

  Jan-Åke Westin

  SvaraRadera
 29. Återigen hissar vi troll-varnings-flaggan - när "Jan-Åke Westin" plöstligt dyker upp!

  SvaraRadera
 30. Joakim Wohlfeil18 juli 2011 kl. 12:24

  Blir det inte lite löjligt när Westin/Olsson inte kan använda sin vanliga signatur.
  Inte så svårt gissa vem som leker troll här på sidan igen.... ;-)

  Kul att han tydligen saknat mig i debatten

  SvaraRadera
 31. Wohlfeil, vilken Olsson avser du?

  SvaraRadera