27 december 2008

Boktips Israel-Palestina


Boken är en antologi sammanställd av Ulf Carmesund och Ulf Bjereld.
Från slutet av 1940 talet och fram till början av 1960-talet var den svenska politiken mycket Israelvänlig.
Sverige betraktade konflikten som en mellanstatlig konflikt, mellan de arabiska staterna och staten Israel. Palestinierna sågs inte som ett eget folk med nationella rättigheter, utan en arabisk flyktinggrupp vars öde man på humanitära grunder kunde beklaga.

Svensk socialdemokrati och fackföreningsrörelse hade under dessa år utvecklat nära förbindelser med sina partikamrater och fackföreningsfolk i Israel.
Ett uttalande av Stockholms arbetarkommun 7 juni 1967 ( 2 dagar efter krigs utbrottet när ännu krigsutvecklingen stod och vägde) belyser hur man tänkte då. Citat:
Under snart 20 år har världen med beundran följt det storartade uppbyggnadsarbetet i Israel. Inte minst den internationella arbetarrörelsen har på nära håll sett med vilka offer och med vilken entusiasm och skaparkraft som ett modernt demokratiskt välfärdssamhälle byggds upp under ledning av den israeliska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen i den demokratiska socialismens anda. Förföljda judiska flyktingar från hela världen , från öst och väst, från Europa, Afrika, Asien har funnit ett hem. Nu kämpar Israel ånyo en kamp, inte bara för frihet och oberoende utan för hela sin existens. slut citat

Sen dess har man gjort en omsvängning i Israel/Palestina-frågan. De åtta medförfattarna Evert Svensson, Sigbert Axelson, Göran Holmberg, Maj-Britt Theorin, Pierre Schori, Thomas Hammarberg, Viola Furubjelke, Ann Linde. De är/har varit ledande socialdemokrater och en del av dem är medlemmar i broderskapsrörelsen ( de kristna socialdemokraterna ) berättar i boken om sin ideologiska resa från 1940 talet och fram till idag.

Boken är lättläst och intressant man får följa författarnas uppvaknade under denna tid som ibland var smärtsamt. Pierre Schori skriver tex.citat: Något stämde inte. Vilka var dessa ”palestina-araber? Varför behandlades dessa onämnbara som andra klassens medborgare? Frågorna tilltog och krävde svar….. För första gången ifrågasatte vi på allvar vad våra israeliska vänner sade. slut citat

SAP har spelat en viktig roll i fredsprocessen eftersom man utvecklat goda relationer med både sina israeliska och palestinska partikollegor. Tomas Hammarberg skriver i boken , Citat: När jag en kväll diskuterade med en avdelning inom Labourpartiet i Jerusalem blev det snart uppenbart att jag ,besökaren visste betydligt mer om deras grannar än partimedlemmarna själva - något som de förläget medgav. Slut citat.

En av författarna Sigbert Axelson ger en intressant inblick i hur synen på Israel/Palestina var i frikyrkorna under åren efter 1967. Han berättar att efter en predikan som riksevangelisten John Hedlund hållit där han hade predikat hänfört om Israels seger som en uppfyllelse av biblisk profetia ( det var strax efter Israels seger 1967), frågade Sigbert Axelsons bror Lorens Axelson-Fisk predikanten om han hade något bibelstöd för att prisa den israeliska arme? Predikanten John Hedlund vände sig då till Sigbert Axelsons far Herbert och frågade: du som är erkänd bibellärare vad svarar du? Men Herbert kunde inte finna något bibelstöd för armens segar. En rätt så ovanlig inställning på den tiden.

Att den svenska socialdemokratiska rörelsen vågat ompröva gamla ståndpunkter och vågat se verkligheten som den är visar att är en levande folkrörelse.

Det kan jag tyvärr inte säga om stora delar av frikyrkorörelsen och den kyrka ( Pingst-FFS ) som jag är medlem i. De står fortfarande och stampar i samma verklighetsuppfattning som SAP stod 1967 och har inte förmått att ompröva sin teologi

Istället motverkar man de som verkar för fred och försoning.
Pingstledare riktar kritik mot Diakonia

Jag rekommenderar boken för alla som vill fördjupa sin kunskap i Israel/Palestinafrågan, den är snyggt inbunden och på 194 sidor. Den kan lättast beställas viadenna länk

Ulf Bjereld : Omprövningen av den socialdemokratiska Mellanösternpolitiken blev svår 

Läs även "Det var min då tonårige son som ett par år efteråt öppnade mina ögon. Han hade arbetat på en israelisk kibbutz där några av arbetskamraterna kallade sig palestinier, trots att de var israeliska medborgare. " ur   Sten Andersson

Läs även andra bloggares åsikter om

17 december 2008

Jul i Betlehem

Gläns över sjö och strand, stjärna i fjärran. Du som i österland, tändes av Herran. Stjärnan från Betlehem, leder ej bort men hem. Barnen och herdarna följa dig gärna. Strålande stjärna, strålande stjärna. Natt över judaland, natt över Sion. Borta vid västerland slocknar Orion. Herden som sover trött, barnet som slumrar sött. Vakna vid underbar korus av röster. Stråla så härligt klar, stjärna i öster.

Gånga från lamm och hem, sökande Eden, stjärnan från Betlehem visar dem leden, fram genom hindrande jordiska fängsel,hän till det glindrande lustgårdens stängsel, hän till det glindrande lustgårdens stängsel.
Armar där sträckas dem, läppar där viska, viska och räckas dem ljuva och friska: Stjärnan från Betlehemleder ej bort, men hem. Barnen och herdarna följa dig gärna,strålande stjärna, strålande stjärna.
Betlehems stjärna Text: Victor Rydberg Musik:Alice Tegnér

Betlehem är inte bara en stad för länge sen. Den finns fortfarande men vill ni veta hur människorna som bor där har det? Själv gjorde jag en resa dit oktober 2008 och stannade där i 2 dagar. Du kan läsa om min vistelse där
Betlehem Del 1
Betlehem Del 2
Betlehem Del 3
Betlehem Del 4


Befolkningen i dagens Betlehem är palestinier,en stor andel är kristna.
Vill du vet a mer om deras liv? Läs här:Jerusalems föreningen
Tidning 08-nr 3
Tidning 08-nr 1
Tv i Betlehem når ut med fredsbudskapet

Kommer ni att hälsa på släkt och vänner under jul?
För palestinierna på Västbanken är det inte en självklarhet. Idag är Västbanken uppdelad i sex områden, nordlig, sydlig, Jerusalem, Jordandalen, centrala, norra delen av döda havet. Att resa mellan dessa områden innebär flertalet checkpoints och oförutsägbara väntetider och kontroller. Om ockupationen av E1 fulländas kommer det att innebära att östra Jerusalem helt skärmas av från resten av Västbanken, samt att det kommer att bli mycket svårt att ta sig mellan de norra och södra delarna. Rörelsefrihet är en nödvändig förutsättning för att få tillgång till service, arbetsplatser, grundläggande utbildning och hälsovårdm samt för att bevara sociala, kulturella och familjeförbindelser. Läs mer här Rörelserestriktioner

Tycker du att det är jobbigt att stiga upp tidigt för att åka till julottan?
För de arbetare från Betlehem med omnejd som är lyckligt lottade att få arbetstillstånd ( de måste ha fyllt 35 år och vara gifta) att jobba utanför muren är det ”julotta varje arbetsdag”. De måste ställa sig i kö vid checkpointen "Gilo300" redan vid 04.00 för att hinna in till sina arbeten inne i Israel. Vill ni veta? läs här: En alldeles vanlig morgon
Den militära vägspärren Gilo
YouTube-Bethlehem checkpoint, 4am

Bethlehem Palestine Situation - National Geographic Magazine - December 2007

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. Vill du veta om hur dagens kvinnor i Betlehem har det vid barnafödsel och sjukvård?
Läs här: Amnesty-Kvinnorna bär det tyngsta lasset

Betlehem och herdarnas marker
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Nu finns inga betesmarker kvar åt Betlehems herdar.Här i "herdarnas marker" med olivlundar och blommande mandelträd spred Herrens ängel enligt Lukasevangeliet glädjebudskapet att en frälsare fötts. Nu ringlar sig det dödsbringande barriärystemet fram i dalen likt ett nutida drakmonster, annekterande maximalt av obebott land. På höjden till vänster ses Betlehems utkantsbebyggelse, till höger tronar den fästningslika bosättningen Har Homa på den konfiskerade Abu-Ghnaim-kullen.

På julafton riktas den kristna världens blickar mot Betlehem och födelsekyrkan som sägs vara byggd där Jesus låg i krubban. I nästan 2 000 år har Betlehem haft en kristen befolkning. Men många av befolkningen väljer nu att emigrera Sveriges Radios Christer Fridén, ger svar varför. SR-Webbradio från 2003
Läs även: Det fanns inte plats för dem

Under advents och jultiden tänder min familj en stjärna i vårt köksfönster, för oss är det stjärnan från Betlehem. Det var där han föddes vår frälsare Jesus, det fanns inte plats för honom inne i staden Betlehems härberge, han fick födas ute i ett stall.

Finns det plats i era hjärtan för Betlehems befolkning? Kom ihåg att Jesus också var ett flyktingbarn.

Foto: Egon Berglund bilder från Betlehem.

Läs även: Ulf Bjerld Hoppets stjärna bleknar

Läs även andra bloggares åsikter om


16 december 2008

Israel-Kalender 2009


Tidningen Dagens almanacka 2009 kom för ett par veckor sen hem till mig . Den är resultatet av en fototävling av ”Min bild av Israel” i tidningen Dagen, som jag tidigare skrev om. Att en svensk tidning ger ut en almanacka tillsammans med ett annat lands turistmyndighet är väl inte uppseendeväckande, men när landet i fråga, under många år är en av de länder som ligger på topplats på brott mot de mänskliga rättigheterna, och brott mot krigets lagar. Ett land som konsekvent underlåtit att följa de FN-resolutioner som antagits. Då tycker jag det är uppseendeväckande.
SR-Reporter Christer Fridén, Jerusalem. Amnesty International anklagar i årsrapporten 2005 Israel

Bilderna som är utvalda av en jury(som bestod av Fredrick Federley, riksdagsledamot (c), Michael Chen, direktor, Israeliska Statens Turistbyrå, Elisabeth Sandlund, chefredaktör Dagen, Josefin Casteryd, bildredaktör Dagen ), är påfallande tomma på människor (om människor är med så syns de långt i bakgrunden.) Skyddsmuren, taggtrådar eller palestiniers riva hus finns givetvis inte med på någon av bilderna eller annat som skulle störa idyllen.
Det kanske är en tanke, människorna i det heliga landet är inte intressanta?


Stödet till Israel och det judiska folket har från kristet håll ofta en religiös motivering. Inom frikyrkligheten har det länge funnits starka strömningar som länkar samman staten Israel med Bibelns profetior om Jesu återkomst och den yttersta tiden. När staten Israel utropades såg många kristna det som såg en alltigenom lycklig tilldragelse. I dag sextio år senare kan man undra om tidningen Dagens ledning även ännu håller fast vid denna historiesyn och blundar för dagens verklighet i Israel. De kristna i Palestina har vädjat till oss kristna över välden att stödja dem i en allt mer hopplös situation under Israels ockupation, hur tror ni de känner sig om de får se denna almanacka med en kristens tidnings logo tillsammans med Israeliska statens turistbyrå. Tar någon tidningen Dagen på allvar i fråga vårt engagemang för fred och rättvisa?

Den svenska kristna biståndsorganisationen Diakonia är ett exempel som tidningen Dagens redaktion borde ta lärdom av:

De har en tydlig teologi för sitt bistånd ” Kyrkan är kallad att i Jesu efterföljd bära budskapet om Guds rike, syndernas förlåtelse, försoning och nytt liv vidare i världen. Detta för att göra Jesu bön tydlig: "Låt din vilja ske på jorden så som i himlen". Diakonia är en del av kyrkan och av detta arbete.

De deltar även i debatter och ställer krav på stater och företag. Så gör Diakonia i Sydamerika, Afrika, Asien Rapport granskar Lundin Mining i Kongo-Kinshasa
Diakonia- vi inte kan ursäkta något stöd till Rwandas regering

Redan 1967 påbörjades deras arbetet att hjälpa ”krigets offer i Israel och övriga Mellanöstern”.


När Diakonia gjorde reklam i tidningen Dagen för sin Vårkampanj 2007 ”Var går gränsen ” Då blir det fart på debattörerna. Var går gränsen? Känner inte Diakonia till Guds löften till judarna ?

Ge inte Diakonia dina pengar

Diakonia tar ställning för människorna Citat: Enligt FN, EU och Världsbanken är huvudorsakerna till den humanitära krisen i de palestinska områdena ockupationen och den begränsade rörelsefriheten. Debattörerna ger också förslag på frågor de anser Diakonia i stället borde arbeta med. Faktumet att Diakonia redan arbetar med samtliga frågor de föreslår bekräftar behovet av vår informationskampanj om vårt konkreta arbete, och lidandet på båda sidor. slut citat

Diakonia- Med vilken Rätt

Teologiska högskolan får examensrätt i mänskliga rättigheter

Teologiska högskolan får examensrätt i mänskliga rättigheter Varför är mänskliga rättigheter ett så viktigt område för en teologisk högskola?- Att bygga fred och försoning mellan människor, som mänskliga rättigheter handlar om, är en av kärnfrågorna i evangeliet. Det är en grundläggande fråga i hela samhället. Våra inspirationskällor är framför allt Bibelns berättelser och Jesus samt frikyrkorörelsen på 1800-talet som var föregångare när det gällde samvetsfrihet som det hette på den tiden.

Läs även: Svenska Jerusalemsföreningens tidning

Läs även andra bloggares åsikter om

11 december 2008

Tempelplatsen


Min resa i det heliga landet 7-14 okt
Vi gjorde även ett besök upp på tempelplatsen. Mitt på den står Klippdomen, den uppfördes år 687-691, världens äldsta muslimska byggnad. Al-Aqsamoskén som ligger i ena hörnet av tempelplatsen är en moské byggd efter muslimernas erövring av Jerusalem år 638, (exakt när den uppfördes känner jag inte till.)Runt klippdomen finns andra små byggnader som visar prov på en utsökt vackert och skickligt stenhuggarkonst.

För muslimer är Al-Aqsamoskén i Jerusalem det 2:a heligaste templet ( 1:a är Abrahams tempel i Mecka, 3:a är Profetens moske i Medcina )Utanför Klippdomen hjälpte jag en familj att ta en familjebild med Klippdomen i bakgrunden, de kom från Kirgizistan. Al-Aqsamoskén ser oansenlig från utsidan men vacker inuti, nu var jag inte in i den, bara kikade in genom fönstren.

Den första religiösa byggnad som uppfördes här var Jerusalems tempel som enligt Gamla Testamentet ursprungligen uppfördes av Salomo ca 960 f.Kr. Det förstördes i samband med ödeläggelsen av Jerusalem år 587 f.Kr. av babylonierna. Efter den ca 70 år långa babyloniska fångenskapen byggdes ett nytt tempel av de hemvändande judarna med stöd av perserkungen Kyros II. Det kallades Serubbabels tempel och invigdes år 516 f.Kr. Kung Herodes påbörjade strax före Kristi födelse uppförandet av det som ibland kallas Herodes tempel, vilket dock var en påbyggnad av Serubbabels tempel. År 66 startades ett judiskt uppror mot romarna, år 70 återerövrade Titus Jerusalem och brände ner templet. Det har även stått ett Jupitertemplet på tempelplatsen som kejsaren Hadrianus lät uppföra år 132.
Kejsar Julianus anmodade judarna att bygga upp templet på ett 360-talet. Men kraftig jordbävning skakade då staden och uppfattades som ett järtecken, varefter företaget inställdes.
Jag hittade en bra länk som beskriver bra Jerusalems historia författare är Magnus Ottosson, Professor i biblisk arkeologi ?

Klippdomen byggdes mellan åren 687-691 och har stått där nu i 1321 år( Salomons tempel stod där i 373 år, Herodes tempel i 580 år) byggnaden klarade sig från att bli förstörd under korsfarartiden, 1099-1187 då Jerusalem var huvudstad i ett kristet kungarike, Kungariket Jerusalem, innan staden återtogs till muslimskt styre av Saladin.


Visst är det smärtsamt att en religiös byggnad är riven, men som den polariserade situationen ser ut nu - Är det verkligen värt att föra fram tanken att riva Klippdomen och bygga ett judiskt tempel nu? Det finns en liten grupp judar som planerar det. Building the third tempel
Men de allra flesta judar är inte intresserade av tanken. I ett av hörnen uppe på tempelplatsen stod dessa israeliska gränspoliser på vakt mot sabotage av tempelplatsen.

Stödet till Israel och det judiska folket har från kristet håll ofta en religiös motivering.Inom frikyrkligheten har det länge funnits starka strömningar som länkar samman staten Israel med Bibelns profetior om Jesu återkomst och den yttersta tiden, där ingår att ett nytt tempel ska byggas i framtiden i Jerusalem.

Här är ett par exempel på svenska kristna som spekulerar i att bygga tredje templet.

Holger Nilsson Flammor
Tankesmedjan Aletheia
Tankesmedjan Aletheia-2

Men vad säger judarna själva om att så många kristna spekulerar i deras väl och ve? Hur ser de på att det finns kristna som mer eller mindre förväntar sig att Israel ska bli skådeplatsen för ett enormt krig? – I tidningen Dagens +bilaga 5 dec 2008 interjuvas Rabbinen Peter Borenstein vid Göteborgs synagoga:Vi judar hoppas ju inte på att det ska bli den stora katastrofen. Som jude tycker han dock inte det är så märkligt att bli indragen i de kristnas förväntningar.– Det är ju något naturligt i den kristna traditionen. Men i judiska sammanhang är vi inte alls intresserade av det. Hela vitsen med att det finns människor på jorden är att vi ska hjälpa Gud att göra jorden till en bra plats. Vi får inte sitta passiva utan måste med alla andra folk jobba fram världsfreden. Så det blir inte så mycket ett väntande och ett tittande efter tecken, utan vi har fullt upp med att jobba med världsfreden, säger han.
När man ibland hör exempelvis amerikanska predikanter kan man undra om de främst är intresserade av att stödja det judiska folket, eller i att försöka få vissa profetior att gå i uppfyllelse så att Jesus kan komma tillbaka?
En profetia om framtiden som både kristna och judar kan förenas kring återfinns hos Hesekiel i Gamla testamentet. Där berättas att ett nytt tempel ska byggas i framtiden i Jerusalem. I dag finns det flera hinder för det, bland annat står Klippdomen på den judiska tempelplatsen. Men här när även en del kristna sina drömmar om att påskynda uppförandet av templet. – I det fallet är det helt uppenbart att de kristna vill att alla profetior ska uppfyllas för att Jesus ska komma tillbaka. Det kanske beror på att den kristna religionen är så starkt centrerad kring Jesus, som lovade att återvända snart. Nu har det gått tvåtusen år,så det klart att man kanske blir otålig. Till oss judar har ju inte Messias kommit än, så vi är mer vana vid att vänta.
Slut citat.

För dessa kristna är judars invandring till Israel, och Israels ockupation av Västbanken och Gazaremsan, vilka anses ingå i Israel sådant det geografiskt beskrivs i Bibeln, av största vikt. De försöker motarbeta alla försök till en fredsuppgörelse där Israel lämnar ifrån sig ockuperad mark. De för en hätsk motkampanj mot alla som berättar om situationen i de ockuperade områdena och som bistår människorna i området.Ge inte Diakonia dina pengar

För mig som kristen är Jesu kärnbudskap det viktigaste. Jesus själv svarar i Apostlagärningarna.1:6-7 ”De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt”
För mej känns det mer angeläget att bygga fred för folken i det heliga landet, tempelbyggen kan vänta
Läs även vad andra skriver om Jerusalems tempel
Vem ska bestämma över Tempelberget?
Jerusalem-blogg om 3:e templet
Foto Egon Berglund

Läs även andra bloggares åsikter om9 december 2008

Tidningen Dagens nyhetsvärdering-4

Tidningen Dagens Israel-reporter har varit har varit på Vinprovning och rundturer i skottsäker buss ingår i stor PR-kampanj för att bättra på de israeliska ockupanternas skamfilade rykte

Med Bibeln i hand förklarar Eliana Passentin sin kärlek till kullarna på Västbanken. -Jag älskar Samarien. Det här är vårt historiska hemland, säger hon. De israeliska bosättarna går till PR-offensiv med bibelspråk, radioreklam - och vinprovning

Citat:Bosättare är medvetna om att de i omvärldens ögon är vildögda fanatiker som med vapen i hand begår övergrepp mot palestinier och tar deras land. Med den här turen vill arrangörerna visa upp en bild av normalt, fredligt liv.Slut citat
Med en enda mening skriver reportern beskriver den hopplösa situationen för palestinierna:

Citat: Men samtidigt är bosättare medvetna om att de blir allt mer impopulära också i det egna landet när beväpnade ungdomsgäng från bosättningar attackerar palestinier som försöker skörda sina oliver. Och när fanatiska bosättare drabbar samman med israeliska soldater. slut citat

När får Dagenläsarna ta del av palestiniernas situation som vi kan läsa om i andra medier.
i DN- Bosättarstrid hårdnar i Hebron
i DN- Palestinier skadade i bosättarbråk
i DN- Bosättare körs ut ur hus i Hebron
i SvD-Bosättare körs ut ur Hebronhus
i SvD-Ehud Olmert fördömde på söndagen bosättarvåldet i Hebron
Hebron becoming a ghost town - 21 Jun 07-YouTube av AlJazeera

Nyheter om vad som händer i det Heliga landet som är ett viktigt bevakningsområde för tidningen. De flesta av tidningens prenumeranter tar del av innehållet via papperstidningen, många av deras läsare misstror rapporteringen i profana ( icke kyrkliga ) medier eftersom de tycker dessa tidningarna är osakliga. En tidnings uppgift är väl att läsarna skall få bli informerade och få en ökad insikt, men jag tycker Dagen sviker sina läsare att få en allsidig insikt i den komplicerade situationen i det heliga landet. Att ge en allsidig rapportering av vad som händer på Västbanken är svårt för tidningen Dagen. För mej var det inte oväntat att de här artikleln aldrig kom i tryck i Dagen-Israelisk polis grep judiska bosättare

Läs även om artikel om Betlehem Bible College( som även jag besökte på min resa 7-14 okt.)
TV i Betlehem når ut med fredsbudskapet
Läs även de misstrodda De kristna följeslagarnas berättelser från Hebron
Citat:I innestaden bor det ca 140 000 palestinier och ca 450 israeliska bosättare som har slagit sig ner mitt i staden. En av bosättningarna har ett komplex precis mitt emot den palestinska flickskolan Cordoba. Eleverna utsätts nästan dagligen för hot och trakasserier från bosättare när de ska till och från skolan. Barnen, som är mellan 5-16 år, lever med en ständig rädsla över vad som kan hända dem. En av följeslagarnas huvuduppgifter är att följa skolbarnen till och från skolan. Slut citat.

Här två exempel som ställer upp på bosättarnas ideer:
Shalom över Israel ledare november 08
”Ställ er på människornas sida”
Siewert Öholms ”Israel-karta i kyrko-Sverige”

Till sist kan jag inte låta bli att citera Jesus när läser denna ledare och debattartiklar, ett lösryckt citat men som jag tycker ändå är tänkvärt: Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Från Matteus evangelium 23:23

Forum för frihet skriver om Palestinierna

Nästa bloggpost: På Tempelberget

Läs även andra bloggares åsikter om7 december 2008

Tidningen Dagens nyhetsvärdering-3

I tidningen Dagens nätbilaga kan vi läsa nu ”Israelisk polis meddelade på söndagen att den gripit två bosättare, Gaby Bibi och Zeev Braudeh, som misstänks ha öppnat eld mot palestinier i Hebron i torsdags. se länk till Dagen
Egentligen var detta en gammal nyhet DN rapporterade om dessa bosättarstrider redan förra veckan 2008-12-04 Israels regering kämpar för att inte tappa greppet om situationen i Hebron på Västbanken, där extrema judiska bosättare härjat ostörda i veckor och attackerar civila palestinier och israeliska soldater. Se länk till DN Bosättarstrid hårdnar i Hebron

Syd svenskan 2008-12-04

SvD 2008-12-04


Att ge en allsidig rapportering av vad som händer på Västbanken är svårt för tidningen Dagen.

En grupp som besitter en stor kunskap om verkligheten där är Sveriges kristna råds -följeslagarprogram de ställer gärna upp och berättar om sina upplevelser. Jag tipsade tidigare redaktionen om följeslagaren Johannes Mosskins presentation Nu på söndag, den 5/10, ger jag en presentation om Hebron där jag tillbringat tre månader som internationell observatör

Man kan ha olika åsikter i Israel/Palestina-konflikten, men det är synd när man inte vill ge sina läsare en allsidig bild av händelseutvecklingen. Johannes Mosskins kunde ha gett Dagen-redaktionen en värdefull bakgrundsinformatin. Men det passar inte Dagen-redaktionen. Nu får Dagen-läsarna enbart ta del av korta nyhetstelegram.
Läs även vad Johannes Mosskins blogg skriver om Hebron
Anna Wester om bosättarupprori Hebron

Läs även andra bloggares åsikter om2 december 2008

Jerusalem-del 6


Min resa i det heliga landet 7-14 okt
Nästa år i Jerusalem, en hälsningsfras bland judar i förskingringen, jag förstår att judarna har längtat tillbaka till det land som deras förfäder fördrevs (Efter flera blodiga judiska uppror slogs den stora revolten år 70 e Kr ned och Jerusalems andra tempel förstördes. Från detta år räknas den judiska förskingringen, galut, eller på grekiska diaspora.)
Jag missunnar dem inte att få bedja vid västra muren den enda del av templet i Jerusalem som återstår efter dess förstörelse år 70.

Men staden är inte bara helig för judarna. Staden är en av de äldsta i världen, med en historia som går tillbaka till omkring 4000 f.Kr. Jerusalem är den heligaste staden för världens judar och har även stor religiös betydelse för kristna. Den räknas dessutom som den tredje heligaste staden inom islam. Trots att Gamla Staden bara har en area på 0,9 km² rymmer den en mängd platser av religiös betydelse, bland dem Tempelberget, Västra muren, Den heliga gravens kyrka, Klippdomen och Al-Aqsamoskén.

Under sin historia har Jerusalem förstörts två gånger, belägrats 23 gånger, attackerats 52 gånger och erövrats och återerövrats 44 gånger. Se även den Judiska statens födelse
Enligt FN:s delningsplan 1947 skulle Jerusalem ställas under internationell kontroll, men 1948–49 erövrade Israel västra halvan av Jerusalem och utropade den till huvudstad. Andra halvan intogs av Transjordanien men annekterades av Israel 1967. År 1980 förklarade Israels parlament Jerusalem för Israels eviga och odelbara huvudstad, något som inte har erkänts internationellt. Palestinierna ser östra Jerusalem som huvudstad i den stat, Palestina, som utropades 1988.Citat från Diakonia : Rörelserestriktioner
Östra Jerusalembors speciella uppehållstillstånd påverkar deras rörelsefrihet till och på Västbanken och rörelsefriheten för palestinier med västbanks-legimination till Jerusalem. Båda grupperna behöver speciella tillstånd för att få röra sig mellan områdena. Följaktligen, i synnerhet då muren byggts runt Jerusalem, håller staden alltmer på att tappa förbindelserna med resten av Västbanken. På så sätt förlorar Jerusalem sin status som den stad som huvudsakligen förser byarna runtomkring med service (skola, hälsovård och så vidare).

Rörelserestriktionerna påverkar möjligheterna för palestinska kristna och muslimska religionsutövare från resten av Västbanken att nå de heliga platserna i Jerusalem, liksom östra Jerusalembors möjligheter att nå heliga platser på Västbanken, till exempel Betlehem och Hebron.Rörelsebegränsningar kränker palestiniers rätt till religiös övertygelse och religionsutövning enligt artikel 46 i Haagreglementet, artikel 58 i fjärde Genèvekonventionen, samt artikel 75 i första tilläggsprotokollet (TP I).
se Israels politik i östra Jerusalem -Diakonia slut citat

En uppgift jag fått är att män under 40 och ibland män under 45 släpps inte in i gamla stan i samband med fredagsbönen. Den officiella motiveringen lär vara att palestinska män i så att säga vapenför ålder i stora mängder lätt skulle förledas att delta i våldsamma upplopp.

Varför inte ställa Jerusalem under internationell kontroll öppen för alla som det var tänkt i FN.s delningsplan ?
foto Västra muren och Den heliga gravens kyrka, Egon Berglund

Nästa bloggpost: På Tempelberget

Läs även andra bloggares åsikter om