30 mars 2010

Se människorna-2

Citat” Religiösa judar har tagit över den arabiska stadsdelen Sheikh Jarrah vilket skapat en ny kris mellan USA och Israel. Området Sheikh Jarrah är en av Jerusalems många friktionspunkter. Religiösa judiska bosättare flyttar in i den arabiska stadsdelen, israeliska flaggor vajar över allt fler hus. De hänvisar till att husen före kriget 1948 var i judisk ägo och till att det är en judisk vallfartsplats; enligt traditionen ligger Simon den rättfärdige, överstepräst i det bibliska templet, begravd där. Slut citat” läs mer i tidningen Dagen ”Jag vill ha tillbaka mitt hem”

Även SKR:s följeslagare Ingrid Engstedt-Edfast ger en bra beskrivning hur situationen ser ut nu för de små människorna bortom alla nyhetstelegram. Hon har besökte området mars 2010 läs här:Sheikh Jarrah

Själv besökte området okt. 2008 En annan Via Dolorosa vandring del 2.

Citat ur Bibeln; Ve dem som stiftar orättfärdiga lagar och skriver förtryckande stadgar! Profeten Jesaja 10:1

I början på mars var tidningen Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund på resa i det heliga landet, hon besökte Golanhöjden, Genesarets sjö Kafarnaum och Nasaret.( Hon har skrivit ett par korta notiser i papperstidningen) Gruppen besökte Jerusalem och badade i Döda havet. De firade morgonmässa i Getsemane trädgård besökte Klagomuren och gick längs Via Dolorosa till Gravkyrkan.

Men orden Säkerhetsmuren,Checkpoint, ockuperad mark bosättningar eller palestinier var hennes text helt befriad i ifrån.

Citat” Ett pilgrimståg går genom Gamla stan i Jerusalem. Redan på långt håll kan man höra de många rösterna. Längst fram går en man som traditionsenligt bär korset. De går längs Via Dolorosa, följer Jesu väg till Golgata. Tyngda av stundens allvar och upptagna av tanken på Jesu lidande lyfter de aldrig blicken från gatstenar. Om de tusentals pilgrimer som varje år besöker Jerusalem bara en gång hade lyft sina huvuden hade de fått se ett helt annat lidande. Ett lidande som också är outsägligt - och som existerar bara några få meter från Via Dolorosa. Det vill säga om man tittar uppåt - längs de många husväggar och tak där israeliska flaggor vajar. Där finns ett stort antal spridda bosättningar i strid med FN och internationell rätt, eftersom Gamla stan ingår i det ockuperade östra Jerusalem.” Slut citat Ingrid Engstedt-Edfast-Gamla stan hotas av bosättare

Det är bra att även nu tidningen Dagen skriver om hur situationen för människorna där. Men det är ett fattigdomsbevis att man i tidningen inte förmår föra en öppen teologisk debatt i hur man skall ser på staten Israel, många i Pingströrelsen har stelnat till i en världsbild som gällde 1948 och är oförmögen att ta in lidandet som den Israeliska ockupationen orsakar även för de kristna palestinierna. Jag har skrivit om detta tidigare. ”När skall polletten trilla ner?”

Läs även Christ at the Checkpoint och Via Dolorosa Smärtans väg

Läs även andra bloggares åsikter om

Dagen

2 kommentarer:

  1. Teologisk debatt?? Och med det skulle du på något sätt visa att Israel inte tillhör judarna?

    Kom igen nu Egon. Så inte ens köpt mark, som var stulen av muslimer, är att se som judars. Ve er orättfärdiga, som Gud säger.

    SvaraRadera
  2. Jesaja 52:9-10 Ja, bristen ut i jubel tillsammans, I Jerusalems ruiner; ty HERREN tröstar sitt folk, han förlossar Israel. HERREN blottar sin heliga arm inför alla hedningars ögon, och alla jordens ändar få se vår Guds frälsning.

    SvaraRadera